SORU BANKASI Filtrele

Analog Elektronik Atölyesi Soruları

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yükseltecin görevlerinden değildir?

A) Akım kazancı sağlamak
B) Gerilim kazancı sağlamak
C) Güç kazancı sağlamak
D) Frekans kazancı sağlamak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ideal Op-Amp işlemsel yükseltecin özelliklerinden değildir?

A) Çıkış empedansı sıfırdır
B) Açık çevrim kazancı sonsuzdur
C) Çıkış direnci sonsuzdur
D) Bant genişliği sonsuzdur
Soru 3

Ürün bilgi sayfalarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Fiziksel ölçüler B) Üretici adres bilgileri
C) Fiyat bilgileri D) Teknik özellikler
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi op-ampın blok diyagramı içinde değildir

A) Fark yükselteci B) Çıkış yükselteci
C) Gerilim yükselteci D) Giriş yükselteci
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ideal op-amp yükseltecin özelliklerinden değildir?

A) Bant genişliği sonsuzdur.(BG=∞)
B) Gürültüsü yoktur
C) Çıkış empedansı sıfırdır. (Rç=0)
D) Giriş empedansı 0,3-2M Ω
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Pratik op-ampın özelliklerinde değildir?

A) Bant genişliği sonsuzdur.(BG=∞)
B) Giriş uçlarını çektiği akım sıfıra yakındır
C) Karakteristikleri sıcaklıkla çok az değişmektedir
D) Giriş empedansı 0,3-2M Ω
Soru 7

Negatif geri besleme, çıkıştan alınan sinyalin girişe, giriş sinyalini zayıflatıcı yönde uygulanmasıyla gerçekleştirilir

Doğru      Yanlış
Soru 8

Geri besleme daha fazla gürültü, elde etmek amacıyla kullanılır.

Doğru      Yanlış
Soru 9

Paralel geri beslemeli devrelerde giriş empedansı yüksektir.

Doğru      Yanlış
Soru 10

Faz tersleyen devrede sinyal (-) girişe uygulanır.

Doğru      Yanlış
Soru 11

Gerilim izleyici devresinde band genişliği oldukça yüksektir.

Doğru      Yanlış
Soru 12

Giriş empedansı, bir devrenin kendinden önce gelen devrenin çıkış akımına karşı ne kadar zorluk göstereceği ya da kendinden önce gelen devreden ne kadar akım çekeceğini ifade eden bir özelliğidir.

Doğru      Yanlış
Soru 13

LM741 in bant genişliği sonsuzdur.

Doğru      Yanlış
Soru 14

İşlemsel yükselteçler analog bilgisayar işlemleri yapabilir.

Doğru      Yanlış
Soru 15

İdeal bir işlemsel yükseltecin giriş uçları kısa devre edildiğinde çıkış gerilimi 0V olur.

Doğru      Yanlış
Soru 16

Çıkış gerilimleri hiçbir zaman besleme gerilimine ulaşmaz.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0