SORU BANKASI Filtrele

Ardışık Kontrol Soruları


Soru 1

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi motor etiketinde bulunmaz?

A) Motorun çektiği akım B) Motorun rotor devri
C) Motorun gücü D) Güç katsayısı
E) Stator sargılarının sipir sayısı

Soru 2

Üç fazlı motorlarda motorun devir yönünün değiştirilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

A) İki fazın yeri değiştirilir.
B) Üç fazın yeri aynı anda değiştirilir.
C) Motorun mili sökülüp çıkış yeri değiştirilir.
D) Herhangi bir faz ile nötrün yeri değiştirilir.
E) Üç fazlı motorda özel aparat değiştirilir.

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi üç fazlı asenkron motorun parçalarından değildir?

A) Stator B) Rulman ve yataklar
C) Sigorta D) Klemens kutusu
E) Soğutma pervanesi

Soru 4

Üç fazlı asenkron motorun devir sayısı motorun hangi özelliğine bağlıdır?

A) Kutup sayısına B) Çalışma yerine
C) Yüküne D) Gerilimine
E) Ağırlığına

Soru 5

Asenkron motorların dakikadaki tur sayısını ölçen cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) BarometreB) FrekansmetreC) Radar
D) TakometreE) Voltmetre

Soru 6

Aşağıda verilen uçlardan hangisi avometrenin ohm kademesinde değer gösterir?

A) U - YB) V - ZC) W - XD) X - UE) V - X

Soru 7

Bir motoru yıldız çalıştırmak için U-V-W uçlarına üç faz verildiğinde hangi uçların kısa devre yapılması gerekir?

A) X - Y - ZB) U - V - WC) U - X - Y
D) U - Y - ZE) V - Y - W

Soru 8

Bir motoru üçgen çalıştırmak için U - V - W uçlarına üç faz verildiğinde hangi uçların kısa devre yapılması gerekir?

A) U - X / V - Y / W - Z B) U - Z / V - X / W - Y
C) U - V / W - X / Y - Z D) U - Y / V - W / X - Z
E) U - X / V - Z / W - Z

Soru 9

Etiketinde 6 kW yazan bir asenkron motora 380 volt 50 Hz´de yıldız üçgen yol verilebilmesi için gereken gerilimin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yıldız 220 volt B) Yıldız 380 volt
C) Yıldız 440 volt D) Yıldız 660 volt
E) Yıldız 720 volt

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir fazlı asenkron motorun parçası değildir?

A) Ana sargı B) Yardımcı sargı
C) Kondansatör D) Takometre
E) Santrifüj anahtar

Soru 11

Kontaktörlerin yapısında nüve, bobin, palet ...... ile açık ve kapalı kontak bulunmaktadır.


Soru 12

Kontaktörlerin yapısında bulunan kontaklar, güç kontakları ve ............... kontaklarıdır.


Soru 13

Kontaktörlerin gövdesinde bulunan A1 ve A2 harfleri, rölenin ............... uçlarını gösterir.


Soru 14

Tek yollu butonlar, çalıştırma ve ............. butonu olarak iki çeşittir.


Soru 15

Belli bir süre alıcıların çalıştırılıp durdurulmasını sağlayan elemana ............... adı verilir.


Soru 16

Büyük ve güçlü elektromanyetik anahtarlara ............... denir.


Soru 17

Motor devrelerini aşırı akımlara karşı koruyan devre elemanlarına ............. denir.


Soru 18

Butonların arkasına normalde açık kontak takılırsa............... butonu olarak isimlendirilir.


Soru 19

Butonların arkasına normalde kapalı kontak takılırsa...............butonu olarak isimlendirilir.


Soru 20

Aşırı akım röleleri ............ ve............... olmak üzere iki çeşittir.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 90 soru listeleniyor