SORU BANKASI Filtrele

12.Sınıf Coğrafya Soruları

Soru 1
1950'den sonra dünya nüfusunun hızla artmasının başlıca nedenleri nelerdir?
Soru 2

2015 yılından sonra nüfus artışı aynı şekilde devam ederse ne tür sorunlarla karşılaşılabilir?

Soru 3
1950–2000 yılları arasında şehirleşme sonucu ortaya çıkan olumsuz sonuçları önlemek için i 2010- 2050 yılları arasında ne gibi çalışmalar yapılmalıdır?
Soru 4
1950'li yıllarda başlayarak günümüzde de devam eden göç olgusunun olumsuz sonuçlarını olumlu hâle getirmek için ne gibi çalışmalar yapılabilir?
Soru 5
Ruhr Bölgesi'nin Almanya'nın en önemli madencilik ve sanayi bölgesi olmasının başlıca nedenleri nelerdir?
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi şehirleşmenin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlardan biri değildir?

A) Madenciliğin gelişmesi B) Düzensiz kentleşme
C) Altyapı yetersizliği D) Eğitim ve sağlık sorunları
E) Konut sıkıntısı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün itici sebeplerinden biri değildir?

A) Aşırı nüfus artışı B) Eğitim imkânsızlıkları
C) Tarımda makineleşme D) İklim şartları
E) Sağlık hizmetlerinin yetersizliği
Soru 8

Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi bir bölgenin nüfus, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını kısa zamanda değiştirir?

A) SanayiB) TarımC) Bankacılık
D) BalıkçılıkE) El sanatları
Soru 9

Aşağıdaki bölgelerden hangisine sanayi ve ekonomik özelliklerinden dolayı yoğun bir göç olayı yaşanmıştır?

A) Kanada'nın orta kesimleri B) Avustralya'nın iç kısımları
C) Ruhr Havzası D) İskandinav Yarımadası
E) Patagonya (Arjantin)
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en kalabalık şehirlerinden biridir?

A) ŞangayB) OsloC) Zürih
D) YakutskE) Pire
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi gelecekte ekonomik bir güç olması beklenen ülkelerden biridir?

A) BulgaristanB) NorveçC) Yeni Zelanda
D) TürkiyeE) Almanya
Soru 12

Geleceğin dünyasını belirleyecek en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarımsal faaliyet B) Sanayi faaliyeti
C) Ticaret D) Teknoloji
E) İletişim
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en fazla göç alan bölgelerinden biridir?

A) Batı AvrupaB) Kuzey AfrikaC) Orta Amerika
D) Kuzey RusyaE) Orta Asya
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Ruhr Havzası'nda ilk gelişen ekonomik faaliyet türüdür?

A) TurizmB) MadencilikC) Balıkçılık
D) OrmancılıkE) Dokuma sanayi
Soru 15

Almanya'da metalürji sanayisinin Ruhr Havzası'nda yoğunlaşmasında;

I.Taş kömür yataklarının bulunması
II.İş gücünün fazla olması
III.Demir yataklarının fazla olması

faktörlerinden hangisi ya da hangileri öncelikli olmuştur?

A) Yalnız IB) Yalnız IIIC) I ve II
D) I ve IIIE) II ve III
Soru 16

Essen şehri .......... bölgesinin en önemli ve kalabalık şehridir.

Soru 17

Yerleşme olgusunun gelişmesinde en önemli faktör olan sanayileşme hareketleri ilk olarak 18. Yüzyılda .................. başlamıştır.

Soru 18

............, küreselleşmeyi oluşturan en önemli faktördür.

Soru 19

Ruhr Bölgesi Almanya'nın en az nüfuslu bölgesidir.

Doğru      Yanlış
Soru 20

Dünyada şehirleşmenin artmasının en önemli nedeni sanayileşmedir.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...22
22 Sayfada Toplam 436 soru listeleniyor