SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarla Rölöve Restorasyon Proje Çizimleri Soruları


Soru 1

Divide ve Measure komutları uygulanırken bölüntü yerlerine konulacak nokta sembolü seçimi aşağıdakilerden hangisi ile yapılmaktadır?

A) Select color diyalog kutusu
B) Point style diyalog kutusu
C) Text style diyalog kutusu
D) Save drawing as diyalog kutusu

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi (b x bn) formülünü ifade eder?

A) Sahanlık genişliğini B) Korkuluk yüksekliğini
C) Merdiven kol boyunu D) Rıht yüksekliğini

Soru 3

Uzunluğu verilmeyen çıkış hattı çizgisini 16 eşit parçaya bölmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) Extend B) Divide
C) Ofset D) Measure

Soru 4

Merdiven iniş ve çıkışlarında normal olarak üzerinde yürünen çizginin ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rıht B) Korkuluk
C) Limonluk D) Çıkış hattı

Soru 5

Rıht yüksekliği aşağıdaki formüllerden hangisi ile hesaplanır?

A) h = H / hn B) h = hn / H
C) h = 63 - 2h D) h = hn + b

Soru 6

Çizim ortamında bir nesneyi oluşturan parça veya elemanların görüntülerinin ekranda gösterilmesi ve bu nesnelerin birbirinden ayırt edilebilmesi için “Layer” komutu kullanılır.

Doğru      Yanlış

Soru 7

Katmanlar komutuna klavye ile ulaşılamaz.

Doğru      Yanlış

Soru 8

Katman diyalog kutusunda “New” butonuna basılırsa seçili olan katmanın ismi değişir.

Doğru      Yanlış

Soru 9

Sarkan menü komutları çizim ekranının üst kısmında bulunan komutlardır.

Doğru      Yanlış

Soru 10

Katman çizgi tipi “Freeze” komutu ile değiştirilir.

Doğru      Yanlış

Soru 11

Katman renginin değiştirilmesi için “Select Color” diyalog kutusu kullanılır.

Doğru      Yanlış

Soru 12

Katmanlara çizgi ataması yapabilmek için “Layer Properties Manager” diyalog kutusunda bulunan “Linetype” sütunundaki “Continuous” seçilir.

Doğru      Yanlış

Soru 13

Bir katman seçili iken “Current” butonuna basılırsa katmanın tüm özellikleri değişir.

Doğru      Yanlış

Soru 14

Katman komut simgeleri çizim ekranına “Toolbars” diyalog kutusundan “Layouts” seçeneği işaretlenerek yerleştirilir.

Doğru      Yanlış

Soru 15

Katman çizgi tipi “Lineweight” diyalog kutusu içinden belirlenir.

Doğru      Yanlış

Soru 16

Oluşturulan katmanların kullanıma hazır olup olmadığı çizim ekranında bulunan komut simgeleri kontrol edilerek anlaşılır.

Doğru      Yanlış

Soru 17

Kapı açılır izi çiziminde kullanılacak kesik çizgi tipini seçmek için “Linetype” diyalog kutusu kullanılır.

Doğru      Yanlış

Soru 18

Çizimin her aşamasında kayıt işlemi mutlaka yapılmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 19

Kapı görünüşü çiziminde plan ve kesitten ölçülerin taşınabilmesi için “Extend” komutu kullanılabilir. 

Doğru      Yanlış

Soru 20

Kapı kesiti çizilirken duvarda kapı boşluğu için 250-300 cm boşluk bırakılır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...7
7 Sayfada Toplam 134 soru listeleniyor