SORU BANKASI Filtrele

9.10.11.12.Sınıf Bilgisayar Bilimi Soruları


Soru 1

I. Söz dizimsel hatalar
II. Çalışma zamanı hataları
III. Anlam bilimsel hataları

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri programlama hata çeşitleri arasındadır?

A) I ve IIB) II ve IIIC) I ve III
D) Yalnız IIIE) I, II ve III

Soru 2

Ham verilerin bilgisayarda işlendikten sonra dışarı döndürülen değere ........... denir. Cümlede verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) çıktıB) girdiC) süreç
D) veriE) operatör

Soru 3

Veri türü belirlenirken aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmamalıdır?

A) Her bir veri türü için kendi tanımlı veri seti kullanılmalıdır.
B) Matematiksel işlemlerde kullanılacak veriler sayısal olarak tanımlanmalıdır.
C) Veri türleri karışık kullanılmalıdır.
D) Programcı veri türünü ve adını belirlemelidir.
E) Programcı kendi veri türünü oluştururken dikkat etmelidir.

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi için tam sayı veri türü kullanılması daha iyi olur?

A) TC Kimlik noB) Posta koduC) Tarih
D) IBANE) Yaş

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi değişkenlere isim verilirken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

A) Matematiksel semboller çokça kullanılmalıdır.
B) Değişken isminde boşluk bulunmamalıdır.
C) Değişken ismi içeriği ile tutarlı olmalıdır.
D) Değişken ismi bir karakter ile başlamalıdır.
E) Değişken isimleri çok uzun olmamalıdır.

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi doğru bir değişken ismidir?

A) 1adıB) adı 1C) sinif
D) Okul NoE) 1.Öğrenci Kilo

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir fonksiyon türü değildir?

A) Dizi fonksiyonları
B) Sabitsel fonksiyonlar
C) Matematiksel fonksiyonlar
D) Yardımcı fonksiyonlar
E) İstatiksel fonksiyonlar

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel fonksiyonlara örnektir?

A) stringB) valueC) Sqrt
D) SumE) Length

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı türde bir operatördür?

A) ToplamaB) ÇarpmaC) Modül alma
D) BüyüktürE) Bölme

Soru 10

Aşağıdakilerden hangileri programı oluşturan adımlardandır?

I. Girdi
II.Çıktı
III.Erişim
IV. Matematik

A) I, II, IIIB) I, III, IVC) II, III, IV
D) I, II, IVE) I, II, III, IV

Soru 11

sayi = 1
toplam = 0
while sayi <= 5
toplam = toplam + sayi
sayi ++
println (toplam)

Yukarıda verilen program çalıştırıldığında hangi çıktıyı verir?

A) 5B) 15C) 50D) 0E) 150

Soru 12

Aşağıda verilen hata türlerinden hangisi normal şartlar altında programın uyarı vermeden çalışmasını gösterse de programın istenilen amaca hizmet etmesini engeller?

A) Söz dizimsel hata B) Çalışma zamanı hataları
C) Anlamsal hata D) Verisel hata
E) Warning hata

Soru 13

I. Sayısal veri
II. Alfanümerik veri
III. Mantıksal veri

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri veri türleri arasındadır?

A) I ve IIB) II ve IIIC) I ve III
D) I, II ve IIIE) Yalnız III

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sayısal veri değildir?

A) Dairenin yarı çapı B) İki şehir arasındaki uzaklık
C) Bireyin boy uzunluğu D) Sınavdan alınan not
E) Bir şehrin plakası

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi karakter dizisi değildir?

A) Bireyin ismi B) Kişinin yaşadığı il
C) Cinsiyet D) Yaş
E) TC numarası

Soru 16

Değişken isimlendirilirken hangisini yapmak yanlış olur?

A) Değişkene içerdiği değer ile tutarlı isimler verilmeli.
B) Değişkene isim verilirken boşluk kullanılmamalı
C) Özellikle Matematiksel semboller kullanılmalı
D) Değişken isimleri karakter ile başlamalı
E) Değişken isimleri fazla uzun olmamalı

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yanlış değişken ismidir?

A) sayiB) 1.sayiC) adi
D) dogumTarihiE) soruSayisi

Soru 18

Aşağıda verilen fonksiyon ve işlevi eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A) Matematiksel fonksiyonlar: Matematiksel işlemler için kullanılır.
B) Dizi fonksiyonları: Dizi ve karakterlerle ilgili işlemler için kullanılırlar.
C) Dönüştürme fonksiyonları: Veriyi bir türden diğerine dönüştürmek için kullanılırlar.
D) İstatistiksel fonksiyonlar: matematiksel değerlerde istatistiksel sonuç almak için kullanılırlar.
E) Yardımcı fonksiyonlar: Program içerisindeki diğer fonksiyonlara ulaşmak için kullanılırlar.

Soru 19

Programlamada hata ayıklama ile ilgili olarak;

I.Hesaplanması mümkün olmayan işlemler çalışma zamanı hatalarını oluşturur.
II. Mantıksal hataların bulunması diğer hatalara göre daha kolaydır.
III. Programlama dilleri için söz dizimi, yoruma açık olmamalıdır.

verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız IB) I ve IIC) II ve III
D) I ve IIIE) I, II ve III

Soru 20

Veri türü belirlerken aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Matematiksel işlemlerde kullanılacak tüm veriler sayısal olarak belirlenmelidir.
B) Veri türleri karışık olarak kullanabiliriz.
C) Tanımladığınız veri genellikle sayısal, karakter, dizi ya da mantıksal olmalıdır.
D) Her bir veri türü kendisi için tanımlı veri setini kullanır.
E) Programcılar kendi tanımladıkları veri türlerini de oluşturabilirler
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...6
6 Sayfada Toplam 102 soru listeleniyor