SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Tesisat Meslek Resmi Soruları

Soru 1

Suyun şebeke basıncıyla kolon sistem dağıtımında kullanıcı sayaçlarının yeri neresidir?

A) Bina bahçesinde B) Bodrum katında
C) Daire girişlerinde D) Çatı katında
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi dizi sistemde suyu tek hattan alarak katlara dağıtan elemandır?

A) Dağıtıcı (kollektör)
B) Havalık
C) Su deposu
D) Hidrofor (Basınçlama deposu)
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinde dizi sistemde kullanılan dağıtıcı çıkışına konulan armatürlerin sırası doğru verilmiştir?

A) Sayaç-Vana-Vana B) Sayaç-Vana-Çek valf
C) Çek valf-Sayaç-Çek valf D) Vana -Sayaç-Vana
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi depolu dağıtım sistemlerinde su deposu üzerinde bulunan bağlantılardan değildir?

A) Taşma borusu bağlantısı
B) Manometre bağlantısı
C) Havalık
D) Tesisat gidiş suyu bağlantısı
Soru 5

Hidroforlarda basınçlı su çıkışı hidroforun su bölgesindeki alt taraftan yapılır.

Doğru      Yanlış
Soru 6

Hidroforların kompresör giriş bağlantıları üst kısmındaki hava bölgesinden yapılır.

Doğru      Yanlış
Soru 7

Hidroforlar çatı katına konulur.

Doğru      Yanlış
Soru 8

Pompa suyu depodan alarak hidrofora basar.

Doğru      Yanlış
Soru 9

Yüksek binalarda akma basıncını dengede tutmak için basınç bölgeli sistem uygulanır.

Doğru      Yanlış
Soru 10

Su depolarına şebeke suyu girişi deponun üst seviyesinden yapılır.

Doğru      Yanlış
Soru 11

AutoCAD programı ile hazırlanan çizim dosyalarının uzantısı hangisidir?

A) .docB) .exeC) .comD) .dwg
Soru 12

AutoCAD programında yeni bir çizim oluşturma komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) OpenB) CloseC) NewD) Save
Soru 13

AutoCAD programında oluşturulan bir çizimi kaydetme komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) New B) Open
C) Save As D) Save
Soru 14

İmlecin ekranda atlama miktarını hangi komut düzenler?

A) SnapB) PeditC) İmlecD) Grid
Soru 15

Noktaların meydana getirdiği bir ızgara oluşturulmasını sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) OsnapB) SnapC) PeditD) Grid
Soru 16

Çerçeve çizgilerini kalınlaştırmaya yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) DrawB) PeditC) GridD) Snap
Soru 17

Mutlak koordinatlarla çizim yaparken nokta koordinatlarının klavyeden yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) X,YB) XC) YD) @X,Y
Soru 18

Açısal koordinatlarla çizim yaparken nokta koordinatlarının klavyeden yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) X,Y B) @L
C) @L>X D) Açı>@L
Soru 19

Ardışık koordinatlarla çizim yaparken nokta koordinatlarının klavyeden yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) X,YB) XC) YD) @X,Y
Soru 20

Screen menü, hangi ana menünün altında yer alır?

A) Draw B) Format
C) Tools D) Edit
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 73 soru listeleniyor