SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarlı Mobilya Resmi Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sehpa detay çiziminde kullanılan taramalardan birisi değildir?

A) Sunta taraması B) Cam taraması
C) Kağıt taraması D) Masif taraması

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sehpa net resim çiziminde bulunması gereken özelliklerden birisi değildir?

A) Yeterli ölçülendirme yapılmalıdır
B) İşin adı ve ölçeği yazılmalıdır
C) Kesit yerleri gösterilmelidir
D) Masif makta taraması yapılmalıdır

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sehpa ayak-kayıt birleştirme konstrüksiyonlarından birisi değildir?

A) Zıvanalı birleştirme
B) Kırlangıç kuyruğu açık dişli birleştirme
C) Kavelalı birleştirme
D) Hampaylı zıvanalı birleştirme

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sehpa çeşitlerinden birisidir?

A) Zigon sehpa B) Fiskos sehpa
C) Orta sehpa D) Hepsi

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan kesit çeşitlerinden birisi değildir?

A) Paralel kesit B) Kademeli kesit
C) Tam kesit D) Yarım kesit

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinde izometrik perspektifin açı kolları doğru olarak verilmiştir?

A) 30º-30º olarak çizilir B) 7º-42º olarak çizilir
C) 30º-60º olarak çizilir D) 30º-45º olarak çizilir

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi perspektif çeşitlerinden birisi değildir?

A) İzometrik perspektif B) Dikey perspektif
C) Dimetrik perspektif D) Trimetrik perspektif

Soru 8

Merkezi köşe perspektifinde kaç adet firar noktası bulunur?

A) 1 B) 2
C) 3 D) Bulunmaz

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi konik perspektifte adı geçen kavramlardan birisi değildir?

A) Yer düzlemi B) Göz noktası
C) Alın düzlemi D) Durak noktası

Soru 10

Konik perspektifte üst görünüş aşağıdakilerden hangisinin üzerine çizilir?

A) Ufuk doğrusunun B) Yer düzleminin
C) Esas ışının D) Resim düzleminin

Soru 11

Yukarıdaki resimde görülen sehpa modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiskos sehpası B) Zigon sehpası
C) Orta sehpası D) Tv sehpası

Soru 12

Üstte resimde gösterilen sehpa türü aşağıdakilerden hangidir?

A) Zigon sehpası B) Orta sehpa
C) Tv sehpası D) Fiskos sehpası

Soru 13

Yukarıdaki resimde görülen sehpa aşağıda sayılanlardan hangisidir?

A) Zigon sehpası B) Fiskos sehpası
C) Tv sehpası D) Orta sehpa

Soru 14

Yukarıdaki sehpa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir değerlendirme olur?

A) Resimdeki bir orta sehpadır
B) Resimdeki klasik tip bir sehpadır
C) Sehpa kaplamadan imal edilmiştir
D) Sehpanın ayakları masiften yapılmıştır

Soru 15

Üstteki resimle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Bu bir sehpa perspektifidir
B) Resimde bir zigon sehpası vardır
C) Bu bir konik perspektiftir
D) Perspektifte 2 firar noktası vardır

Soru 16

Üstteki sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) İzometrik perspektif B) Konik perspektif
C) Dimetrik perspektir D) Militer perspektif

Soru 17

Üstteki resmi verilen sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) İzometrik perspektif B) Dimetrik perspektif
C) Trimetrik perspektif D) Kavaliyer perspektif

Soru 18

Yukarıdaki sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) İzometrik perspektif B) Dimetrik perspektir
C) Trimetrik perspektif D) Konik perspektif

Soru 19

Üstte resmi verilen sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) Dimetrik perspektir B) Militer perspektif
C) Kavaliyer perspektif D) İzometrik perspektif

Soru 20

Üstte bir sehpanın perspektif resmi verilmiştr. Bu sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) İzometrik perspektif B) Dimetrik perspektir
C) Trimetrik perspektif D) Konik perspektif
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 81 soru listeleniyor