SORU BANKASI Filtrele

Cama Desen Hazırlama Soruları

1.  

Aşağıdakilerden hangisi artistik desen kavramlarından biri değildir?

A) Tabi biçimler B) Seramik çamur
C) Yapay biçimler D) Geometrik biçimler
2.  

Çizgi hazırlanan kompozisyonda yatay, dikey, diyagonal kullanılabilir gözü belli bir yöne yönlendirir. Çizgide buna ne ad verilir?

A) Çizgi yönü B) Çizgi aralığı
C) Çizgi boyutu D) Çizgi tipi
3.  

Çizginin insan üzerindeki psikolojik etkileri, çizginin hangi özelliklerine bağlıdır?

A) Neşe-hüzün B) Kuvvet-zayıf
C) Keskinlik-yumuşak D) Hepsi
4.  

Çizgi çizmekte kullanılan araç gereçler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalem B) Cetvel
C) Kalem-cetvel D) Hiçbiri
5.  

Biçimlerin ölçü, şekil, renk ve dokularının tam olarak aynı olması, aralık ve yönlerinin farklı olmasıyla oluşturulan kompozisyona ne denir?

A) Tekrar B) Değişken tekrar
C) Tam tekrar D) Aralıklı tekrar
6.  

Aşağıdakilerden hangisi desen ögelerinden biri değildir?

A) Yön B) Doku
C) Geometrik biçimler D) Açık-koyu karşıt
7.  

Tasarımcının yaratıcı düşüncesini kullanarak kendi anlatımı ile oluşturduğu özgün dokuya ne ad verilir?

A) Taklit doku B) Doğal doku
C) iç doku D) Buluş doku
8.  

Doğadaki tüm renkler kırmızı, sarı, mavinin karışımından elde edilir. Bu renklerin adı nedir?

A) Ara renkler B) Ana renkler
C) Soğuk renkler D) Nötr renkler
9.  

iekillerin tek merkezden dış tarafa doğru belli bir yönde, küçükten büyüğe, büyükten küçüğe doğru sıralandığı düzenlemeye ne denir?

A) Koram B) Odaksal koram
C) Değişken tekrar D) Eksensel koram
10.  

Ölçü renk, değer, doku, biçimler arasında ortak ya da yakın yönlerin olması, bütünlüğü sağlaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birlik B) Denge
C) Koram D) Yineleme
11.  

Biçimde, ölçüde, doku ve renkte belli bir değiştirme yapmadan olduğu gibi yüzeye ve mekâna aktarmaya ne ad verilir?

A) Benzetme B) Gerçekçi anlatım
C) Stilizasyon D) Deformasyon
12.  

Soyutlama yapılırken hangisi yapılmaz?

A) Yeni renk
B) Biçim değişikliği
C) Biçimin istenilen bölümlerinin kullanılması
D) Kendi görünüşüne bağlı kalınır.
13.  

Aşağıdakilerden hangisi desen hazırlama yöntemlerinden biri değildir?

A) Tam tekrar B) Gerçekçi anlatım
C) Soyutlama D) Modernizasyon
14.  

Aşağıdakilerden hangisi stilize etme kurallarından biridir?

A) Biçimde, doku ve renkte değişiklik yapılmaz.
B) Parçalar bölünür.
C) Bir nesnenin kendi şeklini bozmadan sadeleştirme yapılır.
D) Objenin biçimi gerektiğinden fazla abartılır.
15.  

Sanat eserinin bütün elemanlarını sanatçının birikimine ve isteğine göre düzenlemesine ne denir?

A) Merkez kompozisyon B) Kompozisyon
C) Çapraz kompozisyon D) Dikey kompozisyon
16.  

Motifin, çoğaltılması denildiğinde ne yapılması gerekir?

A) Motifin çeşitlendirilmesi
B) Motifin aynısının çoğaltılması
C) Motifin stilizasyonu
D) Motifin deformasyonu
17.  

Ayna, alçı, birebir ölçü kullanılarak motifte aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) Motif çoğaltma B) Modernizasyon
C) Deformasyon D) Kompozisyon
18.  

Motifin yüksekliğini ve genişlik ölçüsünü kullanarak motif çoğaltma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynalama B) Açı
C) Birebir ölçü D) Motif çizimi
19.   ............... objenin karakteristik niteliklerinin gerçeğinden fazla abartılarak belirginleştirilmesine, öne çıkarılmasına denir.

20.  

Eski eserlerin, günümüze uyarlanmasına ya da estetik anlayışının günümüz sanatına göre yorumlanmasına ................ denir.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 77 soru listeleniyor