SORU BANKASI Filtrele

9.Sınıf Coğrafya Soruları

Soru 1

Dünya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden yanlış olan hangisidir?

A) Dünya, ekseni etrafındaki bir turluk dönüş hareketini 24 saatte tamamlar
B) Dünya ekseni etrafındaki hareketini doğudan batıya doğru yapar
C) Dünya, Güneş’in etrafında elips şeklinde bir yörüngede hareket eder
D) Dünya’nın ekseni yörüngesi üzerinde 23° 27’ sağa doğru eğiktir
E) Dünya’nın şekli, kutuplarından basık Ekvator’dan şişkin bir özellik gösterir
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’ nın yanda görülen şeklinin ortaya çıkardığı bir sonuç değildir?

A) Aynı anda bir yarısının aydınlık diğer yarısının karanlık olması
B) Ardışık iki meridyen arasındaki kuş uçuşu mesafenin kutuplara doğru azalması
C) Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi
D) Paralel dairelerinin çevre uzunluklarının kutuplara doğru azalması
E) Cisimlerin gölge boyu uzunluklarının kutuplara doğru artması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bir yıl boyunca değişmez?

A) Herhangi bir enlemde aydınlanma süresi
B) Güneş ışınlarının Ekvator’a geliş açısı
C) Dünya’nın Güneş’e uzaklığı
D) Herhangi bir enlemdeki sıcaklık
E) Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüş hızı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’ nın batıdan doğuya doğru döndüğünü kanıtlar?

A) Güneş’in İzmir’de Ankara’dan sonra doğması
B) Yaz mevsiminin Kuzey Yarım Küre’de Güney Yarım Küre’den uzun sürmesi
C) 21 Mart’ta, Türkiye’de gece ve gündüz sürelerinin eşit olması
D) 30° Doğu boylamındaki Kütahya ve İzmit’te yerel saatlerin aynı olması
E) Türkiye’de dört mevsimin belirgin olarak yaşanması
Soru 5

Gece ve gündüz süreleri arasındaki fark Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe artar. Gece ve gündüz süreleri arasındaki fark Ekvator’da 12 saatken, kutuplarda bu fark 6 aya kadar uzar.

Yandaki şekilde belirtilen noktalardan hangisinde gece ve gündüz süreleri arasındaki fark yıl boyunca en fazladır?

A) IB) IIC) IIID) IVE) V
Soru 6

Dünya’nın şekli ve hareketleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Günlük hareket, okyanus akıntılarının yönlerinde sapmalara neden olur
B) Ekseni çevresindeki hareketi, Dünya’ nın şeklinin geoid olmasını sağlamıştır
C) Geoid şeklinin sonucunda yer çekimi kutuplara doğru artar
D) Eksen etrafındaki dönüşü gece ve gündüz sürelerinin yıl içinde uzayıp kısalmasına neden olur
E) Yörünge hareketi sırasında mevsimler oluşur
Soru 7

Dünya’nın şekli küre olmayıp kutuplardan basık, Ekvator’dan şişkince bir görünümdedir. Dünya’nın kendine özgü olan bu şekline Geoid adı verilir.Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinin kutuplardan basık olduğunu kanıtlar?

A) Gece ve gündüzün oluşması
B) Sürekli olarak batıya gidilerek doğuya ulaşılması
C) Yükseldikçe görüş alanın genişlemesi
D) Güneş’in ilk önce doğudan doğması
E) Yer çekimi kuvvetinin en az Ekvator’da olması
Soru 8

Ardışık iki meridyen arasındaki mesafe Ekvator’ dan kutuplara doğru gidildikçe azalmasına rağmen zaman farkı her yerde 4 dakikadır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya’nın yörüngesinin elips şeklinde olması
B) Dünya’nın Ekvator ile yörünge düzlemi arasındaki açının 23° 27’ olması
C) Dünya’nın çizgisel hızının kutuplara doğru azalması
D) Dünya’nın ekseni etrafındaki hareketini batıdan doğuya doğru yapması
E) Dünya’nın şeklinin küre olmaması
Soru 9

Bir yerdeki cisimlerin gölge boyu yıl ve gün içinde değişim göstermektedir.

Buna göre, gün içinde gölge boyunun değişmesi ile aşağıdakilerden hangisinin oluşumunun aynı nedene bağlı olduğu söylenebilir?

A) Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık değerlerinin azalması
B) Kara ve denizlerin yıl içinde farklı ısınıp soğuması
C) Ege kıyılarında meltem rüzgârlarının oluşması
D) Gece ve gündüz sürelerinin yıl içinde uzayıp kısalması
E) Kutuplar ve yakın çevresinde buzul etkilerinin görülmesi
Soru 10

I. Yer çekiminin Ekvator’dan kutuplara gidildikçe artması
II. Çizgisel hızın en fazla Ekvator’da olması
III. Sıcaklığın Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalması
IV. Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından fazla olması
V. Termik kökenli basınç merkezlerinin oluşması

Yukarıdakilerden hangileri Dünya’nın şeklinin Ekvator’dan şişkin kutuplardan basık olmasını ispatlayan sonuçlarındandır?

A) I – IIIB) I – IVC) II – III
D) II – VE) IV – V
Soru 11

Dünya’nın ekseni, yörüngesi üzerinde 23° 27’ sağa doğru eğiktir.

I. Gece ve gündüz oluşumu
II. Gece ve gündüz sürelerinin yıl boyunca değişmesi
III. Mevsimlerin oluşması
IV. Güneş’in doğuş ve batış noktalarının yıl boyunca değişmesi

Yukarıdakilerden hangileri eksen eğikliğine bağlı olarak gerçekleşmez?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I – III
D) II – IVE) III – IV
Soru 12

Dünya yukarıdaki şekilde gösterilen konumdayken, yeryüzünde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?

A) Kuzey Yarım Küre’de yaz başlangıcıdır
B) Yengeç dönencesi üzerinde yıl içindeki en uzun gündüz süresi yaşanır
C) Kuzey Yarım Küre’de gölge boyları en kısadır
D) Ekvator üzerindeki cisimlerin gölgelerinin yönü kuzeye doğrudur
E) Güneş ışınlarının atmosferde en az tutulmaya uğradıkları yer Yengeç dönencesidir
Soru 13

I. Yerel saat farkları
II. Mevsim sürelerinin eşit olmaması
III. Sürekli rüzgârların yönünde sapmaların görülmesi
IV. Paralellerin uzunluklarının kutuplara doğru gidildikçe azalması
V. Aydınlanma dairesinin yıl boyunca yer değiştirmesi

Yukarıdaki olaylardan hangileri, Dünya’nın günlük hareketinin sonucu oluşur?

A) I – IIB) I – IIIC) II – III
D) III – IVE) IV – V
Soru 14

Aşağıda verilen tarihlerin hangisinde Türkiye’de gece ve gündüz süreleri arasındaki fark en azdır?

A) 24 EylülB) 21 AralıkC) 4 Temmuz
D) 1 OcakE) 21 Haziran
Soru 15

Güneş ışınlarının Yengeç dönencesine dik olarak düştüğü gün aşağıdaki enlemlerden hangisinde bulunan cisimlerin gölge boyu en kısa olur?

A) 62° KuzeyB) 12° GüneyC) 15° Kuzey
D) 29° GüneyE) 33° Kuzey
Soru 16

Aşağıdaki grafikte, beş farklı merkezin 21 Haziran günündeki gece ve gündüz uzunlukları gösterilmiştir.

Buna göre, hangi merkezin Kuzey Kutup Dairesi’ne daha yakın olduğu söylenebilir?

A) IB) IIC) IIID) IVE) V
Soru 17

Türkiye’de aşağıdaki tarihlerin hangisinden sonra gündüz süresi gece süresinden daha uzun olmaya başlar?

A) 21 AralıkB) 21 HaziranC) 3 Ocak
D) 23 EylülE) 21 Mart
Soru 18

Yatay düzleme dik olarak yerleştirilen bir çubuğun gölge uzunluğunun yıl içerisinde iki kere sıfır olabilmesi için, aşağıdaki enlemlerden hangisi üzerinden bulunması gerekir?

A) 13° GüneyB) 55° GüneyC) 35° Kuzey
D) 23° 27’ KuzeyE) 66° 33’ Güney
Soru 19

Güneş ışınlarının yeryüzündeki bir noktaya yıl boyunca farklı açılarla düşmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya’nın şeklinin küresel olması
B) Dünya’nın ekseni etrafında dönmesi
C) Yer ekseninin yörünge düzlemine eğik olması
D) Dünya’nın günlük hareketini batıdan doğuya doğru yapması
E) Dünya’nın yörüngesinin elips şeklinde olması
Soru 20

Aşağıda Dünya’nın günlük hareketinin ve Güneş’in etrafındaki hareketinin ortaya çıkardığı bazı sonuçlar verilmiştir.

I. Gece ve gündüzün birbirini izlemesi
II. Mevsimlerin oluşması
III. Güneş’in doğudan doğması
IV. Gece ve gündüz sürelerinin yıl içinde değişmesi
V. Güneş ‘in doğuş ve batış saatlerinin yıl boyunca değişmesi

Bunların arasında, Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi sırasında ortaya çıkan sonuçları gruplandırırsak hangileri dışarıda kalır?

A) I – IIB) I – IIIC) II – III
D) III – IVE) IV – V
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...36
36 Sayfada Toplam 701 soru listeleniyor