SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Tesisat Meslek Resmi Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi AutoCAD programında çizilen bir nesneyi diğer projelerde de kullanmak amacıyla çalışmanın kaydedilmesi işlemidir?

A) Block (öbek) oluşturma B) Block çağırma
C) Tarama D) Hatch
E) Array

Soru 2

AutoCAD programında çizgi özelliklerini değiştirmek için kullanılan “özellikler” komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) AdcenterB) BlockC) Properties
D) InsertE) Template

Soru 3

AutoCAD programında çizimleri kaydetmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) OpenB) PrintC) PlotD) SaveE) Layer

Soru 4

AutoCAD programında çizimle ilgili bilgilerin (çizenin adı, çizimin adı, malzeme sayısı vb.) yer aldığı kâğıdın ya da çizimin altında bulunan kısmın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazım kılavuzu B) Antet
C) Belge D) Liste
E) Settings

Soru 5

AutoCAD programında çizimler üzerinde akıllı ölçülendirme yapmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) RotateB) MirrorC) Display
D) DimensionE) Text

Soru 6

AutoCAD programında çizilen çizgilerin kesişen kısımlarını budayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) MirrorB) LineC) Block
D) ArrayE) Trim

Soru 7

AutoCAD programında nesneleri bir orijin noktası etrafında döndüren komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) RotateB) PolylineC) Circle
D) DrawE) Erase

Soru 8

AutoCAD programında çizimi yapılan herhangi bir objenin simetriğini oluşturmak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) AntetB) PlotC) Mirror
D) Save asE) Hatch

Soru 9

AutoCAD programında flanş çizimlerinde cıvata deliklerini bir merkez etrafında dağıtmaya yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) RectangleB) Polar ArrayC) Arc
D) CircleE) Dimension

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi çizilen bir nesneyi diğer projelerde de kullanmak amacıyla çalışmanın kaydedilmesi işlemidir?

A) Array B) Block çağırma
C) Tarama D) Hatch
E) Block (öbek) oluşturma

Soru 11

Çizim programında Çizgi özelliklerini değiştirmek için kullanılan “özellikler” komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) AdcenterB) BlockC) Properties
D) InsertE) Template

Soru 12

Çizimleri kaydetmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) OpenB) PrintC) Plot
D) SaveE) Layer

Soru 13

Çizimle ilgili bilgilerin (çizenin adı, çizimin adı, malzeme sayısı vb.) yer aldığı kâğıdın ya da çizimin altında bulunan kısmın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazım kılavuzuB) AntetC) Belge
D) ListeE) Settings

Soru 14

Çizilen çizgilerin kesişen kısımlarını budayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) MirrorB) LineC) Block
D) ArrayE) Trim

Soru 15

Çizim programında nesneleri bir orijin noktası etrafında döndüren komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) RotateB) PolylineC) Circle
D) DrawE) Erase

Soru 16

Çizimi yapılan herhangi bir objenin simetriğini oluşturmak için kullanılan çizim komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) AntetB) PlotC) Mirror
D) Save asE) Hatch

Soru 17

Flanş çizimlerinde cıvata deliklerini bir merkez etrafında dağıtmaya yarayan çizim komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) RectangleB) Polar ArrayC) Arc
D) CircleE) Dimension

Soru 18

Bilgisayar destekli çizim veya tasarım yapmak için kullanılan CAD kelimesinin açılımı aşağıdaki ifadelerin hangisinde doğrudur?

A) Cevap Akademik Düzenleme
B) Company Aided Derrick
C) Computer Airy Design
D) Computer Aided Design

Soru 19

CAD ortamında çizim (Line) komutundan çıkmak için yapılan aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?

A) ESC tuşuna basılır veya komut satırı boşken enter tuşuna basılır
B) Bir sonraki noktanın koordinat değerleri komut satırından girilir
C) Fare ile ekran üzerinde herhangi bir noktaya tıklanır
D) Klavyeden başlat tuşuna veya F1 tuşuna basılır

Soru 20

Çizim sınırları (Limits) ayarları için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) X, Y ve Z eksenindeki koordinatlar kullanılır. İlk önce Z ekseni sonra sırasıyla Y ve X ekseni girilir
B) Y ve Z ekseninde sırasıyla komut satırına Y ekseni ve Z ekseni değerleri ile ekranın alt ve üst noktaları girilir
C) X ve Y ekseninde ilk önce ekranın orta noktası bulunur. Sağ, sol, alt ve üst nokta değerleri girilir
D) X ve Y ekseninde ilk önce sol alt köşe koordinatları sonra sağ üst nokta koordinatları girilir
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 81 soru listeleniyor