SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Mobilya Çizimi Soruları

Soru 1

Aşağıda verilen plot iletişim penceresine ait bölgelerden hangisi çizgi renklerinden faydalanarak çizgilere değişik niteliklerin atanmasında kullanılır?

A) Plot style table B) Plot options
C) Plot scale D) Plotter configuration
Soru 2

Çizimin bir bölgesini belirleyerek çıktı alma işlemi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilir?

A) Plot area/ limits B) Plot area/window
C) Plot area/extents D) Plot area/ display
Soru 3

Plotter ayarlarında kâğıt boyutları ve birimi seçimi hangi bölgeden yapılır?

A) Plot options B) Plot scale
C) Paper size and paper units D) Plot offset
Soru 4

Autocad programında yazıcıdan çıktı alma esnasında kâğıdın yatay - dikey konumu hangi bölgeden ayarlanır?

A) Plot/Plotter configuration
B) Plot/ Paper size and paper units
C) Plot/ Drawing orientation
D) Plot/Plot scale
Soru 5

Autocad programında tarama işlemi aşağıdaki komutlardan hangisi ile yapılır?

A) Chamfer B) Offset
C) Hatch D) Trim
Soru 6

AutoCAD programında bir objenin özelliklerini başka bir objeye aktarmak için hangi komut kullanılır?

A) Copy B) Offset
C) Trim D) Matchprop
Soru 7

Autocad programında aşağıdaki durumların hangisinde “Array” komutunun kullanılması uygun olur?

A) Bir çizimin simetrisinin oluşturulması
B) Bir objeyi belirli sayıda çoğaltma
C) Bir çizgiyi budama
D) Bir bloğu çizime çoklu olarak ekleme
Soru 8

Text editörünün yazı alanı açıkken yazının yerleşimine ilişkin işlemler hangi seçenekle gerçekleştirilir?

A) Paste B) İndents and tabs
C) Select all D) Justification
Soru 9

Antedi oluşturulmuş bir çizim kâğıdı “Farklı Kaydet (Save As)” seçeneği ile kaydedilerek nasıl bir fayda sağlanır?

A) Antede daha doğru bilgiler yazılır
B) Görünüşler daha rahat çıkarılır
C) Her çizim için antet oluşturma gerekmez
D) Ölçülendirme rahat yapılır
Soru 10

Çizime başlamadan önce aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

A) Her çizim için bir antet oluşturulur
B) Antet bilgileri doldurulur
C) Çizgi tipi ve genişliği belirlenebilir
D) Kesinlikle katman oluşturulur
Soru 11

“Block Defination” iletişim kutusunda bulunan “Pick Points” butonunun görevi nedir?

A) Bloğu özelliklerine göre filtreler
B) Bloğun tutulma noktasını belirler
C) Bloğun ölçülerini ayarlar
D) Bloğu siler
Soru 12

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Insert” iletişim penceresinde yer almaz?

A) Insertion Point B) Scale
C) Rotation D) Hatch
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, oluşturulmuş bir bloğu sabit diskte istediğimiz bir yere kaydetmemize imkân tanır?

A) Wblock B) File / New
C) File / Open D) Block
Soru 14

“Minsert” komutunun görevi nedir?

A) Yeni bir blok oluşturmak için kullanılır.
B) Oluşturulan bir bloğu kaydetmek için kullanılır.
C) Oluşturulan bir blokta değişiklik yapmak için kullanılır.
D) Bir bloğu çizim içerisine çok sayıda eklemek için kullanılır.
Soru 15

Mevcut bir çizime blok eklemek için kullanılması gereken komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wblock B) Bblock
C) Insert D) Save
Soru 16

Oluşturulan bir bloğun tüm çizimlerde kullanılmasını sağlayabilmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılmalıdır?

A) Wblock B) Bblock
C) Insert D) Minsert
Soru 17

Blok oluşturmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) Line B) Block
C) Fillet D) Open
Soru 18

Autocad programında ZOOM komutu aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?

A) Ekrandaki nesnelere yakından ve uzaktan bakmak için kullanılır
B) Katman oluşturmak için kullanılır
C) Kırpmak için kullanılır
D) Radius (yay) oluşturmak için kullanılır
Soru 19

ZOOM SCALE komutu aşağıdaki işlemlerden hangisi için kullanılır?

A) Blok oluştururken kullanılır
B) Pah kırarken kullanılır
C) Ölçek vererek yakınlaştırma-uzaklaştırma için kullanılır
D) Çokgen oluştururken kullanılır
Soru 20

PAN komutunun kulanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Slayt oluşturmak
B) Çizimin görünüm ölçeğini değiştirmek
C) Çizim Penceresini taşımak
D) Resmi ölçülendirmek
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 100 soru listeleniyor