SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarlı Elektrik Tesisat Projeleri Çizimi Soruları


Soru 1

Topraklama sisteminde temel topraklayıcıya ek olarak hangi topraklayıcı çeşidi kullanılmaz?

A) Derin B) Halka
C) Yıldız D) Ayaklı

Soru 2

Direnç sınır değeri kontrol edilirken hangi muayene yapılmaz?

A) Gözle muayene B) Deneme
C) Ölçme D) Denetleme

Soru 3

Topraklama tesisleri boyutlandırılırken hangi değerin önemi yoktur?

A) Hatanın süresi B) Hata akımının değeri
C) işletmenin büyüklüğü D) Toprağın özellikleri

Soru 4

Toprak özdirenci tablodan alınan değerlerle belirlenir. Ayrıca ölçüm yapmaya hiç gerek yoktur.

Doğru      Yanlış

Soru 5

Toprak özdirenci sıcaklıkla ve nemle değiştiğinden hesaplamalarda ±%30 dalgalanmalara dikkat edilir.

Doğru      Yanlış

Soru 6

Yönetmeliklere göre iletken gömülme derinliği (H) en az 3 olmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 7

Birden fazla çubuk topraklayıcı kullanılıyorsa bunların arasındaki uzaklık bir topraklayıcının etkili boyunun en az iki katı olmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 8
Kat planı 1/200 ölçeğinde çizilmelidir.
Doğru      Yanlış

Soru 9
Sağlıklı bir topraklama için toprak özdirencinin en az 5Ω.m olması gerekir.
Doğru      Yanlış

Soru 10
Topraklayıcının dolgu toprakla sıkıştırılması tavsiye edilir.
Doğru      Yanlış

Soru 11
Topraklama iletkenlerinin bağlantıları kaynakla veya vida ve somunlarlayapılmalıdır.
Doğru      Yanlış

Soru 12
Şerit topraklama yapılırken şerit 30x3,5 mm ebatlarında olmalıdır.
Doğru      Yanlış

Soru 13
Topraklama filizi her binada bir tane ve panoya en uzak mesafede olmalıdır.
Doğru      Yanlış

Soru 14
Trafik yoğunluğu fazla olan yollar için lamba yüksekliği 6–8 metre, trafik yoğunluğuaz olan yollar için 10–12 metre alınabilir.
Doğru      Yanlış

Soru 15
%e hatta oluşan toplam gerilim düşümünün işletme gerilimine oranının 100 ileçarpımıdır.
Doğru      Yanlış

Soru 16

Aşağıdaki sembollerden hangisi 3 fazlı aktif sayaç sembolüdür?

A)  B)
C)  D)

Soru 17

Aşağıdaki sembollerden hangisi yıldız üçgen anahtar sembolüdür?

 

A)  B)
C)  D)

Soru 18

Projelerde mimari planlar ……………… mm, kuvvetli akım kolon hatları …………… mm, linyeler ………… mm, zayıf akım hatları ………… mm kalınlıklarda çizilecektir.


Soru 19

Tablolar ……… cm ve buatlar zeminden ………… cm yukarıda olacaktır.


Soru 20

Projelerde binanın konumunu belirten çizimlere ………………………… denir.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 54 soru listeleniyor