SORU BANKASI Filtrele

Bitki Yetiştirme Soruları

1.  

Aşağıdakilerden hangisi tohumla üretimin kullanım nedenlerinden değildir?

A) Yeni çeşitlerlerin elde edilmesi
B) Yeterince anaç bitki bulunmaması
C) Kültür süresinin uzun olmaması
D) Ekimin kolay olması
2.  

Hangisi tohumda aranılan özelliklerdendir?

A) Yüksek çimlenme yeteneğine sahip olması
B) Serpme ekim yapılabilmesi
C) Tohumların iri olması
D) Renkli olması
3.  

Tohumların toplanması için en uygun zaman hangisidir?

A) Sabah saatlerinde, bitkiler sulandıktan sonra
B) Akşam saatlerinde ve yağışlı olmayan günlerde
C) Sabah saatleri
D) Öğlen saatlerinde, bitkiler sulandıktan sonra
4.  

Tohumların saklanması için en uygun başlangıç sıcaklığı hangisidir?

A) 20–25 °C B) 25–30 °C
C) 40–45 °C D) 25–45 °C
5.  

Aşağıdakilerden hangisi tohumun dış kalitesi özelliklerinden değildir?

A) Temizlik B) Parlaklık
C) Tanelerin doluluğu D) Tat
6.  

Aşağıdakilerden hangisi çimlenme hızının tanımıdır?

A) Tohumların belirli bir yüzdeye erişebilmesi için gereken gün sayısı
B) Çimlenmede ki yüzde miktarı
C) Tohumun solunum hızı
D) Tohumun çimlenmede ki kalitesi
7.  

İnce ve küçük tohumlarda hangi ekim yöntemi uygulanır?

A) Sıraya ekim B) Ayrı ayrı ekim
C) Serpme ekim D) Tek tek ekim
8.  

Çimlenen tohumlarda şaşırtma ne zaman yapılır?

A) Tohumlar çimlenir çimlenmez
B) 2–3 gerçek yapraklı iken
C) Büyüdüklerinde
D) Kotiledon yaprakları çıkınca
9.  

Spor ekimi hangi aylarda yapılır?

A) Ağustos-eylül veya aralık –mart
B) Ağustos-aralık
C) Kasım- aralık
D) Ağustos- mart
10.  

Sporlarda çimlendikten sonra ilk görülen doku hangisidir?

A) Potasyum B) Çenek
C) Protalyum D) Kotiledon
11.  

Vegatatif üretimde bitkinin hangi kısmı kullanılmaz?

A) Gövde B) Yaprak
C) Kök D) Spor
12.  

Aşağıdakilerden hangisi vegatatif üretimin tercih sebeplerden değildir?

A) Daha kolay ve hızlı üretime uygun olması
B) Oluşan her bitki ana bitkinin bütün genetik özelliklerini taşıması
C) Üretim zamanın tohuma göre daha uzun olması
D) Yeterince anaç bitki bulunması
13.  

Aşağıdakilerden hangisi bitkiden alınma zamanlarına göre gövde çeliği değildir?

A) Yumuşak çelik B) Yarı odun çeliği
C) Odun çeliği D) Kök çeliği
14.  

Aşağıdakilerden hangisi yaprak ve yaprak-göz çeliklerine örnek değildir?

A) Paşa kılıcı B) Syngonium
C) Afrika menekşesi D) Difenbahya
15.  

Aşılanmış yeni bitkide bitkinin genotipini hangisi belirler?

A) Kalem B) Kallus
C) Anaç D) Kambiyum
16.  

Göz aşılarında hangi kalem kullanılır?

A) Üzerinde bir göz bulunup odun parçası içermeyen kalem
B) Üzerinde iki göz bulunduran kalem
C) Sadece odun bulunduran kalem
D) Üzerinde üç–dört göz bulunduran, 5–10 cm uzunluğunda kalem
17.  

Aşağıdakilerden hangisi kalem aşı yöntemi değildir?

A) Bindirme aşı B) Yarma aşı
C) Durgun aşı D) Yanaştırma aşı
18.  

Toprak altında ve yüzeyinde yatay olarak büyüyen gövde hangisidir?

A) Yumrular B) Stolonlar
C) Rizomlar D) Soğanlar
19.  

Hangisi doku kültürü yöntemi değildir?

A) Protoplazma B) Embriyo
C) Stoplazma D) Kallus
20.  

Daldırma ile üretimde bitkide aranılan özellik hangisidir?

A) Esnek ve kıvrılabilir olmalı
B) Hastalıksız olmalı
C) Genç bitki olmalı
D) Kolay köklenebilmeli
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 32 soru listeleniyor