SORU BANKASI Filtrele

Açık Kaynak İşletim Sistemi Soruları


Soru 1

Linux’ta sistem yöneticisinin kullanıcı adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) admin B) su
C) root D) konsole

Soru 2

Linux sistemlerde kullanıcı hesap bilgileri nerede saklanır?

A) /bin/shadow B) /etc/passwd
C) /usr/passwd D) /home/shadow

Soru 3

Gölge parola ne amaçla kullanılır?

A) Şifre güvenliği amacıyla
B) Yeni kullanıcı tanımlama amacıyla
C) Komut satırında oturum açma amacıyla
D) Yönetici hesabından işlem yapabilmek amacıyla

Soru 4

Kullanıcının hangi gruplara üye olduğunu görebilmek için hangi komut kullanılır?

A) user B) cat
C) ls –l D) groups

Soru 5

Grup hesabı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Belirli kullanıcıların yetkilerinin topluca belirlenmesi gerektiğinde grup hesapları kullanılır
B) Gruplar, kendisine dâhil olan kullanıcıların gruba verilen haklardan yararlanmasını sağlar
C) Komut satırında grup oluşturmak için, sistem yöneticisi olarak oturum açmak gerekli değildir
D) 0 ile 499 arasındaki grup kimlik numaraları sistem gruplarına aittir

Soru 6

Sistem yöneticisi olarak oturum açmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılmalıdır?

A) man B) su
C) useradd D) usermod

Soru 7

passwd komutunun işlevi nedir?

A) Kullanıcı hesabı açar
B) Kullanıcıları görüntüler
C) Kullanıcı şifresini günceller
D) Yönetici parolası ile oturum açar

Soru 8

Grafik ortamda kullanıcı hesabı oluşturmak için hangi program kullanılır?

A) TASMA › Sistem Seçenekleri › Kullanıcı Yöneticisi
B) TASMA › Kullanıcı Hesabı
C) TASMA › Sistem Seçenekleri › Giriş Yöneticisi
D) TASMA › Sistem Seçenekleri › Açılış Yöneticisi

Soru 9

Kullanıcı ev dizinleri genellikle hangi dizin altında bulunur?

A) etcB) binC) usrD) home

Soru 10

Aşağıdaki gruplardan hangisi kullanıcıya sistem yöneticisi yetkileri sağlar?

A) audioB) powerC) usersD) wheel

Soru 11

“Editör” sözcüğünün bilgisayar bilimindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Program dosyası B) Metin dosyası
C) Metin düzenleyici D) Komut satırı

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Linux’ta bulunan bir editör programı değildir?

A) VIM B) Pico
C) Notepad D) KWrite

Soru 13

VIM editöründe programdan çıkmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılmalıdır?

A) :wB) :qC) iD) ^X

Soru 14

Nano editörü, aşağıdaki Linux editörlerinden hangisinin bir benzetimidir?

A) Pico B) Kate
C) KWrite D) Ed

Soru 15

KWrite editörüyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Grafik ortamda çalışan bir editör programıdır
B) Program kodları için otomatik biçimlendirme özelliği vardır
C) Dilbilgisi denetimi özelliği vardır
D) Oturum tanımlama özelliğine sahiptir

Soru 16

Pardus’ta kurulum paketlerinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) tar.gz B) rpm
C) pisi D) deb

Soru 17

Pardus’ta EXE uzantılı uygulama dosyalarını çalıştırmaya yarayan emülatör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Celestia B) KLogic
C) KTechlab D) Wine

Soru 18

Komut satırında paket araması yapan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) pisi search B) pisi info
C) pisi install D) pisi remove

Soru 19

VIM editöründe komut modundan düzenleme moduna geçmek için “i” komutu kullanılır.

Doğru      Yanlış

Soru 20

Nano editörü, grafik ortamda çalışan bir uygulamadır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...9
9 Sayfada Toplam 178 soru listeleniyor