SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarda Katı Modelleme Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi katı modelleme programı değildir?

A) Catia B) SpaceClaim
C) Photoshop D)  Solid Edge

Soru 2
SolidWorks’de yeni dosya oluşturmak için hangi klavye kısa yolu kullanılır?
A) CTRL+A B) CTRL+N
C) CTRL+Y D) CTRL+Z

Soru 3
Unsur ağacını gizlemek için hangi klavye kısa yolu kullanılır?
A) CTRL+G B) ALT+F4
C) F3 D) F9

Soru 4
Komut tipleri arasında geçiş yapmak için hangi tuş kullanılır?
A) AB) BC) CD) D

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi çizimden çıkmak için uygulanan bir yöntem değildir?
A) Menüden Ekle / Çizimden çık tıklanır.
B) Çizim alanında boş yerde çift tıklanır.
C) Klavyeden CTRL+B’ye basılır.
D) Klavyeden ESC tuşuna basılır.

Soru 6

 Çap 5mm çubuk demirden yükseklik 120mm, orta çap 60mm , en dar çap 20mm olan bir kozalak çiziniz.


Soru 7

 6mm kare demirden  yükseklik 120mm, orta çap 50mm ve uç kısımları 15mm olam kozalağı çiziniz.


Soru 8

Ölçüleri verilen fincanı çiziniz.


Soru 9

Aşağıda resmi verilen şekli çiziniz.


Soru 10

Çizim objesinin görünüşünde izometri oluşturmak için aşağıdaki klavye kısa yollarından hangisi kullanılır?

A) Ctrl+1B) Ctrl+3C) Ctrl+5
D) Ctrl+6E) Ctrl+7

Soru 11

Çizim programında işlemdeki son komutu tekrarlamak için aşağıdaki kısa yollardan hangisi kullanılır?

A) Alt+F5B) CtrlC) Ctrl+2
D) EnterE) Shift

Soru 12

Çizim programında Komut tipleri arasında geçiş yapmak için aşağıdaki klavye tuşlarından hangisi kullanılır?

A) AB) BC) CD) DE) E

Soru 13

Çizim araç çubuğundaki  simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çokgen çizimi B) Daire çizimi
C) Dikdörtgen çizimi D) Nokta çizimi
E) Paralel kenar çizimi

Soru 14

Çizim araç çubuğundaki  simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konik çizmek B) Parabol çizmek
C) Radyus çizmek D) Üçgen çizmek
E) Yay çizmek

Soru 15

Çizim araç çubuğundaki  simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) AynalamaB) ÇokgenC) Pah kırma
D) TaşımaE) Dairesel çoğaltma

Soru 16

Çizim araç çubuğundaki  simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ÇakıştırB) İlişki EkleC) Paralel
D) UzatE) Teğet

Soru 17

Çizim araç çubuğundaki  simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dik açıB) EşitC) Sabitle
D) TeğetE) Uzat

Soru 18

Çizim araç çubuğundaki  simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dik açıB) ParalelC) Sabitle
D) TeğetE) Uzat

Soru 19

Çizim araç çubuğundaki  simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dik açıB) ParalelC) Sabitle
D) TeğetE) Uzat

Soru 20

Çizim araç çubuğundaki  simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dik açıB) EşitC) İlişki Ekle
D) TeğetE) Uzat
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...7
7 Sayfada Toplam 123 soru listeleniyor