SORU BANKASI Filtrele

Analog Elektronik Soruları

1.  

Aşağıdakilerden hangisi yükseltecin görevlerinden değildir?

A) Akım kazancı sağlamak
B) Gerilim kazancı sağlamak
C) Güç kazancı sağlamak
D) Frekans kazancı sağlamak
2.  

Aşağıdakilerden hangisi ideal Op-Amp işlemsel yükseltecin özelliklerinden değildir?

A) Çıkış empedansı sıfırdır
B) Açık çevrim kazancı sonsuzdur
C) Çıkış direnci sonsuzdur
D) Bant genişliği sonsuzdur
3.  

Ürün bilgi sayfalarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Fiziksel ölçüler
B) Üretici adres bilgileri
C) Fiyat bilgileri
D) Teknik özellikler
4.  

Aşağıdakilerden hangisi op-ampın blok diyagramı içinde değildir

A) Fark yükselteci B) Çıkış yükselteci
C) Gerilim yükselteci D) Giriş yükselteci
5.  

Aşağıdakilerden hangisi ideal op-amp yükseltecin özelliklerinden değildir?

A) Bant genişliği sonsuzdur.(BG=∞)
B) Gürültüsü yoktur
C) Çıkış empedansı sıfırdır. (Rç=0)
D) Giriş empedansı 0,3-2M Ω
6.  

Aşağıdakilerden hangisi Pratik op-ampın özelliklerinde değildir?

A) Bant genişliği sonsuzdur.(BG=∞)
B) Giriş uçlarını çektiği akım sıfıra yakındır
C) Karakteristikleri sıcaklıkla çok az değişmektedir
D) Giriş empedansı 0,3-2M Ω
7.  

Negatif geri besleme, çıkıştan alınan sinyalin girişe, giriş sinyalini zayıflatıcı yönde uygulanmasıyla gerçekleştirilir

Doğru      Yanlış
8.  

Geri besleme daha fazla gürültü, elde etmek amacıyla kullanılır.

Doğru      Yanlış
9.  

Paralel geri beslemeli devrelerde giriş empedansı yüksektir.

Doğru      Yanlış
10.  

Faz tersleyen devrede sinyal (-) girişe uygulanır.

Doğru      Yanlış
11.  

Gerilim izleyici devresinde band genişliği oldukça yüksektir.

Doğru      Yanlış
12.  

Giriş empedansı, bir devrenin kendinden önce gelen devrenin çıkış akımına karşı ne kadar zorluk göstereceği ya da kendinden önce gelen devreden ne kadar akım çekeceğini ifade eden bir özelliğidir.

Doğru      Yanlış
13.  

LM741 in bant genişliği sonsuzdur.

Doğru      Yanlış
14.  

İşlemsel yükselteçler analog bilgisayar işlemleri yapabilir.

Doğru      Yanlış
15.  

İdeal bir işlemsel yükseltecin giriş uçları kısa devre edildiğinde çıkış gerilimi 0V olur.

Doğru      Yanlış
16.  

Çıkış gerilimleri hiçbir zaman besleme gerilimine ulaşmaz.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0