SORU BANKASI Filtrele

Agrega ve Asfalt Deneyleri Soruları


Soru 1

Agregalarda numune alma ve muayene metotları hangi standarda verilmiştir?

A) TS 707 B) TS 706
C) TS 500 D) TS 802

Soru 2

Agregalarda rutubet miktarının saptanmasında kullanılan tepsinin boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30 × 30 cm B) 40 × 60 cm
C) 40 × 40 cm D) 20 × 40 cm

Soru 3

Organik madde tayini şişesinin kapasitesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) 200 cm³ B) 100 cm³
C) 250 cm³ D) 300 cm³

Soru 4

Ocak ve yığınlardan numuneler alınırken niçin çeyrekleme veya dörtleme (Quarter) yöntemi uygulanır?

A) Numunenin agrega yığınının tamamını temsil etmesi için uygulanır.
B) Numunenin agrega yığınının ¼'ünü temsil etmesi için uygulanır.
C) Numunenin ağırlığını tespit etmek için uygulanır.
D) Numunenin hacmini tespit etmek için uygulanır.

Soru 5

Agregalar betonun % kaçını oluşturur?

A) % 50 - 60 B) %70 - 75
C) %80 - 90 D) %40 - 50

Soru 6

Kırma taş ve kırma kumun diğer adı nedir?

A) iri agrega B) Çakıl
C) Kum D) Mıcır

Soru 7

Kompasitenin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doluluk oranı B) Boşluk oranı
C) Su emme yüzdesi D) Dayanıklılık

Soru 8

Tane iriliklerine göre agregalar kaç sınıfa ayrılır?

A) 4B) 2C) 3D) 5

Soru 9

Agregalarda organik maddelerin bulunması sonucu yapılan referans deneyde renk kırmızı çıkmıştır. Bu agregayı aşağıdaki hangi işlerde kullanabiliriz?

A) Kaliteli beton üretiminde B) Önemsiz işlerde
C) Normal işlerde D) Kullanılamaz

Soru 10

Agregalar üzerinde yapılan deneyler niçin yapılır?

A) Agrega fiyatını belirlemek için
B) Agregaların standartlara uygunluğunu tespit etmek için
C) Deney raporlarına sunuşları yazmak için
D) iantiye teknisyenin görevi olduğu için

Soru 11

Şantiye şartlarında aşağıdaki deneylerden hangisini yapabiliriz?

A) Elek analizi deneyi
B) Dona dayanıklılık deneyi
C) Özgül ağırlık ve su emme deneyi
D) Organik madde deneyi

Soru 12

Beton agregası içerisinde limitler üzerinde ince agrega varsa bu agregaya aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

A) Yıkanır. B) Kullanılmaz.
C) Bekletilir. D) Geri gönderilir.

Soru 13

Aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangisi altyapı atölyesinde kullanılmaz?

A) BaretB) EldivenC) Gözlük
D) İş elbisesiE) Maske

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir?

A) Çevreyi korumak B) Devleti korumak
C) İşi hızlıca yapmak D) Okulu korumak
E) Üretimi korumak

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sıvı malzemelerin ölçülmesinde ve çözeltilerin hazırlanmasında kullanılan taksimatlandırılmış deney araç gerecinden biridir?

A) BeherB) KovaC) Kumpas
D) KürekE) Terazi

Soru 16

Aşağıda verilenlerden hangisi yapay agregadır?

A) BaritB) ÇakılC) Kırma taş
D) PerlitE) Pomza taşı

Soru 17

Agregadaki bitki atıkları, kömür, mika pulcukları, suda çözülebilen kil topakları ve tuz gibi yabancı maddelerin betona etkilerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Agrega ile çimento arasındaki aderans artar.
B) Dayanıklılık artar.
C) Dayanım yükselir.
D) İşlenebilirlik artar.
E) Priz alma süresi uzar.

Soru 18

En büyük tane boyutu ile agrega kalınlığı (boy/en) arasındaki orana göre aşağıdakilerden hangisi şekilce kusurlu tane değildir?

A) 2B) 4C) 6D) 8E) 10

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi organik madde tayini için kullanılan kimyasal maddedir?

A) Naftalin B) Potasyum klorür
C) Sodyum hidroksit D) Sodyum sülfat
E) Sodyum klorür

Soru 20

Agrega organik madde tayini deneyi sonucunda çözelti rengi belirgin kırmızı olduğunda organik madde durumuyla ilgili yapılacak yorum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Az miktarda var. B) Çok var.
C) Hafif miktarda var. D) Hiç yok.
E) Var.
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 95 soru listeleniyor