SORU BANKASI Filtrele

Bitki Sağlığı Soruları

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Afitlerden ( Yaprak Bitleri ) biri değildir?

A) Unlu bitler B) Tripsler
C) Kabuklu Bitler D) Yaprak Bitleri
Soru 2

"1 mm kadar uzunlukta dar ve yassı vücutludur. Renkleri açık sarı veya sarımsı esmer renkte olabilir. Çok hareketli böceklerdir. Kanatlarının etrafında kirpik şeklinde kıllar bulunur. Yumurtaları çok küçüktür ve yumurtaları yaprak dokusuna bırakırlar. Nimfleri ergine benzer, ancak kanatları gelişmemiştir."

Yukarıdaki ifadeler bitki böcek zararlılarından hangisine aittir?

A) Tripsler B) Beyazsinekler
C) Galeri Sinekleri D) Yaprak Bitler
Soru 3

Bitki zararlılarından birii olan Akarlar (Kırmızı Örümcekler) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çıplak gözle zor görülecek kadar küçük zararlılardır
B) Vücutları tipleri kare ya da diktörtgen şeklindedir
C) Renkleri türlere, gelişme dönemine ve mevsime göre değişiklik gösterir
D) Vücutlarında değişik şekil ve büyüklükte kıllar, dikenler ve tüyler bulunur
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Nematodlar ile ilgili kültürel mücadele yöntemlerinden biri değildir?

A) Yabancı otların yok edilmesi
B) Toprağı nadasa bırakmama
C) İyi bakım ve toprağın verim özelliğinin artırılması
D) Dayanıklı çeşitlerin seçimi
Soru 5

Khapra böceği erginleri ................ renkli ve ......... şekillidir.

Soru 6

Khapra böceğinin yumurtadan çıkan larvaları ortamdaki ....... yiyerek gelişir.

Soru 7

Ergin unlu bitin dişileri yumurtalarını Gıda Ortamına, ........ ve ........ bırakır.

Soru 8

Buğday bitinin alt kanatları .........olduğundan uçamaz.

Soru 9

Ambar böcekleri ile yoğun bulaşmalarda ........., ....... ve Kokuşmalar ortaya çıkar.

Soru 10

Ambara konacak ürün çuvallı ise ........ üzerine istiflenir.

Soru 11

Bruchuslar ........, ......, .......... ve Mercimekte zarar yapmaktadır.

Soru 12

Un bitine özellikle .........., ........ ve Un Depolarında rastlanır.

Soru 13

Zararlıları, zehirli gaz medyana getirerek solunumlarını engellemek suretiyle öldüren bileşiklere ..........., bu işlemin uygulanmasına da ........... adı verilmektedir.

Soru 14

Boşluk ilaçlamasında yarı fumigant etkili .......... etkili maddesi içeren preparatlar kullanılır.

Soru 15

Funguslar genel olarak hangi sıcaklıklar arasında yaşayabilmektedir?

A) 0 - 20 °C B) 10 - 25 °C
C) 0 - 35 °C D) 05 - 40 °C
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi funguslar ile ilgili olarak ortaya çıkan nekrotik semptomlardan birisi değildir?

A) Kök çürüklüğü B) Baygınlık
C) Kuru çürüklük D) Yaprak kıvırcığı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bitki hastalıklarından olan kök çürüklüğü ile ilgili mücadele yöntemlerinden biri değildir?

A) Tohum ekimi sık yapılmalıdır
B) Hastalıklı fideler temizlenmelidir
C) Fazla sulamadan kaçınmalıdır
D) Erken ekim yapmaktan kaçınmalıdır
Soru 18

"Hastalık etmeninin saprofit ve parazit olmak üzere iki devresi vardır. Saprofit dönem sonbaharda yere dökülen ölü yapraklarla başlar. Parazit dönem ise fungusun canlı dokularda sürdürdüğü yaşamını kapsar."

Yukarıdaki tanım aşağıdaki hastalıklardan hangisine aittir?

A) Kök Çürüklüğü B) Karaleke
C) Külleme D) Mildiyö
Soru 19

"Yaprakların açık yeşilden sarıya değin değişen renk alması yani sararmasıdır. Genel olarak sararma sürgün uçlarından geriye doğru gider." ifadesi, bitkilerdeki hangi fizyolojik bozukluğa ait bir tanımdır?

A) Yapraklarda Kloroz B) Yapraklarda Yanma
C) Yaprak Dökülmesi D) Yapraklarda Şişkinlik
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yaprakların uçlarında ve kenarlarında yanma olmasının başlıca nedenlerinden biri değildir?

A) Bitkinin fazla klor içeren su ile sulanması
B) Orantılı nemin düşük olması
C) Potasyum fazlalığı
D) Bitkinin yakıcı güneş altında bırakılması
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 22 soru listeleniyor