SORU BANKASI Filtrele

Agrega ve Asfalt Deneyleri Soruları


Soru 1

Agregalarda numune alma ve muayene metotları hangi standarda verilmiştir?

A) TS 707 B) TS 706
C) TS 500 D) TS 802

Soru 2

Agregalarda rutubet miktarının saptanmasında kullanılan tepsinin boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30 × 30 cm B) 40 × 60 cm
C) 40 × 40 cm D) 20 × 40 cm

Soru 3

Organik madde tayini şişesinin kapasitesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) 200 cm³ B) 100 cm³
C) 250 cm³ D) 300 cm³

Soru 4

Ocak ve yığınlardan numuneler alınırken niçin çeyrekleme veya dörtleme (Quarter) yöntemi uygulanır?

A) Numunenin agrega yığınının tamamını temsil etmesi için uygulanır.
B) Numunenin agrega yığınının ¼'ünü temsil etmesi için uygulanır.
C) Numunenin ağırlığını tespit etmek için uygulanır.
D) Numunenin hacmini tespit etmek için uygulanır.

Soru 5

Agregalar betonun % kaçını oluşturur?

A) % 50 - 60 B) %70 - 75
C) %80 - 90 D) %40 - 50

Soru 6

Kırma taş ve kırma kumun diğer adı nedir?

A) iri agrega B) Çakıl
C) Kum D) Mıcır

Soru 7

Kompasitenin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doluluk oranı B) Boşluk oranı
C) Su emme yüzdesi D) Dayanıklılık

Soru 8

Tane iriliklerine göre agregalar kaç sınıfa ayrılır?

A) 4B) 2C) 3D) 5

Soru 9

Agregalarda organik maddelerin bulunması sonucu yapılan referans deneyde renk kırmızı çıkmıştır. Bu agregayı aşağıdaki hangi işlerde kullanabiliriz?

A) Kaliteli beton üretiminde B) Önemsiz işlerde
C) Normal işlerde D) Kullanılamaz

Soru 10

Agregalar üzerinde yapılan deneyler niçin yapılır?

A) Agrega fiyatını belirlemek için
B) Agregaların standartlara uygunluğunu tespit etmek için
C) Deney raporlarına sunuşları yazmak için
D) iantiye teknisyenin görevi olduğu için

Soru 11

Şantiye şartlarında aşağıdaki deneylerden hangisini yapabiliriz?

A) Elek analizi deneyi
B) Dona dayanıklılık deneyi
C) Özgül ağırlık ve su emme deneyi
D) Organik madde deneyi

Soru 12

Beton agregası içerisinde limitler üzerinde ince agrega varsa bu agregaya aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

A) Yıkanır. B) Kullanılmaz.
C) Bekletilir. D) Geri gönderilir.

Soru 13

Beton agregalarında özgül ağırlık ve su emme oranı tayini deneyinin standardı aşağıdakilerden hangisidir?

A) TS 3525 B) TS 3526
C) TS 3527 D) TS 3530

Soru 14

Agrega taneleri arasında kusurlu ve keskin köşeli tanelerin fazla olması özgül ağırlık deneyine aşağıdaki hangi olumsuz etkiyi yapar?

A) Boşluk oranını artırır.
B) Deney yapmamızı engeller.
C) Kompasiteyi (doluluk oranı) artırır.
D) Su emme oranını düşürür.

Soru 15

Agreganın DKY durumunu aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A) Su oranının % 5 olduğu durumdur.
B) Etüvde agregayı 24 saat beklettikten sonraki ağırlığıdır.
C) Boşlukların su ile dolu yüzeylerin kuru olduğu durumdur.
D) Agreganın mukavemetinin arttığı durumdur.

Soru 16

Agrega taneleri arasında boşlukların fazla olması agreganın hangi özelliğine etki eder?

A) Dayanımını artırır.
B) Deneyde kullanılmaz.
C) Su emme yüzdesi düşüktür.
D) Agreganın donma ve çevre etkilerine dayanıklılığını azaltır.

Soru 17

Beton agregalarında ince madde oranı tayini deneyinin standardı aşağıdakilerden hangisidir?

A) TS 3525 B) TS3526
C) TS 3527 D) TS 3530

Soru 18

Deney numunesi miktarı aşağıdaki hangi özelliğe bağlı olarak tablodan alınır?

A) Tane çapına göre
B) Yıkanabilme özelliğine göre
C) Kompasitenin özelliğine göre
D) Su emme durumuna göre

Soru 19

Alınan numuneler önerilen miktara kadar aşağıdaki hangi yöntemle azaltılır?

A) Tartım metodu ile
B) Eleme metodu ile
C) Sarsma metodu ile
D) Bölgeç veya çeyrekleme metodu ile

Soru 20

İnce madde oranının çökelterek tayini yönteminde, deney sırasında ölçü silindirindeki suyun yeterince berraklaşmadığı gözlenirse aşağıdakilerden hangi işlem yapılır?

A) Yıkama yöntemi uygulanır.
B) Deneyde kullanılmaz.
C) Su emme yüzdesi düşürülür.
D) Dinlendirme süresi 24 saat uzatılır.
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 34 soru listeleniyor