SORU BANKASI Filtrele

Bilişim Teknik Resmi Soruları

Soru 1

Teknik resimde görünen çevreler ve ayrıtlar (kenarlar) hangi çizgi ile çizilir?

A) Sürekli ince çizgi B) Sürekli kalın çizgi
C) Kesik orta çizgi D) Noktalı ince çizgi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan kalem değildir?

A) Kurşun kalem B) Tükenmez kalem
C) Takma uçlu kalem D) Rapido
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan cetvellerden değildir?

A) Ölçü cetvelleri B) Pistole
C) Paralel cetvel D) Pergel
Soru 4

Elektrik – elektronik teknik resminde hangi yazı tipi kullanılır?

A) Dik yazı B) Eğik yazı
C) Kalın yazı D) Yamuk yazı
Soru 5

Teknik resimde yazı kalınlığını belirten harf hangisidir?

A) DB) AC) c1D) h
Soru 6

45° ve 30° – 60° lik gönyeler ile aşağıdaki açılardan hangisi çizilemez?

A) 15°B) 30°C) 70°D) 105°
Soru 7

Perspektiflerden görünüş çıkarırken önce hangi görünüş çizilir?

A) ÖnB) ÜstC) YanD) Arka
Soru 8

“Gerçek ölçekte, ölçek ………………… diye belirtilir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 1:2B) 2:1C) 1:1D) 1:4
Soru 9

Perspektiflerden görünüş çıkarırken görünmeyen çevre ve kenarların çiziminde hangi çizgi kullanılır?

A) Sürekli ince çizgi B) Sürekli kalın çizgi
C) Kesik orta çizgi D) Noktalı ince
Soru 10

Ölçülendirme yapılırken ölçü çizgisi görünüşten yaklaşık ne kadar uzaklıkta bulunmalıdır?

A) 1-3mm B) 7-10mm
C) 15-18mm D) 18-20mm
Soru 11

Sinemada perdeye düşen görüntüye ne denir?

A) Şekil B) Resim
C) Perspektif D) İz düşüm
Seçilen
Soru
Sayısı
0