SORU BANKASI Filtrele

Betonarme Donatılar Soruları


Soru 1

Projede verilen ölçülerin demir üzerine işlenmesine ne denir?

A) İşaretleme B) Sabitleme
C) Ölçülendirme D) Markalama

Soru 2

Etriye en az kaçlık demirden yapılır?

A) Ø 10B) Ø 6C) Ø 8D) Ø 7

Soru 3

Elektrikli otomatik bükme makinesinde açı algılayıcılarına ne denir?

A) Sivic B) Algılayıcı
C) Çubuk D) Tespit

Soru 4

Elektrikli otomatik bükme makinesinde kıvırma işlemi nasıl başlatılır?

A) Kıvırma koluyla B) Pedala basarak
C) Ayar toplarıyla D) Hepsi

Soru 5

Projede verilen simgelerden hangisi demir boyunu ifade eder?

A) LB) ØC) SD) D

Soru 6

Kat kirişlerinde pilye kıvırma açısı kaçtır?

A) 30°B) 35°C) 40°D) 45°

Soru 7

Nervürlü demirleri kullanma zorunluluğu getirilmesinden sonra hangi demir işlemden kalkmıştır?

A) Kanca B) Pilye
C) Düz demir D) Etriye

Soru 8

Kiriş, kolondan gelen yükleri taşıyıp döşemeye aktaran yapı elemanıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 9

Statik proje; yapının, binanın taşıyıcı sistemiyle ilgili hesaplamaların ve çizimlerin bulunduğu projedir.

Doğru      Yanlış

Soru 10

Pilye, yapılan hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerlerden yararlanarak şekillendirilen (kıvrılan – bükülen) demirdir.

Doğru      Yanlış

Soru 11

Ø : Demirin uzunluk ölçüsü anlamındadır.

Doğru      Yanlış

Soru 12

Betonarme çelik çubukların çapları 4 mm’den büyük olup 4’er mm aralıklarla artar.

Doğru      Yanlış

Soru 13

Kirişlerde hesap açıklığı, 35 cm veya daha az kalınlıktaki mesnetlerde mesnet eksenleri arasındaki mesafe olarak alınır.

Doğru      Yanlış

Soru 14

Kagir yığma yapılarda iki ucu mesnede en az 20 cm uzunlukta serbest olarak oturan kirişlere basit kiriş adı verilir.

Doğru      Yanlış

Soru 15

Kiriş donatıları montaj (üst demir), esas (alt demir), pilye ve etriye donatılarıyla yapılır.

Doğru      Yanlış

Soru 16

Kirişlerde çapı 18 mm(Ø18)’den aşağı donatı kullanılmaz.

Doğru      Yanlış

Soru 17

Etriyelerin kapanan uçları üstte ve karşılıklı birer atlayarak bulunmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 18

Etriyeler değme noktalarından önce pilye ve sonra da montaj demirlerine, Ø8’lik demir ile bağlanır.

Doğru      Yanlış

Soru 19

Kiriş mesnetlerinde kolon yüzünden itibaren kiriş derinliğinin iki katı kadar uzunluktaki bölge, sarılma bölgesi olarak tanımlanır ve bu bölge boyunca özel deprem etriyeleri kullanılmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 20

Projede verilen ölçülerin demir üzerine işlenmesine bükme denir.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 46 soru listeleniyor