SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarlı Dış Mekân Doğrama Resmi Soruları

1.  

Sedirler tasarlanırken aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi uygulanmaz?

A) Tek kişilik B) Çift kişilik
C) Üç kişilik D) Yedi kişilik
2.  

Yapılış tarzlarına göre sedirler sınıflandırıldığında hangisi bu sınıflandırmanın dışında kalır?

A) Selçuklu tarzı sedirler
B) Eskitme boyalı sedirler
C) Osmanlı tarzı sedirler
D) Modern tarz sedirler
3.  

Aşağıdakilerden hangisi sedirlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Hafif sedirler
B) Kolçaklı sedirler
C) Kolçaksız sedirler
D) Arkalıksız ve arkalıklı sedirler
4.  

Aşağıdakilerden hangisi sedirlerin kullanım alanlarından değildir?

A) Salonlar B) Oturma odaları
C) Kilerler D) Balkonlar
5.  

Net resim üzerinden kesit ve detay alınırken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

A) Bütün görünüşlerden kesit ve detay almak zorunludur
B) En gerekli yerlerden kesit ve detay alınmalıdır
C) Konstrüksiyonu en iyi ifade eden yerlerden kesit ve detay alınmalıdır
D) Birleşme ve geçmelerin olduğu yerlerden kesit ve detay alınmalıdır
6.  

Kesit resmine başlamadan önce ilk yapılması gereken çizim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Net resmin çizilmesi
B) Perspektifin çizilmesi
C) Detay resim çizilmesi
D) Ölçülendirme
7.  

Kesit düzlemi üzerine konulan okların yönleri aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Perspektifte ön görünüşü
B) Net resme hangi yönden bakılacağını
C) Detay resmin yüksekliğini
D) Net resmin yüksekliğini
8.  

Ahşap sedirlerin oturma genişliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 15-20 cm B) 20-25 cm
C) 40-45 cm D) 55-60 cm
9.  

Ahşap sedir yapımında yan kayıtlarla ayakların bağlantısı aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?

A) Kırlangıç kuyruğu boy ekleme
B) Zıvanalı
C) Kavelalı
D) Bağlantı elemanı
10.  

Ahşap sedirin arkalığı ve oturak kısımları için hazırlanmış çerçeve ızgaraların arasında kalan boşlukların aşağıdaki malzemelerden hangisi ile doldurulması uygun olur?

A) Mermer B) Cam
C) Kontraplak D) Kaplama
11.  

Çizim sırasına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Net resim çizme, detay resim çizme, kesit görünüş üzerinde detay yerini işaretleme
B) Net resim çizme, kesit görünüş üzerinde detay yerini işaretleme, detay resim çizme
C) Detay resim çizme, net resim çizme, kesit görünüş üzerinde detay yerini işaretleme
D) Perspektif çizme, detay resim çizme, kesit görünüş çizme
12.  

Üstteki kesit resmindeki “B” detayında çizilmesi istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ön ayakla oturmalığın birleşmesi
B) Arka ayakla yan kayıtın birleşmesi
C) Arkalıkla oturağın birleşmesi
D) Ön ayak ile kolçağın birleşim yerinin detayı
13.  

Üstteki resimde ön görünüşten alınan A-A’ yan kesitinin bakış yönü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ön görünüşe sağdan sola doğru bakılmıştır
B) Ön görünüşe yukarıdan aşağıya doğru bakılmıştır
C) Ön görünüşe soldan sağa doğru bakılmıştır
D) Ön görünüşe aşağıdan yukarıya doğru bakılmıştır
14.  

Üstteki çizim için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Detay resimdir B) Perspektif resimdir
C) Net resimdir D) Yan görünüştür
15.  

Aşağıdakilerden hangisi bahçe mobilyası türü değildir?

A) Piknik masası B) Pergola
C) Masa D) Sehpa
16.  

Piknik masası yüksekliği hangisi olamaz?

A) 70-72 cm B) 70-74 cm
C) 74-85 cm D) 85-90 cm
17.  

Bilgisayarla Bahçe mobilyası çiziminde kullanılan çizgi kalınlık ve renklerinin tespit edildiği ayar işlemine ne ad verilir?

A) Limits B) Scala
C) Layer D) Orbit
18.  

Bahçe koltuğunda yaslanma yüksekliği hangisi olmalıdır?

A) 60-70 cm B) 70-80 cm
C) 80-90 cm D) 70-85 cm
19.  

Bilgisayarla bahçe mobilyası çiziminde ölçülendirme için kullanılan ayarlar hangi menüden yapılır?

A) Dimension-Dimension style
B) Tools-options
C) Tools-colors
D) Dimension-linear
20.  

Bilgisayarla bahçe mobilyası çiziminde katman ayarları hangi menüden yapılır?

A) Dimension-Aligned B) Format -layer tools
C) Tools-options D) Format-layer
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 58 soru listeleniyor