SORU BANKASI Filtrele

Camı Alevle Şekillendirme Soruları

1.  

Oksijen, LPG ve hava basıncını ateşe dönüştüren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kompresör B) Hava fitresi
C) Şalümo D) Mandrel
2.  

Aşağıdakilerden hangisi baget cam şekillendirmede kullanılan araç gereçlerden değildir?

A) Grafit şekillendirme B) Pense
C) Mandrel D) Turnet
3.  

Oksijenin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

A) OB) FEC) COD) CI
4.  

LPG içeriğinde % 70 butan, %40 propan gazları bulunmaktadır.

Doğru      Yanlış
5.  

Şalümolarda elektrik ve LPG kullanılabilir.

Doğru      Yanlış
6.  

Hava kurutma ve kompresörden gelen kirli atıkların şalümoya gitmesini sadece su filtresi sağlar.

Doğru      Yanlış
7.  

Üfleme çubuğunun diğer adı nedir?

A) FongaB) UvroC) PipoD) Fısk
8.  

Vakum yöntemi camcılıkta ....... ....... yöntemidir. Noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Cam alma B) Cam taşıma
C) Cam ısıtma D) Cam kavrama
9.  

Pota fırınında kullanılacak pipoların en uygun ısıtması .............. de olanıdır.

A) Tromelde B) Fırında
C) Beklerle D) Uvroda
10.  

Yuvarlatma ezme işlemi ...... boyutlu, daha .... cam maden isteyen ürünler için yapılır. Daha ....... ürünler için kepçeleme ile fıska yapılır.

Yukarıdaki cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Büyük, çok, az B) Az, küçük, kepçeleme
C) Küçük, az, kepçeleme D) Küçük, az, büyük
11.  

Temizlenmiş üfleme çubuğu (pipo) veya çubukların bekletildiği demirden yapılmış gereçlere ne denir?

A) Askı B) Yuvarlama
C) Ezme demiri D) Fonga
12.  

El kepçesi daha ............ ve .......... cidarlı ürünler için kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi boşluklara en uygunudur?

A) Küçük, kalın cidarlı B) Büyük, ince cidarlı
C) Büyük, kalın cidarlı D) Küçük, ince cidarlı
13.  

Ürün biçimi yuvarlak değil de silindir biçimine yakın ise kepçeyi ters çevirerek ters kepçeleme ile veya ................ ile silindire yakın duruma getirilir.

Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Fonga B) Yer kepçesi
C) Kaşık kepçe D) El kepçesi
14.  

Kepçe yapışığı olmaması için kepçenin iyi ............. olması ve madenin hızlı bir şekilde döndürülmesi gerekir.

Yukarıdaki boşluğa gelecek en uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurulanmış B) Döndürülmesi
C) Çevrilmesi D) Sulanmış
15.  

“Dipleme” ne demektir?

A) Kapenin diplenmesidir.
B) Pipo ucundaki sıcak camın dip kısmının düzgün ıslak bir yüzeye değdirilmesidir.
C) Sıcak camın dip kısmının döndürülmesidir.
D) Sıcak camın havada çevrilmesidir.
16.  

Kapeden ayırdığı ürünü, kapsüller yardımı ile tromelde 1500 dereceye maruz kalarak ısıtan ve ağızda bir form oluşmasına yardımcı olan tezgâh elemanı kimdir?

A) Madenci B) Kızartmacı
C) Fıskacı D) Çubukcu
17.  

Bu üfleme grubunda çalışılan ürünlerde, yüksek el imalatı becerisi ortaya çıkmakta ve aynı zamanda insan kuvveti ile dayanıklılığının ön plana çıktığı görülmektedir.

Bu cümlede geçen üfleme grubu hangisidir?

A) Küçük üfleme B) Orta üfleme
C) Büyük üfleme D) Orta küçük üfleme
18.  

Üretilecek ürünün temelini teşkil eden balonu istenilen teknik yapıda gerçekleştiren tezgâh elemanı kimdir?

A) Madenci B) Çubukçu
C) Kızartmacı D) Fıskacı
19.  

Soğutma tek yönden hava verilerek yapılırsa, bir tarafın soğuk olması nedeniyle o kısmın az şişmesi ile ne hatası oluşur?

A) Damar B) Taş
C) Habbe D) Cidar farkı
20.  

Kalıp içine püskürtülen su zerreciklerinin sıcak maden kalıba girdikten sonra buharlaşmasıdır. Buharlaşan bu su zerrecikleri ürün ile kalıp arasına girerek çok ince bir film tabakası oluşturup yüzeyin daha ............. çıkmasını sağlar.

Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Sıcak B) Soğuk
C) Parlak D) Patlak
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 35 soru listeleniyor