SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarla İç Giyim Kalıpları Hazırlama Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir tasarımın oluşturulması, düzeltilmesi, iyileştirilmesi, çözümlenmesi ve sunulması aşamalarında bilgisayar olanaklarının kullanılmasını ifade eder?

A) AUTOCAD B) CAD
C) CAM D) USB

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde malzeme akışı, üretim makinelerinde işletme planlaması, yönetimi ve kontrolünde bilgisayarların kullanımını ifade eder?

A) AUTOCAD B) CAD
C) CAM D) USB

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi 3 boyutlu model giydirme sistemleri kullanılarak bilgisayarlı kalıp hazırlama sistemleri ile hazırlanan kalıpların sağladığı faydalardan birisi değildir?

A) Modelin 3 boyutlu görüntüsü elde edilebilir
B) Modelin kontrolleri yapılabilir ve ürün geliştirilebilir
C) Modelin numune görünümü bilgisayar ortamında elde edilebilir
D) Modelin beden ölçülerine uygun olup olmadığı araştırılır

Soru 4

Bilgisayarlı kalıp hazırlamada kullanılan bilgisayar programlarının güvenliği aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?

A) Dongle B) Ethernet
C) Virüs D) Port

Soru 5

Digitizer vasıtasıyla daha önceden hazırlanmış olan kalıpları bilgisayar ortamına aktarmak ve değişiklikler yapmak için aşağıdaki program türlerinden hangisi kullanılır?

A) Pastal Planı Hazırlama Programı
B) Kalıp Hazırlama Programı
C) Sistem Yönetimi Programı
D) Adobe Dreamweaver

Soru 6

Kalıp hazırlama programında hazırlanan kalıpların ve pastal planı hazırlama programında oluşturulan pastalların sipariş adı ve numarasına göre depolandığı program türü hangisidir?

A) Kalıp Hazırlama Programı
B) Pastal Planı Hazırlama Programı
C) Sistem Yönetimi Programı
D) Tasarım ve dizayn programı

Soru 7

Üretime başlamadan önce modelin sipariş ve satış tahminlerine dayanarak belirlenen renk ve beden dağılımına ne denir?

A) Pastal B) Şablon
C) Asorti D) Sipariş raporu

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi pastal planı hazırlanırken dikkat edilecek hususlaradan değildir?

A) Pastal planı kumaş serilmeden önce yapılır
B) Kalıplar verimliliği sağlamak şartıyla her yöne doğru yerleştirilir
C) Kumaşta desen ve tüy yönü varsa kalıplar hepsi aynı yöne bakacak şekilde yerleştirlir
D) Pastal planı, serimi yapılacak kumaşlardan en dar ene sahip olan kumaşa göre yapılır

Soru 9

Aşağıdakileden hangisi pastal planı çeşitlerini sınıflandırırken göz önünde bulundurulacak faktörlerden değildir?

A) Kumaş seriminde kullanılan teknoloji
B) Kumaş serim tipi
C) Beden dağılımı
D) Kalıp yerleşim şekli

Soru 10

Açık enli, tek yönlü serimde pastal planı çeşitlerinden hangisi uygulanmaz?

A) Tam kalıplı pastal planı B) Yarım kalıplı pastal planı
C) Tek bedenli pastal planı D) Çok bedenli pastal planı

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi çok bedenli pastal planına hangi bedenin kaç tane yerleştirlieceğinin saptanmasında göz önünde bulundurulmaz?

A) Siparişteki beden dağılımı
B) İşletmelerdeki yer imkanı
C) Kesimin hangi teknoloji ile nasıl yapalacağı
D) Siparişteki renk dağılımı

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi pastal planında kalıp parçalarının yerleştirilmesinde dikkat edilecek noktalardan biri değildir?

A) Kumaşın doku yönü B) Kumaşın deseni
C) Kumaşın örgüsü D) Kumaş eni

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi şablon üzerinde bulunması gereken yazı ve işaretlerden değildir?

A) Dikiş payları B) Kumaş cinsi
C) Ne şablonu olduğu D) Kaç adet kesileceği

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yönsüz kumaş kategorine girer?

A) Şardonlu kumaşlar
B) Havlı kumaşlar
C) Desensiz bezayağı kumaşlar
D) Belirgin tekrar eden desenleri olan kumaşlar

Soru 15

Üzerinde kesim kalıplarının yerleşim yönlerini etkileyen yapısal özellikler ve desenler bulunan kumaşlara ne isim verilir?

A) Yönlü kumaşlar B) Yönsüz kumaşlar
C) Tek katlı kumaşlar D) Çift katlı kumaşlar

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi çift katlı kumaşa göre pastal planı hazırlama yönteminin dezavantajlarından biridir?

A) Yerleşimi yapılacak kalıp adedi azdır
B) Simetrik olmayan modeller çalışılamaz
C) Geniş enli serim masalarına ihtiyaç yoktur
D) Katlı olarak sarılmış kumaşların açılması gerekmez

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi örme kumaşları kesime hazırlama tekniğidir?

A) Nemli bezle ütüleyerek B) Islatarak
C) Dinlendirerek D) Ütüleyerek

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kesim planı hazırlamada dikkat edilecek noktalardan değildir?

A) Düz boy iplik yönü B) Kumaşın tüy yönü
C) Kumaş kalite özellikleri D) Kumaşın rengi

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi erkek eşofman yapımında kullanılmayan kumaştır?

A) Organze kumaşlar B) Mikro saten
C) İki iplik örme D) 680 mikro
Seçilen
Soru
Sayısı
0