SORU BANKASI Filtrele

Budama ve Terbiye Sistemleri Soruları

1.  

Kök, gövde ve dal uçlarındaki dokular bitkinin ............. büyümesini sağlar.

2.  

Ana kök ve yan köklerin aynı kalınlık ve aynı uzunlukta olduğu kök tipine ................. denir.

3.  

Besin maddelerini depo etmek üzere şişkinleşmiş köklere ............ kök denir.

4.   ............, bitkinin yaprak, dal, çiçek ve meyve gibi kısımları üzerinde taşır.

5.  

Her bitkinin yapısal büyümesinde gerek duyduğu ışık değişkendir ve .......... büyümede önemli bir etkendir.

6.  

Bitkinin gövde ucundan salgılanan .......... ışığın olmadığı tarafta daha çoktur.

7.  

Monopodial dallanma ile genellikle .......... şeklinde ....... ağaçlar meydana gelir.

8.  

Fotosentez ve terleme olaylarının büyük bölümü .......... kısmında gerçekleşir.

9.  

Süs bitkilerinde budamanın amaçlarından biri de .......... dengeyi kısa zamanda oluşturmak ve korumaktır.

10.  

Yaprağını döken türlerde ana budama mevsimi ........... dur.

11.  

Çapları ........... ye kadar olan dalların budanmasında budama makası kullanılır.

12.  

Süs bitkilerinde kesim noktaları ....... olmadan ve ........ bırakılmadan kesim yapılmalıdır.

13.  

Kış döneminde yaprağını döken çok yıllık otsu türler, yaprak dökümü sonrasında gövdelerinden kesilir ve .......... yerlerde gövdeleri malç ile örtülür.

14.  

iç mekân süs bitkilerini bodurlaştırmak ve alt kısımlardan başlayarak dallanmalarını sağlamak için ........... gereklidir.

15.  

Güllerde budama işlemi verimsiz, yaşlı, hasta, kuru, zarar görmüş dalların çıkartılması ile ......... verilmesinden ibarettir.

16.  

Güllerin sert budamasında, bitkide ........ cm uzunluğunda .......... sürgün bırakılır

17.   ..............., boyları budama işlemi ile kısaltılmış ya da doğal yapıları bodur olan çalılardan heykel yaratma sanatına verilen addır.

18.  

Topiari sanatında kışın yapraklarını dökmeyen ............. bitki türleri seçilmelidir.

19.  

Serbest şekilli budama, ................ şekiller için pek uygun değildir.

20.  

Çalılar ile yapılan budama, küre, kare ya da dikdörtgen gibi .......... şekillerde en iyi sonucu verir.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 32 soru listeleniyor