SORU BANKASI Filtrele

Ayakkabı ve Saraciye Teknik Resmi Soruları

1.  

Teknik resimde bir cismin üç boyutlu görüntüsüne ne denir?

A) Perspektif B) Objektif
C) Görünüş D) Net Resim
2.  

Temel izdüşüm düzlemindeki Alın(A) düzlemine perspektifin hangi görünüşü çizilir?

A) Ön Görünüş B) Sol Yan Görünüş
C) Sağ Yan Görünüş D) Üst Görünüş
3.  

Sinemada perdeye yansıyan film, aşağıdakilerden hangisine en iyi örnektir?

A) İzdüşüm B) Perspektif
C) Kroki D) Kesit
4.  

Kalınlığı değişmeyen sac parça en az kaç görünüşle ifade edilebilir?

A) BirB) İkiC) ÜçD) Dört
5.  

Aşağıdakilerden hangisi bir kesit alma tekniğinin ismi değildir?

A) Tam Kesit B) Yarım Kesit
C) İç Kesit D) Profil Kesit
6.  

Aşağıda perspektifi verilen parçanın önden görünüşü hangisidir?

A)  B)
C)  D)
7.  

Aşağıda perspektifi görülen parçanın sağ tarafında iki görünüşü çizilmiştir.  Çizilen görünüşler hangileridir?

A) Ön görünüş-Sol yan Görünüş
B) Üst Görünüş-Solyan Görünüş
C) Üst Görünüş-Sağyan Görünüş
D) Ön Görünüş-Üst Görünüş
8.  

Aşağıda resmi görülen teknik çizimin adı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Daire içersine düzgün üçgen çizimi
B) Daire içersine düzgün dörtgen çizimi
C) Daire içersine düzgün beşgen çizimi
D) Daire içersine düzgün altıgen çizimi
9.  

Aşağıda resmi görülen teknik çizimin adı hangi seçenekte verilmiştir?

A) Daire çizimi B) Oval çizimi
C) Silindir çizimi D) Küre çizimi
10.  

Temel izdüşümü düzlemindeki Profil(P) düzlemine perspektifin hangi görünüşü çizilir?

A) Ön Görünüş B) Sol Yan Görünüş
C) Üst Görünüş D) Hiçbiri
11.  

Temel izdüşümü düzleminin merkez noktasının ismi nedir?

A) Kot B) Aralık
C) Uzaklık D) Orijin
12.  

Bir cismin görünmez iç yüzeylerini(Kanal, Delik, Kademe, Vida vb.) daha anlaşılır hale getirmek için hangi çizim yöntemi kullanılır?

A) Perspektif B) İzdüşüm
C) Kesit D) Kroki
13.  

Aşağıdakilerden hangisi kesit tarama işleminde çizginin özelliklerinden biri değildir?

A) Eşit aralıkta olmalıdır
B) Tarama çizgi tipi değişebilir
C) Parça ölçüsüne göre tarama boyutu belirlenir
D) Çizgi kalınlığı ana parça çizgi ile aynı olmalıdır
14.  

Aşağıdaki teknik resim kağıtlarından hangisi en büyüktür?

A) A0B) A1C) A3D) A4
15.  

Aşağıdaki teknik resim kağıtlarından hangisi diğerlerinden daha küçüktür?

A) A0B) A1C) A3D) A4
16.  

Aşağıda resmi verilen izdüşüm tekniğinin ismi hangisidir?

A) Merkezi (konik) izdüşüm
B) Paralel izdüşüm
C) Eğik izdüşüm
D) Dik izdüşüm
17.  

Aşağıda resmi verilen izdüşüm tekniğinin ismi hangi seçenekte verilmiştir?

A) Merkezi (konik) izdüşüm
B) Paralel izdüşüm
C) Eğik izdüşüm
D) Dik izdüşüm
18.  

Temel izdüşümü düzlemindeki Yatay(Y) düzlemine perspektifin hangi görünüşü çizilir?

A) Ön Görünüş B) Sol Yan Görünüş
C) Sağ Yan Görünüş D) Üst Görünüş
19.  

Bir cismin izdüşümünün oluşturulması için hangi unsurların bulunması gerekir?

A) İzdüşümü Düzlemi B) Işınlar
C) Bakış Noktası D) Hepsi
20.  

Aşağıdaki Resimde görülen kesit çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tam Kesit B) Yarım Kesit
C) Kademeli Kesit D) Profil Kesit
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 81 soru listeleniyor