SORU BANKASI Filtrele

Atölye Soruları


Soru 1

Mikroişlemci ile analog mantıkla çalışan çeşitli cihazlar kontrol edilirken hangi devrelere kesinlikle ihtiyaç vardır?

A) DAC devreleri
B) Filtre devreleri
C) Dijital göstergeler
D) Gerilim / frekans çeviriciler
E) ADC devreleri

Soru 2

Dijital değerlerde ağırlığı en düşük bite ne ad verilir?

A) Önemsiz bitB) LSBC) EDB
D) MSBE) KSB

Soru 3

Çıkış bit sayısı 8 olan ADC, analog sinyalin maksimum değerini kaç seviyeye kullanılabilir?

A) 256B) 8C) 16D) 128E) 4

Soru 4

DAC devresi için yazılanlardan hangisi yanlıştır?

A) Dijital değerleri analog değerlere dönüştürür.
B) DAC devreleri bir analog devrenin çıkışında kullanılır.
C) Bazı A/D dönüştürücü devrelerin de DAC kullanılır.
D) Ağırlık dirençli DAC çeşidinde bütün direnç değerleri aynıdır.
E) R-2R merdiven tipi D/A dönüştürücü de çıkış dalga şekli merdiven basamağı gibi artar.

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yalnızca iki durumu olan bilgiye verilen addır?

A) Analog bilgi B) Sayısal bilgi
C) ikilik sayısal bilgi D) Logaritmik bilgi
E) Hexadecimal bilgi

Soru 6

Mikrodenetleyicilerle buton kullanırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A) Program içerisinde butonun durumuna gecikmeli bakılmalıdır.
B) Butona paralel kondansatör bağlanmalıdır.
C) Buton kablo ve yolu mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.
D) Gerilim sınırlayıcı direnç kullanılmalıdır.
E) Akım sınırlayıcı entegre kullanılmamalıdır.

Soru 7

Zamanlayıcının hassasiyetine etki eden en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortam sıcaklığı B) Kablo uzunlukları
C) Displaylerin taranması D) Kristal değeri
E) Direnç değerleri

Soru 8

Dijital değerlerde ağırlığı en yüksek basamağa en anlamlı bit (MSB) denir.

Doğru      Yanlış

Soru 9

Gerçekleşen bir sonucun, beklenen teorik değerden farkına hata denir.

Doğru      Yanlış

Soru 10

Dijital değerler "1" ve "0" ile gösterilebilen değerlerdir.

Doğru      Yanlış

Soru 11

3 bitlik DAC çıkışında16 farklı gerilim seviyesi oluşabilir.

Doğru      Yanlış

Soru 12

Bütün mikrodenetleyiciler ADC sahiptir

Doğru      Yanlış

Soru 13

Assembler dilinde program yazarken sigorta ayarları mutlaka program içerisinde belirtilmelidir.

Doğru      Yanlış

Soru 14

Bilgisayarlarda portlara sadece Hyper terminal programıyla ulaşılabilir.

Doğru      Yanlış

Soru 15

PIC16F84 için yazılmış bir program hex?i PIC16F877 için de kullanılabilir.

Doğru      Yanlış

Soru 16

Assembler dilinde program yazarken Türkçe karakterler kullanılmaz.

Doğru      Yanlış

Soru 17

Assembler dilinde açıklama satırı için " , " kullanılır.

Doğru      Yanlış

Soru 18

PIC 16F84?ü resetlemek için 4 nolu pin kullanılır.

Doğru      Yanlış

Soru 19

Bilgisayar ve mikrodenetleyici haberleşirken herhangi bir aracı program kullanılmaz.

Doğru      Yanlış

Soru 20

Mikrodenetleyiciler bilgisayar ile haberleşme yaparken seri portu kullanabilir.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...11
11 Sayfada Toplam 213 soru listeleniyor