SORU BANKASI Filtrele

Bağlama Sonrası İşlemler Soruları

1.  

% 2 tuz dendiğinde 100 g mamul için ........... tuz kullanılacak demektir.

2.  

10 ml/ Ꙇ asit dendiğinde 1000 ml banyoda (1 litrede) ......... asit kullanılacak demektir.

3.  

Reçetede % 1 boyar madde verilmiştir. Yani ..... mamul için 1 g boyar madde kullanılacak demektir.

4.  

Reçetede soda miktarı 5 g/Ꙇ verilmiştir. Yani .......... banyo için 5 g soda kullanılacak demektir.

5.  

Reçetede banyo oranı 1: 7 verilmiştir. Yani ......... mamul için 7 ml (cm³) banyo kullanılacak demektir.

6.  

Reçetede banyo oranı 1:10 verilmişse mamul ağırlığı da 10 g ise .......... ml banyo kullanılması gerekir.

7.  

Reçetede mamul ağırlığı 5 g'dır. % 2 boyar madde % 1'lik çözeltiden alınacak ise çözeltiden ................. ml boyar madde alınması gerekir.

8.  

Reçetede banyo oranı 1:10, mamul ağırlığı 10 gdır. 5 g/Ꙇ soda % 80'lik çözeltiden alınacak ise çözeltiden ................. ml soda alınması gerekir.

9.  

Fulard makinesinde çalışırken reçete hesaplarıyla beraber kumaşın sıkma silindirinden geçtikten sonra üzerinde kalacak banyo miktarının (pick up) hesaplanması gerekir. Bu hesaplamalara .......... denir.

10.  

Sıkma merdanelerinde uygulanan basınca ........... denir.

11.  

İşletmelerde yaş fulardlama işlemleri yapmak .......... düşürecektir.

12.  

Kuru mal ağırlığı 1000 kg, yaş mal ağırlığı 1700 kg olduğuna göre % sıkma efekti .......... dir.

13.  

Daha önce üzerinde su bulunan kumaş makineden geçtikçe flotteye bir miktar su bırakacak, dolayısıyla flottenin ........... neden olacaktır

14.  

Reçetede % 3 boyar madde verilmiştir. Yani ............ mamul için 3 g boyar madde kullanılacak demektir.

15.  

Reçete hesabı yapılırken önce ............. miktarı hesaplanır.

16.  

Reçetede banyo oranı 1:5, mamul ağırlığı da 7 g verilmiş ise .......... ml banyo kullanılacaktır.

17.  

Reçetede soda miktarı 3 g/Ꙇ verilmiştir. Yani ........... banyo için 3 g soda kullanılacak demektir.

18.  

Kuru ağırlığı 3000 kg, yaş ağırlığı 4500 kg olan malın sıkma efekti % ............ dir.

19.  

Yaşken ağırlığı 7200 kg olan malın sıkma efekti % 80 ise kuru mal ağırlığı ............ kg'dır.

20.  

18,5 g Ca(OH)2 ile 250 ml çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin normalitesi kaçtır? (Ca(OH)2 : 74 g/mol)

A) 0,2 N B) 2 N
C) 0,02 N D) 0,002 N
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...6
6 Sayfada Toplam 108 soru listeleniyor