SORU BANKASI Filtrele

Beton Deneyleri Soruları


Soru 1

Taze betonda kıvam değerinin ölçülmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Betona girecek agrega miktarının belirlenmesidir.
B) Betona girecek karışım suyu miktarının belirlenmesidir.
C) Taze betonun işlenebilme yeteneğinin ölçülmesidir.
D) Taze betonun sıkıştırılma yönteminin tespit edilmesidir.

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi betonda 'ayrışma (çözülme)'yi ifade eder?'

A) Betonun parçalara ayrılmasını
B) Döküm sırasında kalıbın açılmasını
C) Su ile çimentonun ayrılmasını
D) Döküm sırasında iri tanelerin harçtan ayrılarak kalıp tabanında yığılmasını

Soru 3

Betonda su miktarının fazla olması aşağıda verilenlerden hangisine neden olur?

A) Betonun akıcılığını artırırken, dayanımın azalmasına
B) Betonun yapıştırma gücünün (aderans) artmasına
C) Beton sıcaklığının düşmesine ve terlemenin azalmasına
D) Beton dayanımının artmasına

Soru 4

Beton kıvamının seçilmesinde aşağıda verilenlerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Sıkıştırma ve tesviye yöntemi
B) Bina yüksekliği ve kat adedi
C) Donatının sıklığı ve kalıp ölçüleri
D) Betonun döküleceği yer ve işçilik

Soru 5

Kıvamı belirlenecek taze betonda 40 mm büyüklüğünde taneler bulunması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) Büyük taneler elle ya da mala ile betondan ayrılır.
B) Betona ıslak eleme uygulanır.
C) Daha büyük ölçülerdeki bir huni kullanılır.
D) İri taneler daha küçük boyutlu tanelerle değiştirilir.

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi çökme hunisinin doldurulma şeklini ifade etmektedir?

A) Beton; bakkal küreği ile ve huninin 20 cm yukarısından hızlıca boşaltılmalıdır.
B) Beton; bir borudan ve 45 derecelik eğimle boşaltılmalıdır.
C) Beton; bakkal küreği ile yavaşça ve her tarafta aynı olacak biçimde, huni ağzına yakın bir noktadan boşaltılmalıdır.
D) Beton; geniş ağızlı bir kova ile huni ortasından yavaşça doldurulmalıdır.

Soru 7

Çökme değerinin ölçülmesi aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

A) Huni tutma kulp yeri ile yığının en yüksek noktası arasında kalan düşey yükseklik ölçülür.
B) Çubuk alt seviyesi ile yığın üzerindeki en yüksek, en düşük ve ortadaki bir seviyeden olmak üzere en az üç noktadan ölçülür.
C) Çubuk alt seviyesi ile yığının orta noktası arasında kalan düşey yükseklik ölçülür.
D) Huni yan yatırılarak üst seviyesi ile yığın üst seviyesi ölçülülür.

Soru 8

Çökme değeri ölçüldükten sonra yığına yandan darbe yapılması sonucunda betonun işlenebilme yeteneğinin iyi olduğunu aşağıdakilerden hangisi ile anlarsınız?

A) Betonda ayrılma ve dağılmalar oluşundan
B) Betonun hızlı ve geniş bir alana yayılmasından
C) Betonun yavaşça ve ilk çökme anındaki durumunu korumasından
D) Betonda hiçbir davranış değişikliği olmamasından

Soru 9

Taze betonda sıkıştırma faktörü ile kıvam ölçülmesi deneyinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beton kıvamının ölçülmesidir.
B) Ağırlık esasına göre kıvamın belirlenmesidir.
C) Taze betonda sıkışmış durumdaki ağırlık esasına dayalı kıvam belirlemektir.
D) Taze betonun kısmen ve tam sıkışmış durumdaki ağırlıklarının oranına dayalı kıvam belirlemektir.

Soru 10

Sıkıştırma faktörü deneyinde kullanılacak taze beton ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) En az 35 kg ve en büyük tane çapı 50 mm olmalıdır.
B) En az 35 kg ve 50 mm' den daha büyük boyutlu taneler ıslak eleme ile ayrılmış olmamalıdır.
C) En az 35 kg ve en büyük tane çapı 40 mm olmalıdır.
D) Yeterli miktarlarda olmalıdır, tane çapı önemli değildir.

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi deneyde üst koniye numunenin nasıl konulacağını açıklar?

A) Koni ağzına yakın bir yerden, koninin her tarafından ve ayrışma olmayacak biçimde
B) Koni ağzından 20 cm yukarıdan ve koni ortasından
C) Koni ağzına yakın ve tek bir noktadan
D) Koni tabanının ortasından başlayıp yukarıya doğru

Soru 12

Üst konideki betonun alt koniye ve silindire boşaltılması sırasında aşağıdaki yollardan hangisi izlenir?

A) Kısa sürede ve betonun kendi halinde serbestçe boşalması sağlanır.
B) Betonun akışı mala ile kuvvet uygulayarak hızlandırılır.
C) Alt kapaklar belirli aralıklarla kapatılarak alttaki betonun sıkışması için beklenir.
D) Deney düzeneği hafifçe sarsılarak sıkışmaya yardımcı olunur.

Soru 13

Deneyde betonun tam sıkışmış ağırlığı aşağıdakilerden hangisi ile bulunur?

A) Silindir 5'er cm'lik tabakalar halinde doldurulup silindirin dolu ağırlığı tartılır.
B) Silindir 5'er cm'lik tabakalar halinde doldurulur, her tabaka iyice sıkıştırılır ve silindirin dolu ağırlığı tartılır
C) Silindir üç tabaka halinde doldurulur tabakalar iyice sıkıştırılır ve silindirin dolu ağırlığı tartılır.
D) Silindir doldurulur, iyice sıkıştırır ve dolu ağırlığı tartılır.

Soru 14

Taze betonun yoğunluk deneyindeki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Betonun sıkıştırılabilme özelliği
B) Betonun işlenebilirlik açısından birim hacim ağırlığı
C) Betonun sıcaklığı
D) Betonun dayanıklılığı

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yoğunluk deneyinde kullanılan sıkıştırma yöntemlerinden biri değildir?

A) Silindir ile B) Titreşim masası ile
C) Vibratör ile D) El ile

Soru 16

Deneyde kullanılacak kap hacmi en az kaç litre olmalıdır?

A) 5 ltB) 7 ltC) 9 ltD) 10 lt

Soru 17

Deneyde bulunan m² ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boş kabın ağırlığı
B) Numunenin ilk ağırlığı
C) Suyun ağırlığı
D) Sıkıştırılmış betonun kap ile birlikteki ağırlığı

Soru 18

Yoğunluk deneyinde aşağıdaki araç-gereçlerden hangisi kullanılmaz?

A) Terazi B) Sıkıştırma cihazları
C) Kaplar D) Çökme hunisi

Soru 19

Laboratuvar deneylerinde; bakımı yapılmamış ve iyi temizlenmemiş alet kullanılması ne gibi sakıncalar doğurur?

A) Doğru sonuç alınmasını önler
B) Zaman, iş gücü ve malzeme kaybına neden olur
C) İş güvenliğini ve çalışanların sağlığını tehdit eder
D) Verilenlerin hepsi doğrudur

Soru 20

Taze betondaki hava miktarını verilenlerden en iyi hangisi tanımlar?

A) Beton içerisindeki su hacminin çimento hacmine oranıdır
B) Beton içerisindeki kapalı agrega boşluklarının, beton hacmine oranıdır
C) Beton içerisindeki kapalı agrega boşlukları dışında var olan havanın hacminin, beton hacmine oranıdır
D) Beton içerisindeki kapalı agrega boşlukları dışında var olan havanın hacminin, beton hacmine oranının (% si) olarak ifade edilir
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...6
6 Sayfada Toplam 119 soru listeleniyor