SORU BANKASI Filtrele

Coğrafya Soruları

1.   1950'den sonra dünya nüfusunun hızla artmasının başlıca nedenleri nelerdir?
2.  

2015 yılından sonra nüfus artışı aynı şekilde devam ederse ne tür sorunlarla karşılaşılabilir?

3.   1950–2000 yılları arasında şehirleşme sonucu ortaya çıkan olumsuz sonuçları önlemek için i 2010- 2050 yılları arasında ne gibi çalışmalar yapılmalıdır?
4.   1950'li yıllarda başlayarak günümüzde de devam eden göç olgusunun olumsuz sonuçlarını olumlu hâle getirmek için ne gibi çalışmalar yapılabilir?
5.   Ruhr Bölgesi'nin Almanya'nın en önemli madencilik ve sanayi bölgesi olmasının başlıca nedenleri nelerdir?
6.  

Aşağıdakilerden hangisi şehirleşmenin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlardan biri değildir?

A) Madenciliğin gelişmesi
B) Düzensiz kentleşme
C) Altyapı yetersizliği
D) Eğitim ve sağlık sorunları
E) Konut sıkıntısı
7.  

Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün itici sebeplerinden biri değildir?

A) Aşırı nüfus artışı
B) Eğitim imkânsızlıkları
C) Tarımda makineleşme
D) İklim şartları
E) Sağlık hizmetlerinin yetersizliği
8.  

Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi bir bölgenin nüfus, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını kısa zamanda değiştirir?

A) SanayiB) TarımC) Bankacılık
D) BalıkçılıkE) El sanatları
9.  

Aşağıdaki bölgelerden hangisine sanayi ve ekonomik özelliklerinden dolayı yoğun bir göç olayı yaşanmıştır?

A) Kanada'nın orta kesimleri
B) Avustralya'nın iç kısımları
C) Ruhr Havzası
D) İskandinav Yarımadası
E) Patagonya (Arjantin)
10.  

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en kalabalık şehirlerinden biridir?

A) ŞangayB) OsloC) Zürih
D) YakutskE) Pire
11.  

Aşağıdakilerden hangisi gelecekte ekonomik bir güç olması beklenen ülkelerden biridir?

A) BulgaristanB) NorveçC) Yeni Zelanda
D) TürkiyeE) Almanya
12.  

Geleceğin dünyasını belirleyecek en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarımsal faaliyet B) Sanayi faaliyeti
C) Ticaret D) Teknoloji
E) İletişim
13.  

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en fazla göç alan bölgelerinden biridir?

A) Batı AvrupaB) Kuzey AfrikaC) Orta Amerika
D) Kuzey RusyaE) Orta Asya
14.  

Aşağıdakilerden hangisi Ruhr Havzası'nda ilk gelişen ekonomik faaliyet türüdür?

A) TurizmB) MadencilikC) Balıkçılık
D) OrmancılıkE) Dokuma sanayi
15.  

Almanya'da metalürji sanayisinin Ruhr Havzası'nda yoğunlaşmasında;

I.Taş kömür yataklarının bulunması
II.İş gücünün fazla olması
III.Demir yataklarının fazla olması

faktörlerinden hangisi ya da hangileri öncelikli olmuştur?

A) Yalnız IB) Yalnız IIIC) I ve II
D) I ve IIIE) II ve III
16.  

Essen şehri .......... bölgesinin en önemli ve kalabalık şehridir.

17.  

Yerleşme olgusunun gelişmesinde en önemli faktör olan sanayileşme hareketleri ilk olarak 18. Yüzyılda .................. başlamıştır.

18.  

............, küreselleşmeyi oluşturan en önemli faktördür.

19.  

Ruhr Bölgesi Almanya'nın en az nüfuslu bölgesidir.

Doğru      Yanlış
20.  

Dünyada şehirleşmenin artmasının en önemli nedeni sanayileşmedir.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...22
22 Sayfada Toplam 436 soru listeleniyor