SORU BANKASI Filtrele

Ağ Sistemleri ve Anahtarlama Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir anahtarın kullandığı bir aktarım tipi değildir?

A) Kestirme (Cut-Trough)
B) Depola ve ilet (Store-and-Forward)
C) Serbest parça (Fragment-Free Mod)
D) Full duplex
E) Uyarlamalı (Adaptive)

Soru 2

İletilecek pakette hata olup olmadığını kontrol eden anahtar iletim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kestirme (Cut-Trough)
B) Depola ve ilet (Store-and-Forward)
C) Serbest parça (Fragment-Free Mod)
D) Full duplex
E) Uyarlamalı (Adaptive)

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ethernet çerçeve yapısında bulunmaz?

A) Kaynak MAC adresi B) Hedef MAC adresi
C) Data D) CRC
E) Yönlendirici IP adresi

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi broadcast için kullanılan MAC adresidir?

A) 00:00:00:00:00:00 B) AA:AA:AA:AA:AA
C) FF:FF:FF:FF:FF:FF D) 01:02.03:04:05:06
E) EE:EE:EE:EE:EE

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi anahtar türlerindendir?

A) Merkez anahtar B) Orta anahtar
C) Baş anahtar D) Yan anahtar
E) Son anahtar

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisini kullanmak collision domainin büyümesine neden olur?

A) YönlendiriciB) AnahtarC) Köprü
D) DağıtıcıE) Modem

Soru 7

Anahtarın ethernet bağlantısı, doğrudan bilgisayara veya yönlendiriciye olduğunda kullanılan kablo bağlantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koaksiyel kablo B) Fiber optik kablo
C) Crossover kablo D) Düz kablo
E) Rollover kablo

Soru 8

Aşağıdakilerden hangi iletişim şeklinde bir taraf veri gönderirken diğeri veri göndermek için beklemektedir?

A) SimpleksB) DuplexC) Half Duplex
D) Full DuplexE) Triplex

Soru 9

Ayrıcalıklı kullanıcı (priviledged) modda iken prompter'lardan görünen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anahtar>B) Anahtar<C) Anahtar#
D) Anahtar&E) Anahtar(config)#

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi anahtara isim vermek için kullanılır?

A) nameB) hostnameC) ip host
D) banner motdE) banner

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi global konfigürasyon moduna girmek için kullan komuttur?

A) enableB) adminC) root
D) disableE) configure terminal

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yardım komutudur?

A) ?B) %C) !D) *E) #

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi arayüz konfigürasyon modunda promter'da görünür?

A) anahtar(config-if)# B) anahtar(config)#
C) anahtar(conf)# D) anahtar#
E) anahtar(config-line)#

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi anahtarın konsol portuna parola vermek için kullanılan komuttur?

A) line aux 0-login-password
B) enable password
C) line vty 0 4-login-password
D) line console 0-login-password
E) enable console 0-login-password

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ile vty 0 4 için oluşturulan parola kullanılarak anahtar bağlantısı sağlanır?

A) Modem bağlantısı B) Konsol bağlantısı
C) Telnet bağlantısı D) Telefon bağlantısı
E) Aux bağlantısı

Soru 16

Anahtar üzerinde mevcut konfigürasyonu aşağıdaki komutlardan hangisi görüntüler?

A) show version B) show running-config
C) show startup-config D) show interfaces
E) show ip interfaces

Soru 17

Anahtar MAC tablosunu aşağıdaki komutlardan hangisi görüntüler?

A) show mac-version B) show mac-table
C) show table-mac-address D) show mac-table-address
E) show mac-address-table

Soru 18

İki anahtar birbiri ile ................ kablo kullanılarak bağlanır.


Soru 19

Anahtar ile yönlendirici birbiri ile ................ kablo kullanılarak bağlanır.


Soru 20
.................. gerçekleştiği zaman ağ trafiği belirli periyot zamanı durur ve daha sonra iletime devam eder.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 71 soru listeleniyor