SORU BANKASI Filtrele

Ark Kaynak Teknikleri Soruları


Soru 1

Yukarıdan aşağı küt ek kaynağı niçin 6 mm den kalın parçalara uygulanmaz?

A) Ergiyik metal aktığı için
B) Nüfuziyet Düşük olduğu için
C) Elektrot hareketi dar olduğu için
D) Ark boyu kısa olduğu için

Soru 2

Yukarıdan aşağı küt ek kaynağında elektrot hareketi neden kullanılır?

A) Ergiyik metalin akıp elektrot önüne geçmesini önlemek
B) Parçaların erimesini önlemek
C) Yüksek nüfuziyet elde etmek
D) Dikiş genişliğini azaltmak

Soru 3

Yukarıdan aşağı küt ek kaynağında hangi elektrot hareketi kullanılır?

A) Açık üçgen B) Yarım ay
C) Ters kapalı üçgen D) Trapez

Soru 4

4 Yukarıdan aşağıya küt ek kaynağında neden selülozik elektrot kullanılır?

A) Dayanımı yüksek olduğundan
B) Kaynak hızı yavaş olduğundan
C) Elektrot sarfiyatı az olduğundan
D) Uygulaması kolay olduğundan

Soru 5

Yukarıdan aşağıya küt ek kaynağında elektrot kaynak yönüne doğru 80º-85º açı ile tutulursa aşağıdaki olumsuzluklardan hangisi meydana gelir?

A) Ergiyik banyonun kontrolü zorlaşır
B) Nüfuziyet azalır
C) Arkın oluşması zorlaşır
D) Kaynakta yığılma meydana gelir

Soru 6

Aşağıdan yukarı küt ek kaynağının 6mm’den ince parçalara uygulanmayışının sebebi nedir?

A) Nüfuziyet fazlalığı
B) Elektord hareketinin az olması
C) Ergiyik banyonun akması
D) Elektrot açısının fazla olması

Soru 7

Aşağıdan yukarı küt ek kaynağında elektrot açısı yatay düzleme oranla kaç derecedir?

A) 35º-40º B) 90º
C) 15º-20º D) 50º-55º

Soru 8

Amper ayarı yapılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Parça kalınlığı B) Kaynak pozisyonu
C) Elektrot çapı D) Dikiş uzunluğu

Soru 9

Aşağıdan yukarı küt ek kaynağında elektrot hareketlerinin uç noktalarında neden beklenir?

A) Kaynak hızını düşürmek
B) Nüfuziyeti artırmak
C) Akım şiddeti düşük olduğunda
D) Parçanın erimesini önlemek

Soru 10

Aşağıdan yukarı küt ek kaynağında hangi elektrot hareketi kullanılmaz?

A) Yarım ay B) Kapalı üçgen
C) Ters açık üçgen D) Zikzak

Soru 11

Aşağıdan yukarı -V- kaynağında parçalara kaynak ağzı açmanın sebebi nedir?

A) Daha yüksek dayanım elde etmek
B) Kaynak çok pasoda yapıldığından
C) Dikiş sarkmasını önleme
D) Akım şiddeti ve ark boyu düşük olduğundan

Soru 12

-V- Kaynağında kök dikişi neden temizlenmelidir?

A) Kaynağın daha güzel görünmesi
B) Daha sonraki dikişlerde parçaların erimemesi
C) Cüruf kalıntıları kalmaması
D) Parçaların daha iyi ısınması

Soru 13

Aşağıdan yukarı -V- kaynağı hangı kalınlıktaki parçalara uygulanır?

A) 5-10mm B) 10-20mm
C) 20mm’den kalın D) 5mm’den ince parçalara

Soru 14

Aşağıdan yukarı -V- kaynağında elektrot açısı yatay düzleme oranla kaç derecedir?

A) 30-40º B) 60-70º
C) 45-50º D) 15-20º

Soru 15

Aşağıdan yukarı -V- kaynağında kaynak ağzı açısı neye göre seçilir?

A) Parça kalınlığı B) Elektrot çapı
C) Ark boyu D) Akım şiddeti

Soru 16

Aşağıdan yukarı bindirme kaynağında hangi elektrot hareketi kullanılır?

A) Kapalı üçgen B) Yarım ay
C) Açık üçgen D) Hepsi

Soru 17

Aşağıdan yukarı bindirme kaynağında parçaların birbiri üzerine binme ölçüsü neye göre hesaplanır?

A) Akım şiddetine B) Ark boyuna
C) Parça kalınlığına D) Elektrot çapına

Soru 18

Aşağıdan yukarı bindirme kaynağında elektrot açısı kaç derecedir?

A) 60-70º B) 80-85º
C) 20-30º D) 40-50º

Soru 19

Aşağıdan yukarı bindirme kaynağında bazik elektrot neden kullanılır?

A) Yüksek dayanı elde etmek
B) Dikiş daha kolay çekilir
C) Ark daha kolay oluşturulur
D) Kaynak dikişi daha ince olur

Soru 20

Aşağıdan yukarı bindirme kaynağında amper ayarı yapmak için hangisi dikkate alınmaz?

A) Elektrot çapı
B) Parça kalınlığı
C) Elektrotun ve dikişin uzunluğı
D) Kaynak hızı
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...27
27 Sayfada Toplam 528 soru listeleniyor