SORU BANKASI Filtrele

Cama Desen Hazırlama Soruları

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi artistik desen kavramlarından biri değildir?

A) Tabi biçimler B) Seramik çamur
C) Yapay biçimler D) Geometrik biçimler
Soru 2

Çizgi hazırlanan kompozisyonda yatay, dikey, diyagonal kullanılabilir gözü belli bir yöne yönlendirir. Çizgide buna ne ad verilir?

A) Çizgi yönü B) Çizgi aralığı
C) Çizgi boyutu D) Çizgi tipi
Soru 3

Çizginin insan üzerindeki psikolojik etkileri, çizginin hangi özelliklerine bağlıdır?

A) Neşe-hüzün B) Kuvvet-zayıf
C) Keskinlik-yumuşak D) Hepsi
Soru 4

Çizgi çizmekte kullanılan araç gereçler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalem B) Cetvel
C) Kalem-cetvel D) Hiçbiri
Soru 5

Biçimlerin ölçü, şekil, renk ve dokularının tam olarak aynı olması, aralık ve yönlerinin farklı olmasıyla oluşturulan kompozisyona ne denir?

A) Tekrar B) Değişken tekrar
C) Tam tekrar D) Aralıklı tekrar
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi desen ögelerinden biri değildir?

A) Yön B) Doku
C) Geometrik biçimler D) Açık-koyu karşıt
Soru 7

Tasarımcının yaratıcı düşüncesini kullanarak kendi anlatımı ile oluşturduğu özgün dokuya ne ad verilir?

A) Taklit doku B) Doğal doku
C) iç doku D) Buluş doku
Soru 8

Doğadaki tüm renkler kırmızı, sarı, mavinin karışımından elde edilir. Bu renklerin adı nedir?

A) Ara renkler B) Ana renkler
C) Soğuk renkler D) Nötr renkler
Soru 9

iekillerin tek merkezden dış tarafa doğru belli bir yönde, küçükten büyüğe, büyükten küçüğe doğru sıralandığı düzenlemeye ne denir?

A) Koram B) Odaksal koram
C) Değişken tekrar D) Eksensel koram
Soru 10

Ölçü renk, değer, doku, biçimler arasında ortak ya da yakın yönlerin olması, bütünlüğü sağlaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birlik B) Denge
C) Koram D) Yineleme
Soru 11

Biçimde, ölçüde, doku ve renkte belli bir değiştirme yapmadan olduğu gibi yüzeye ve mekâna aktarmaya ne ad verilir?

A) Benzetme B) Gerçekçi anlatım
C) Stilizasyon D) Deformasyon
Soru 12

Soyutlama yapılırken hangisi yapılmaz?

A) Yeni renk
B) Biçim değişikliği
C) Biçimin istenilen bölümlerinin kullanılması
D) Kendi görünüşüne bağlı kalınır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi desen hazırlama yöntemlerinden biri değildir?

A) Tam tekrar B) Gerçekçi anlatım
C) Soyutlama D) Modernizasyon
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi stilize etme kurallarından biridir?

A) Biçimde, doku ve renkte değişiklik yapılmaz.
B) Parçalar bölünür.
C) Bir nesnenin kendi şeklini bozmadan sadeleştirme yapılır.
D) Objenin biçimi gerektiğinden fazla abartılır.
Soru 15

Sanat eserinin bütün elemanlarını sanatçının birikimine ve isteğine göre düzenlemesine ne denir?

A) Merkez kompozisyon B) Kompozisyon
C) Çapraz kompozisyon D) Dikey kompozisyon
Soru 16

Motifin, çoğaltılması denildiğinde ne yapılması gerekir?

A) Motifin çeşitlendirilmesi
B) Motifin aynısının çoğaltılması
C) Motifin stilizasyonu
D) Motifin deformasyonu
Soru 17

Ayna, alçı, birebir ölçü kullanılarak motifte aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) Motif çoğaltma B) Modernizasyon
C) Deformasyon D) Kompozisyon
Soru 18

Motifin yüksekliğini ve genişlik ölçüsünü kullanarak motif çoğaltma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynalama B) Açı
C) Birebir ölçü D) Motif çizimi
Soru 19
............... objenin karakteristik niteliklerinin gerçeğinden fazla abartılarak belirginleştirilmesine, öne çıkarılmasına denir.

Soru 20

Eski eserlerin, günümüze uyarlanmasına ya da estetik anlayışının günümüz sanatına göre yorumlanmasına ................ denir.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 77 soru listeleniyor