SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarlı Kontrol Soruları

1.  

RS-232 standardı hangi portlar için geliştirilmiştir?

A) Paralel portlar B) USB portlar
C) Seri portlar D) EPP portları
E) Paralel portlar
2.  

Aşağıdakilerden hangisi seri port çıkış ucudur?

A) DTRB) DSRC) DCDD) CTSE) GND
3.  

Seri portta Mantık 1'in gerilim değeri kaç volttur?

A) -12VB) 12VC) -3VD) 5VE) -5V
4.  

COM1'in taban adresi kaçtır?

A) 2F8B) 3F8C) 2F9D) 378E) HH6
5.  

DLAB biti hangi yazmaç üzerindedir?

A) MSRB) MCRC) LSRD) LCRE) LRC
6.  

Aşağıdaki uçlardan hangisi Modem Status Register'ın elemanlarından değildir?

A) CTSB) DCDC) DSRD) DTRE) DRS
7.  

Aşağıdakilerden hangisi MsComm'un haberleşmeyi yönettiği yollardan biridir?

A) OpenB) ClickC) CommEvent
D) LoadE) Save
8.  

Seri porttaki genel veri okuma ucu nedir?

A) RxDB) TxDC) RTSD) RIE) DCD
9.  

Seri portun DTR, RTS ve TxD hatlarını doğrudan süren API'nin ismi nedir?

A) CommFunction B) EscapeCommFunction
C) nCid D) nFunc
E) pModemStat
10.  

Gönderilen karakterin geri alınması için RS232 portun hangi uçları birleştirilir?

A) 1-3B) 4-6C) 2-3D) 3-4E) 4-5
11.  

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir el sıkışma bağlantısı değildir?

A) CTS-RTSB) DSR-DTRC) DSR-DTR-DCD
D) CTS-DTRE) XON-XOFF
12.  

Aşağıdakilerden hangisi bir yazılım el sıkışma anlaşmasıdır?

A) XON-XOFFB) DSR-DTRC) DSR-DTR
D) CTS-DTRE) RxD-DTR
13.  

Aşağıdakilerden hangisi standart bir baud oranı değildir?

A) 19200B) 110C) 600
D) 3800E) 115200
14.  

Veri bitini ayarlarken aşağıdakilerden hangisinin belirtilme zorunluluğu yoktur?

A) Stop biti B) Eşlik biti
C) Başlangıç biti D) Veri biti
E) Hiçbiri
Seçilen
Soru
Sayısı
0