SORU BANKASI Filtrele

Boru Kaynakçılığı Soruları

1.  

Aşağıdakilerden hangisi kaynak hazırlıklarından biri değildir?

A) Markalama B) Delme
C) Kesme D) Temizleme
2.  

Aşağıdakilerden hangisi çizimlerin iş parçası üzerine aktarılması olarak adlandırılır?

A) Markalama B) Delme
C) Kesme D) Temizleme
3.  

Tesviyenin sözlük karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzleme B) Delme
C) Kesme D) Temizleme
4.  

Kaba eğelemede temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzleme B) Delme
C) Kesme D) Talaş kaldırmak
5.  

Elektrik ark kaynağı ile yapılan birleştirmelerde aranılan ön koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birleştirmenin düz olması
B) Birleştirmenin eğimi
C) Birleştirmenin sağlam olması
D) Birleştirmenin boyutu
6.  

Bilgi ve beceriye sahip eğitimli bir kaynakçı, kaç mm çelik sacları elektrik ark kaynağıyla birleştirebilir?

A) 0,5 mm B) 1,5 mm
C) 5 mm D) 3 mm
7.  

Eğitimli bir kaynakçı, iki tarafında kaynatılması kaydıyla, kaç mm'lik çelik saçları kaynak ağzı açılmadan birleştirilebilir?

A) 10 mm B) 1,5 mm
C) 8 mm D) 3 mm
8.  

Kaynak metalinin derinlere kadar işlenmesi isteniyorsa, kaynak ağzı açma zorunluluğu aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) 10 mm B) 1,5 mm
C) 8 mm D) 3 mm
9.  

Hazırlama kolaylığı açısından, uygulamalarda çoğu kez, aşağıdakilerden hangi kaynak ağzı tercih edilir?

A) KB) XC) YD) V
10.  

İş parçasının her iki yüzünde de kaynak işlemi gerçekleştirilecek ve parça kalınlığı 10 mm'den fazla ise kaynak ağzı aşağıdakilerden hangisiyle açılmalıdır?

A) Tek taraflı B) Çift taraflı
C) 60 º D) 35 º
11.  

Kaynak hızı, kaynak dikişinin aşağıdakilerden hangi özelliğini etkiler?

A) İçyapısını B) Biçimini
C) Dayanımını D) İçeriğini
12.  

Kaynak banyosunun katılaşmasının önüne geçilmesinde en önemli rol, aşağıdakilerden hangisindedir?

A) Kaynakçı
B) Elektrot çekirdek metali
C) Elektrot örtü maddesi
D) Kaynak makinesi
13.  

Aşağıdakilerden hangisi elektrotun kaynak başlangıcında iş parçasıyla yapacağı açıdır?

A) YatıkB) EğikC) DikD) Düz
14.  

Elektrotun ucu kaynak yönünde olursa elektrot hareket açısı aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Yatık B) Eğik
C) Negatif D) Pozitif
15.  

Elektrotun ucu kaynak yönünde olmazsa elektrot hareket açısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yatık B) Eğik
C) Negatif D) Pozitif
16.  

Aşağıdakilerden hangisi kaynak metalinin bir düzen içinde yığılmış hâline verilen adıdır?

A) Kaynak dikişi B) Örtü maddesi
C) Kaymak banyosu D) Kaynak biçimi
17.  

İş parçasının yere paralel yatırılarak yapılan konum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yatay B) Korniş
C) Dik D) Tavan
18.  

Yatay konumda kaynak yapılırken iş parçasının kalınlığı aşağıdakilerden hangisiyse elektrot hareket yaptırılmadan çekilir?

A) Kısıtlı B) Çok
C) Orta D) Az
19.  

Jeneratör kaynak makinelerinde tahrik işlemi, aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmaz?

A) Elektrik motoru B) Jeneratör
C) Benzin motoru D) Dizel motoru
20.  

Kaynak jeneratörlerinde akım üretici görevini, aşağıdakilerden hangisi yerine getirir?

A) Elektrik motoru B) Jeneratör
C) Dinamo D) Dizel motoru
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...20
20 Sayfada Toplam 396 soru listeleniyor