SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Mobilya Çizimi Soruları

1.  

Aşağıda verilen plot iletişim penceresine ait bölgelerden hangisi çizgi renklerinden faydalanarak çizgilere değişik niteliklerin atanmasında kullanılır?

A) Plot style table
B) Plot options
C) Plot scale
D) Plotter configuration
2.  

Çizimin bir bölgesini belirleyerek çıktı alma işlemi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilir?

A) Plot area/ limits B) Plot area/window
C) Plot area/extents D) Plot area/ display
3.  

Plotter ayarlarında kâğıt boyutları ve birimi seçimi hangi bölgeden yapılır?

A) Plot options
B) Plot scale
C) Paper size and paper units
D) Plot offset
4.  

Çizdirme esnasında kâğıdın konumu hangi bölgeden ayarlanır?

A) Plot/Plotter configuration
B) Plot/ Paper size and paper units
C) Plot/ Drawing orientation
D) Plot/Plot scale
5.  

Autocad programında tarama işlemi aşağıdaki komutlardan hangisi ile yapılır?

A) Chamfer B) Offset
C) Hatch D) Trim
6.  

Bir objenin özelliklerini başka bir objeye aktarmak için hangi komut kullanılır?

A) Copy B) Offset
C) Trim D) Matchprop
7.  

Autocad programında aşağıdaki durumların hangisinde “Array” komutunun kullanılması uygun olur?

A) Bir çizimin simetrisinin oluşturulması
B) Bir objeyi belirli sayıda çoğaltma
C) Bir çizgiyi budama
D) Bir bloğu çizime çoklu olarak ekleme
8.  

Text editörünün yazı alanı açıkken yazının yerleşimine ilişkin işlemler hangi seçenekle gerçekleştirilir?

A) Paste B) İndents and tabs
C) Select all D) Justification
9.  

Antedi oluşturulmuş bir çizim kâğıdı “Farklı Kaydet (Save As)” seçeneği ile kaydedilerek nasıl bir fayda sağlanır?

A) Antede daha doğru bilgiler yazılır
B) Görünüşler daha rahat çıkarılır
C) Her çizim için antet oluşturma gerekmez
D) Ölçülendirme rahat yapılır
10.  

Çizime başlamadan önce aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

A) Her çizim için bir antet oluşturulur
B) Antet bilgileri doldurulur
C) Çizgi tipi ve genişliği belirlenebilir
D) Kesinlikle katman oluşturulur
11.  

“Block Defination” iletişim kutusunda bulunan “Pick Points” butonunun görevi nedir?

A) Bloğu özelliklerine göre filtreler
B) Bloğun tutulma noktasını belirler
C) Bloğun ölçülerini ayarlar
D) Bloğu siler
12.  

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Insert” iletişim penceresinde yer almaz?

A) Insertion Point B) Scale
C) Rotation D) Hatch
13.  

Aşağıdakilerden hangisi, oluşturulmuş bir bloğu sabit diskte istediğimiz bir yere kaydetmemize imkân tanır?

A) Wblock B) File / New
C) File / Open D) Block
14.  

“Minsert” komutunun görevi nedir?

A) Yeni bir blok oluşturmak için kullanılır.
B) Oluşturulan bir bloğu kaydetmek için kullanılır.
C) Oluşturulan bir blokta değişiklik yapmak için kullanılır.
D) Bir bloğu çizim içerisine çok sayıda eklemek için kullanılır.
15.  

Mevcut bir çizime blok eklemek için kullanılması gereken komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wblock B) Bblock
C) Insert D) Save
16.  

Oluşturulan bir bloğun tüm çizimlerde kullanılmasını sağlayabilmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılmalıdır?

A) Wblock B) Bblock
C) Insert D) Minsert
17.  

Blok oluşturmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) Line B) Block
C) Fillet D) Open
18.  

Autocad programında ZOOM komutu aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?

A) Ekrandaki nesnelere yakından ve uzaktan bakmak için kullanılır
B) Katman oluşturmak için kullanılır
C) Kırpmak için kullanılır
D) Radius (yay) oluşturmak için kullanılır
19.  

ZOOM SCALE komutu aşağıdaki işlemlerden hangisi için kullanılır?

A) Blok oluştururken kullanılır
B) Pah kırarken kullanılır
C) Ölçek vererek yakınlaştırma-uzaklaştırma için kullanılır
D) Çokgen oluştururken kullanılır
20.  

PAN komutunun kulanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Slayt oluşturmak
B) Çizimin görünüm ölçeğini değiştirmek
C) Çizim Penceresini taşımak
D) Resmi ölçülendirmek
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 98 soru listeleniyor