SORU BANKASI Filtrele

9.10.11.12.Sınıf Bilgisayar Bilimi Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemi değildir?

A) AndroidB) DelphiC) IOS
D) LinuxE) Windows

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar veya mobil programdır?

A) AndroidB) ExcelC) IOS
D) LinuxE) Windows

Soru 3

Bilgisayar programlarında kullanıcıların gördüğü arayüz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çalışma anıB) ÇalışmaC) Tasarım anı
D) TasarımE) Pencere

Soru 4

"Yazılım geliştirme kiti" ifadesinin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

A) DSKB) KSDC) SDKD) TGYE) YGT

Soru 5

Delphi bileşenlerinden olan "açılır kutu" ifadesinin orijinali aşağıdakilerden hangisidir?

A) CheckBoxB) ComboBoxC) ListBox
D) RadioBoxE) MemoBox

Soru 6

LED yakma işlemi, aşağıdaki hangi Delphi mobil SCADA bileşeni ile uygulanır?

A) CheckBoxB) ComboBoxC) Edit
D) LabelE) Slider

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bluetooth servislerindendir?

A) PPSB) PSSC) PSP
D) SPPE) XSP

Soru 8

OnChange olayının Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) BittiğindeB) ÇıktığındaC) Değiştiğinde
D) GösterildiğindeE) Tıklandığında

Soru 9

Aşağıdaki USCO 02 komutlarından hangisi analog çıkış komutu olarak kullanılır?

A) aidiB) g00C) pwm
D) resetE) sicaklik

Soru 10

"Bilgisayarlı Nümerik Kontrol" ifadesinin ingilizce kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

A) CNCB) CCNC) CNND) NCNE) NCC

Soru 11

I. Söz dizimsel hatalar
II. Çalışma zamanı hataları
III. Anlam bilimsel hataları

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri programlama hata çeşitleri arasındadır?

A) I ve IIB) II ve IIIC) I ve III
D) Yalnız IIIE) I, II ve III

Soru 12

Ham verilerin bilgisayarda işlendikten sonra dışarı döndürülen değere ........... denir. Cümlede verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) çıktıB) girdiC) süreç
D) veriE) operatör

Soru 13

Veri türü belirlenirken aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmamalıdır?

A) Her bir veri türü için kendi tanımlı veri seti kullanılmalıdır.
B) Matematiksel işlemlerde kullanılacak veriler sayısal olarak tanımlanmalıdır.
C) Veri türleri karışık kullanılmalıdır.
D) Programcı veri türünü ve adını belirlemelidir.
E) Programcı kendi veri türünü oluştururken dikkat etmelidir.

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi için tam sayı veri türü kullanılması daha iyi olur?

A) TC Kimlik noB) Posta koduC) Tarih
D) IBANE) Yaş

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi değişkenlere isim verilirken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

A) Matematiksel semboller çokça kullanılmalıdır.
B) Değişken isminde boşluk bulunmamalıdır.
C) Değişken ismi içeriği ile tutarlı olmalıdır.
D) Değişken ismi bir karakter ile başlamalıdır.
E) Değişken isimleri çok uzun olmamalıdır.

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi doğru bir değişken ismidir?

A) 1adıB) adı 1C) sinif
D) Okul NoE) 1.Öğrenci Kilo

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bir fonksiyon türü değildir?

A) Dizi fonksiyonları
B) Sabitsel fonksiyonlar
C) Matematiksel fonksiyonlar
D) Yardımcı fonksiyonlar
E) İstatiksel fonksiyonlar

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel fonksiyonlara örnektir?

A) stringB) valueC) Sqrt
D) SumE) Length

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı türde bir operatördür?

A) ToplamaB) ÇarpmaC) Modül alma
D) BüyüktürE) Bölme

Soru 20

Aşağıdakilerden hangileri programı oluşturan adımlardandır?

I. Girdi
II.Çıktı
III.Erişim
IV. Matematik

A) I, II, IIIB) I, III, IVC) II, III, IV
D) I, II, IVE) I, II, III, IV
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...6
6 Sayfada Toplam 116 soru listeleniyor