SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Tesisat Meslek Resmi Soruları

1.  

Suyun şebeke basıncıyla kolon sistem dağıtımında kullanıcı sayaçlarının yeri neresidir?

A) Bina bahçesinde B) Bodrum katında
C) Daire girişlerinde D) Çatı katında
2.  

Aşağıdakilerden hangisi dizi sistemde suyu tek hattan alarak katlara dağıtan elemandır?

A) Dağıtıcı (kollektör)
B) Havalık
C) Su deposu
D) Hidrofor (Basınçlama deposu)
3.  

Aşağıdakilerden hangisinde dizi sistemde kullanılan dağıtıcı çıkışına konulan armatürlerin sırası doğru verilmiştir?

A) Sayaç-Vana-Vana B) Sayaç-Vana-Çek valf
C) Çek valf-Sayaç-Çek valf D) Vana -Sayaç-Vana
4.  

Aşağıdakilerden hangisi depolu dağıtım sistemlerinde su deposu üzerinde bulunan bağlantılardan değildir?

A) Taşma borusu bağlantısı
B) Manometre bağlantısı
C) Havalık
D) Tesisat gidiş suyu bağlantısı
5.  

Hidroforlarda basınçlı su çıkışı hidroforun su bölgesindeki alt taraftan yapılır.

Doğru      Yanlış
6.  

Hidroforların kompresör giriş bağlantıları üst kısmındaki hava bölgesinden yapılır.

Doğru      Yanlış
7.  

Hidroforlar çatı katına konulur.

Doğru      Yanlış
8.  

Pompa suyu depodan alarak hidrofora basar.

Doğru      Yanlış
9.  

Yüksek binalarda akma basıncını dengede tutmak için basınç bölgeli sistem uygulanır.

Doğru      Yanlış
10.  

Su depolarına şebeke suyu girişi deponun üst seviyesinden yapılır.

Doğru      Yanlış
11.  

AutoCAD programı ile hazırlanan çizim dosyalarının uzantısı hangisidir?

A) .docB) .exeC) .comD) .dwg
12.  

AutoCAD programında yeni bir çizim oluşturma komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) OpenB) CloseC) NewD) Save
13.  

AutoCAD programında oluşturulan bir çizimi kaydetme komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) New B) Open
C) Save As D) Save
14.  

İmlecin ekranda atlama miktarını hangi komut düzenler?

A) SnapB) PeditC) İmlecD) Grid
15.  

Noktaların meydana getirdiği bir ızgara oluşturulmasını sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) OsnapB) SnapC) PeditD) Grid
16.  

Çerçeve çizgilerini kalınlaştırmaya yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) DrawB) PeditC) GridD) Snap
17.  

Mutlak koordinatlarla çizim yaparken nokta koordinatlarının klavyeden yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) X,YB) XC) YD) @X,Y
18.  

Açısal koordinatlarla çizim yaparken nokta koordinatlarının klavyeden yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) X,Y B) @L
C) @L>X D) Açı>@L
19.  

Ardışık koordinatlarla çizim yaparken nokta koordinatlarının klavyeden yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) X,YB) XC) YD) @X,Y
20.  

Screen menü, hangi ana menünün altında yer alır?

A) Draw B) Format
C) Tools D) Edit
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 73 soru listeleniyor