SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarlı Dış Mekân Doğrama Resmi Soruları


Soru 1

Bilgisayar destekli programda mekân doğraması tasarlarken çizilen parçayı aynalamak için kullanılan komut nedir?

A) Absort B) Add
C) Pline D) Mirror

Soru 2

Sedirler tasarlanırken aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi uygulanmaz?

A) Tek kişilik B) Çift kişilik
C) Üç kişilik D) Yedi kişilik

Soru 3

Yapılış tarzlarına göre sedirler sınıflandırıldığında hangisi bu sınıflandırmanın dışında kalır?

A) Selçuklu tarzı sedirler B) Eskitme boyalı sedirler
C) Osmanlı tarzı sedirler D) Modern tarz sedirler

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sedirlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Hafif sedirler
B) Kolçaklı sedirler
C) Kolçaksız sedirler
D) Arkalıksız ve arkalıklı sedirler

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sedirlerin kullanım alanlarından değildir?

A) Salonlar B) Oturma odaları
C) Kilerler D) Balkonlar

Soru 6

Net resim üzerinden kesit ve detay alınırken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

A) Bütün görünüşlerden kesit ve detay almak zorunludur
B) En gerekli yerlerden kesit ve detay alınmalıdır
C) Konstrüksiyonu en iyi ifade eden yerlerden kesit ve detay alınmalıdır
D) Birleşme ve geçmelerin olduğu yerlerden kesit ve detay alınmalıdır

Soru 7

Kesit resmine başlamadan önce ilk yapılması gereken çizim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Net resmin çizilmesi B) Perspektifin çizilmesi
C) Detay resim çizilmesi D) Ölçülendirme

Soru 8

Kesit düzlemi üzerine konulan okların yönleri aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Perspektifte ön görünüşü
B) Net resme hangi yönden bakılacağını
C) Detay resmin yüksekliğini
D) Net resmin yüksekliğini

Soru 9

Ahşap sedirlerin oturma genişliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 15-20 cm B) 20-25 cm
C) 40-45 cm D) 55-60 cm

Soru 10

Ahşap sedir yapımında yan kayıtlarla ayakların bağlantısı aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?

A) Kırlangıç kuyruğu boy ekleme
B) Zıvanalı
C) Kavelalı
D) Bağlantı elemanı

Soru 11

Ahşap sedirin arkalığı ve oturak kısımları için hazırlanmış çerçeve ızgaraların arasında kalan boşlukların aşağıdaki malzemelerden hangisi ile doldurulması uygun olur?

A) Mermer B) Cam
C) Kontraplak D) Kaplama

Soru 12

Çizim sırasına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Net resim çizme, detay resim çizme, kesit görünüş üzerinde detay yerini işaretleme
B) Net resim çizme, kesit görünüş üzerinde detay yerini işaretleme, detay resim çizme
C) Detay resim çizme, net resim çizme, kesit görünüş üzerinde detay yerini işaretleme
D) Perspektif çizme, detay resim çizme, kesit görünüş çizme

Soru 13

Üstteki kesit resmindeki “B” detayında çizilmesi istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ön ayakla oturmalığın birleşmesi
B) Arka ayakla yan kayıtın birleşmesi
C) Arkalıkla oturağın birleşmesi
D) Ön ayak ile kolçağın birleşim yerinin detayı

Soru 14

Üstteki resimde ön görünüşten alınan A-A’ yan kesitinin bakış yönü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ön görünüşe sağdan sola doğru bakılmıştır
B) Ön görünüşe yukarıdan aşağıya doğru bakılmıştır
C) Ön görünüşe soldan sağa doğru bakılmıştır
D) Ön görünüşe aşağıdan yukarıya doğru bakılmıştır

Soru 15

Üstteki çizim için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Detay resimdir B) Perspektif resimdir
C) Net resimdir D) Yan görünüştür

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bahçe mobilyası türü değildir?

A) Piknik masası B) Pergola
C) Masa D) Sehpa

Soru 17

Piknik masası yüksekliği hangisi olamaz?

A) 70-72 cm B) 70-74 cm
C) 74-85 cm D) 85-90 cm

Soru 18

Bilgisayarla Bahçe mobilyası çiziminde kullanılan çizgi kalınlık ve renklerinin tespit edildiği ayar işlemine ne ad verilir?

A) Limits B) Scala
C) Layer D) Orbit

Soru 19

Bahçe koltuğunda yaslanma yüksekliği hangisi olmalıdır?

A) 60-70 cm B) 70-80 cm
C) 80-90 cm D) 70-85 cm

Soru 20

Bilgisayarla bahçe mobilyası çiziminde ölçülendirme için kullanılan ayarlar hangi menüden yapılır?

A) Dimension-Dimension style B) Tools-options
C) Tools-colors D) Dimension-linear
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 61 soru listeleniyor