SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Tesisat Meslek Resmi Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi AutoCAD programında çizilen bir nesneyi diğer projelerde de kullanmak amacıyla çalışmanın kaydedilmesi işlemidir?

A) Block (öbek) oluşturma B) Block çağırma
C) Tarama D) Hatch
E) Array

Soru 2

AutoCAD programında çizgi özelliklerini değiştirmek için kullanılan “özellikler” komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) AdcenterB) BlockC) Properties
D) InsertE) Template

Soru 3

AutoCAD programında çizimleri kaydetmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) OpenB) PrintC) PlotD) SaveE) Layer

Soru 4

AutoCAD programında çizimle ilgili bilgilerin (çizenin adı, çizimin adı, malzeme sayısı vb.) yer aldığı kâğıdın ya da çizimin altında bulunan kısmın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazım kılavuzu B) Antet
C) Belge D) Liste
E) Settings

Soru 5

AutoCAD programında çizimler üzerinde akıllı ölçülendirme yapmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) RotateB) MirrorC) Display
D) DimensionE) Text

Soru 6

AutoCAD programında çizilen çizgilerin kesişen kısımlarını budayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) MirrorB) LineC) Block
D) ArrayE) Trim

Soru 7

AutoCAD programında nesneleri bir orijin noktası etrafında döndüren komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) RotateB) PolylineC) Circle
D) DrawE) Erase

Soru 8

AutoCAD programında çizimi yapılan herhangi bir objenin simetriğini oluşturmak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) AntetB) PlotC) Mirror
D) Save asE) Hatch

Soru 9

AutoCAD programında flanş çizimlerinde cıvata deliklerini bir merkez etrafında dağıtmaya yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) RectangleB) Polar ArrayC) Arc
D) CircleE) Dimension

Soru 10

Bilgisayar destekli çizim veya tasarım yapmak için kullanılan CAD kelimesinin açılımı aşağıdaki ifadelerin hangisinde doğrudur?

A) Cevap Akademik Düzenleme
B) Company Aided Derrick
C) Computer Airy Design
D) Computer Aided Design

Soru 11

CAD ortamında çizim (Line) komutundan çıkmak için yapılan aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?

A) ESC tuşuna basılır veya komut satırı boşken enter tuşuna basılır
B) Bir sonraki noktanın koordinat değerleri komut satırından girilir
C) Fare ile ekran üzerinde herhangi bir noktaya tıklanır
D) Klavyeden başlat tuşuna veya F1 tuşuna basılır

Soru 12

Çizim sınırları (Limits) ayarları için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) X, Y ve Z eksenindeki koordinatlar kullanılır. İlk önce Z ekseni sonra sırasıyla Y ve X ekseni girilir
B) Y ve Z ekseninde sırasıyla komut satırına Y ekseni ve Z ekseni değerleri ile ekranın alt ve üst noktaları girilir
C) X ve Y ekseninde ilk önce ekranın orta noktası bulunur. Sağ, sol, alt ve üst nokta değerleri girilir
D) X ve Y ekseninde ilk önce sol alt köşe koordinatları sonra sağ üst nokta koordinatları girilir

Soru 13

Aşağıda verilen komutlardan hangisi ile birim ayarları yapılır?

A) LineB) UnitsC) EraseD) Zoom

Soru 14

@ Relative (bağlı) işareti klavyeden aşağıdakilerden hangi tuş birleşimi kullanılarak yazılabilir?

A) Alt + A B) Q + Enter
C) Ctrl + Q D) Altgr + Q

Soru 15

Aşağıdaki komutlardan hangisi çizgi çizmek için kullanılır?

A) Line B) Circle
C) Erase D) Donut

Soru 16

Aşağıdaki komutlardan hangisi çokgen çizmek için kullanılır?

A) Point B) Circle
C) Polygon D) Arc

Soru 17

Aşağıdaki komutlardan hangisi ışınsal çizgi çizmek için kullanılır?

A) Kaba bulon B) Ray
C) Sketch D) Point

Soru 18

Aşağıdaki komutlardan hangisi daire (çember) çizmek için kullanılır?

A) Circle B) Multiline
C) Polyline D) Construction Line

Soru 19

Araç çubuğundaki Spline komutu simgesi (icon) aşağıdakilerden hangisidir?

A)  B)
C)  D)

Soru 20

Izgara (Grid) ayarları aşağıdaki hangi metot ile çalıştırılamaz?

A) Klavyeden F7 tuşu ile
B) Klavyeden Ctrl+G tuş birleşimi ile
C) Başlık Çubuğundan Grid seçeneği ile
D) Durum çubuğundan Grid'e fare ile tıklanmasıyla
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 47 soru listeleniyor