SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Tesisat Meslek Resmi Soruları


Soru 1

Bilgisayar destekli çizim veya tasarım yapmak için kullanılan CAD kelimesinin açılımı aşağıdaki ifadelerin hangisinde doğrudur?

A) Cevap Akademik Düzenleme
B) Company Aided Derrick
C) Computer Airy Design
D) Computer Aided Design

Soru 2

CAD ortamında çizim (Line) komutundan çıkmak için yapılan aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?

A) ESC tuşuna basılır veya komut satırı boşken enter tuşuna basılır
B) Bir sonraki noktanın koordinat değerleri komut satırından girilir
C) Fare ile ekran üzerinde herhangi bir noktaya tıklanır
D) Klavyeden başlat tuşuna veya F1 tuşuna basılır

Soru 3

Çizim sınırları (Limits) ayarları için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) X, Y ve Z eksenindeki koordinatlar kullanılır. İlk önce Z ekseni sonra sırasıyla Y ve X ekseni girilir
B) Y ve Z ekseninde sırasıyla komut satırına Y ekseni ve Z ekseni değerleri ile ekranın alt ve üst noktaları girilir
C) X ve Y ekseninde ilk önce ekranın orta noktası bulunur. Sağ, sol, alt ve üst nokta değerleri girilir
D) X ve Y ekseninde ilk önce sol alt köşe koordinatları sonra sağ üst nokta koordinatları girilir

Soru 4

Aşağıda verilen komutlardan hangisi ile birim ayarları yapılır?

A) LineB) UnitsC) EraseD) Zoom

Soru 5

@ Relative (bağlı) işareti klavyeden aşağıdakilerden hangi tuş birleşimi kullanılarak yazılabilir?

A) Alt + A B) Q + Enter
C) Ctrl + Q D) Altgr + Q

Soru 6

Aşağıdaki komutlardan hangisi çizgi çizmek için kullanılır?

A) Line B) Circle
C) Erase D) Donut

Soru 7

Aşağıdaki komutlardan hangisi çokgen çizmek için kullanılır?

A) Point B) Circle
C) Polygon D) Arc

Soru 8

Aşağıdaki komutlardan hangisi ışınsal çizgi çizmek için kullanılır?

A) Kaba bulon B) Ray
C) Sketch D) Point

Soru 9

Aşağıdaki komutlardan hangisi daire (çember) çizmek için kullanılır?

A) Circle B) Multiline
C) Polyline D) Construction Line

Soru 10

Araç çubuğundaki Spline komutu simgesi (icon) aşağıdakilerden hangisidir?

A)  B)
C)  D)

Soru 11

Izgara (Grid) ayarları aşağıdaki hangi metot ile çalıştırılamaz?

A) Klavyeden F7 tuşu ile
B) Klavyeden Ctrl+G tuş birleşimi ile
C) Başlık Çubuğundan Grid seçeneği ile
D) Durum çubuğundan Grid'e fare ile tıklanmasıyla

Soru 12

Autocad programında sekme (Snap) ayarları aşağıdaki hangi metot ile çalıştırılamaz?

A) Görev çubuğundan
B) Klavyeden F9 tuşu ile
C) Klavyeden Ctrl+B tuş birleşimi ile
D) Komut satırına sp yazılarak

Soru 13

Osnap'ta Endpoint metodu aşağıdaki simgelerin (icon) hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)  B)
C)  D)

Soru 14

Osnap'ta Center metodu aşağıdaki simgelerin (icon) hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)  B)
C)  D)

Soru 15

Osnap Settings metodu aşağıdaki simgelerin (icon) hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)  B)
C)  D)

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi komut satır penceresinin (Command Line Window) ekranda bulunduğu yerdir?

A) Her yerde bulunabilir B) Ekranın altında bulunur
C) Ekranın sağında bulunur D) Yüzer hâlde bulunur

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ile yardım almak için klavyeden tuşa basarak yardım menüsü çalıştırılabilir?

A) F3B) F4C) F1D) F9

Soru 18

Gerçek zamanlı görüntü büyütme-küçültme (Zoom Realtime) aşağıdaki simgelerin (icon) hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)  B)
C)  D)

Soru 19

Gerçek zamanlı görüntü kaydırma (Pan Realtime) aşağıdaki simgelerin (icon) hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)  B)
C)  D)

Soru 20

Autocad 2010 programında ölçekli büyüteç (Zoom Scale) aşağıdaki simgelerin (icon) hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)  B)
C)  D)
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 38 soru listeleniyor