SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarda Mobilya Süsleme Resmi Soruları


Soru 1

CAD programında aşağıdaki aşamalardan hangisiyle bordür çizimine başlanır?

A) Bordürün üzerinden ARC komutuyla geçerek
B) Karolaj isimlendirerek
C) Layer oluşturarak
D) Tarama yaparak

Soru 2

CAD programında SPLINE komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çizgiye renk vermek B) Layer ismi oluşturmak
C) Simetri almak D) Birleşik yay çizgileri çizmek

Soru 3

CAD programında HATCH komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarama yapmak B) Çizgiyi kopyalamak
C) Çizgiyi kesmek D) Çizgiyi daireselleştirmek

Soru 4

CAD programında PLINE komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Layer oluşturmak B) Çizgiyi silmek
C) Çizgiye kalınlık vermek D) Sürekli birleşik çizgi çizmek

Soru 5

CAD programında Yayların formlarının düzenlememizin sebebi nedir?

A) Hatlardaki kırıklıkları ortadan kaldırmak
B) Yayı belirli mesafede çoğaltmak
C) Yayın rengini değiştirmek
D) Hatları daha belirgin hale getirmek

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinde fotoğraf çekimi sırasında ışığın durumu doğrudur?

A) Önden gelmelidir B) Arkadan gelmelidir
C) Sağdan gelmelidir D) Soldan gelmelidir

Soru 7

CAD programında Çizime başladığımızda ölçeği dikkate almayıp sonradan ölçülendirmek bize ne kazandırır?

A) Fazla zaman harcamamak
B) Yerleşim yerinin belli olmaması
C) Sonradan istenilen ölçüye getirilmesinin kolay olması
D) Boyutunun büyük olmaması

Soru 8

CAD programında SCALE komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fotoğraf kopyalamak
B) Çizim açmak
C) Çizimi gerçek boyutlarına büyütmek veya küçültmek
D) Çizimi kaydetmek

Soru 9

CAD programında Yazı motiflerinde çizgi ile yayları birleştirmede kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) MIRROR B) PEDİT
C) ERASE D) COPY

Soru 10

CAD programında Motif üzerinde döndürme işleminde kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) MIRROR B) ROTATE
C) SCALE D) COPY

Soru 11

CAD programında Motifin reklendirilmesi işleminde kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) SCALE B) GRADİENT
C) ROTATE D) MIRROR

Soru 12

CAD programında Simetri işleminde kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) MIRROR B) COPY
C) ROTATE D) MOVE

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bordür motifi çizim aşamalarından değildir?

A) Motif tespit edilir
B) Milimetrik kâğıda varsa simetrisi çizilir
C) Milimetrik kâğıttan simetrisi aktarılır
D) Eskiz kâğıdında şablon oluşturulur

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi geçme motiflerinin özelliklerinden değildir?

A) Zincirleme halkalara benzerler
B) Yan yana getirilerek panolar oluşturulur
C) Halka şeklinde ve hasır örmeye benzerler
D) Süsleme sanatlarının her dalında kullanılmışlardır

Soru 15

Bordür ve geçme motifleri ilk olarak aşağıdakilerden kâğıtlardan hangisine çizilir?

A) Milimetrik kâğıt B) Eskiz kâğıdı
C) Çizgisiz kâğıt D) Aydınger kâğıdı

Soru 16

Bordürlerin uygulanışının amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Bütün motif çeşitleri ile birlikte kullanılır
B) Süsleme amacıyla yapılır
C) El yazması kitap süslemeciliğinde kullanılır
D) Diğer süsleme bölümlerini birbirinden ayırmak için uygulanır

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bordür motifleri içinde yer almaz?

A) Çokgen B) Zencirek
C) Yay D) Enterlacs

Soru 18

Enterlacs motiflerinin özelliği aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Motifleri simetriktir
B) Geçmeli, düğümlüdürler
C) Dairesel ve karışık şekillidirler
D) Yüzeysel ve bordür şekilli olurlar

Soru 19

Yayın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dairenin yarısıdır
B) Yarım daireden küçük kısmıdır
C) Yarım daireden büyük kısmıdır
D) Bir daireden alınan parçaya denir

Soru 20

Geometrik süslemeciliğinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Motifi ön plana çıkartmak
B) Farklı geometrik şekillerden yararlanmak
C) Geometrik şekillerle süslemeyi oluşturmak
D) Süslemeye matematiksel anlam kazandırmak
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 35 soru listeleniyor