SORU BANKASI Filtrele

Bina ve Yerleşim Rölövesi Soruları

1.  

Detay çizebilmek için ölçülerin plandan alınması faydalıdır.

Doğru      Yanlış
2.  

Detay çiziminde fotoğraflardan da yararlanmak gerekir.

Doğru      Yanlış
3.  

Detay çiziminde sıralama yoktur.

Doğru      Yanlış
4.  

Detay çiziminde her elemana ait ölçek ve isim yazılmalıdır.

Doğru      Yanlış
5.  

Detay çiziminde kat planlarına ihtiyaç yoktur.

Doğru      Yanlış
6.  

Rölöve bina projesi; plan, ........., görünüş ve detaylardan oluşur.

7.  

Plan çiziminde fotoğraf ölçüm olarak değil daha çok ........ olarak yararlı olur.

8.  

Pencereler fotoğrafta aynı düşeyde ise ve plandan taşınarak aynı düşeyde çıkmamışsa bunun gerçek görüntüsü ......... tır.

9.  

Fotoğraf en çok ........ çiziminde yardımcı olur.

10.  

Binanın sistemini ifade eden plan, kesit ve görünüş çizimleri ........ veya ........ ölçeğinde çizilir.

11.  

Kemerin oturduğu …………………………… taşları arası yatay mesafe tutulan şerit yardımı ile ölçülür.

12.  

Karşılaşılan detayları nokta ya da ……………………………… detayı şeklinde ya da sadece görünüş olarak değerlendirmek gerekir.

13.  

Çeşitli yapı malzemelerinden üretilen, binanın dışını çevreleyen, bina içinde ise mahalleri birbirinden ayıran yapı elemanlarına ………………………………… denir.

14.  

Dairesel hacimli yerleri ölçmek için aşağıdakilerden hangisinden faydalanılır?

A) Röper noktasından B) Kot noktasından
C) Merkezden D) Daire çapından
Seçilen
Soru
Sayısı
0