SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarlı Mobilya İç Mekân Resmi Soruları


Soru 1

Mimari plan çiziminde kullanılan uygun ölçek ne olmalıdır?

A) 1/1000 B) 1/800
C) 1/250 D) 1/20

Soru 2

Plan çiziminde duvar kalınlıkları kaç cm arasındadır?

A) 60-80 cm arasında B) 80-100 cm arasında
C) 10-20 cm arasında D) 100-150 cm arasında

Soru 3

Yerleştirme planı çizmek için mimari projeye gerek yoktur.

Doğru      Yanlış

Soru 4

Yerleştirme planları belli bir ölçekle küçültüldükten sonra üzerine mobilyalar aynı ölçekle yerleştirilir.

Doğru      Yanlış

Soru 5

Antreye birçok kapı açılmak zorunda olduğu için mobilyaları yerleştirmekte zorluk çekilir.

Doğru      Yanlış

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi masayı üç boyutlu çizebilmek için lazım olan görünüş sayısıdır?

A) 1B) 2C) 3D) 4

Soru 7
Katı modellemede bileşik kapalı çizgilere yükseklik (üçüncü boyut) veren komutaşağıdakilerden hangisidir?
A) Rectangle B) Extrude
C) Polyline D) Boundary

Soru 8
Ölçülendirme ayarlarını aşağıdaki diyalog kutularının hangisinin yardımıyla yaparız?
A) Hatch and Gradient
B) Layer Proporties Manager
C) Dimension Style Manager
D) Text Style

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi ideal bir bilgisayar masası ölçüsüdür?
A) 70x100x75 B) 140x90x100
C) 90x90x90 D) 75x150x130

Soru 10

Mimari plan çiziminde kullanılan uygun ölçek ne olmalıdır?

A) 1/1000 B) 1/800
C) 1/250 D) 1/20

Soru 11
Mimari plan üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Duvar B) 1/1 Detay çizimi
C) Ölçü çizgileri D) Cephe görünüş çizgileri

Soru 12
Mimari planda nasıl renklendirme ve desen yapılır?
A) Yazı komutu ile
B) Malzeme materyal komutu ile
C) Çevir komutu ile
D) Taşıma komutu ile

Soru 13
Mimari planın ölçülendirmesinde ölçü çizgileri nereye konulmaz?
A) Çizgilerin üzerine B) Planın soluna
C) Planın sağına D) Planın altına

Soru 14
Cephe görünüşlerinin renkleri nasıl olmalıdır?
A) Koyu renkler
B) Mat ve koyu renkler
C) Sıcak, neşeli, hareketli ve canlı renkler
D) Oda tasarımına uygun

Soru 15
Mekân tasarımında duvar yüksekliği ne olmalıdır?
A) 160-180 cm B) 250-270 cm
C) 300-350 cm D) 180-210 cm

Soru 16
Cephe görünüşleri çiziminde kullanılan ışık kaynağı hangisidir?
A) Spot ışık B) Panel
C) Gün ışığı D) Uzak ışık

Soru 17
Cephe görünüşlerinin çiziminde genellikle hangi ölçek kullanılmaktadır?
A) 1/30B) 1/50C) 1/1D) 1/20

Soru 18
Mimari plan çiziminde kapı nereye doğru açılmalıdır?
A) Duvara B) Pencereye
C) Hol tarafına D) Karşı duvara

Soru 19

Aşağıda bir otuma odasının plan görünüşü verilmiştir. Plan görünüşe uygun bir otuma grubu yerleşimi yapınız?


Soru 20

Aşağıda bir salonun plan görünüşü verilmiştir. Plan görünüşe uygun bir salon mobilyası yerleşimi çiziniz?

 

Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 33 soru listeleniyor