SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Tasarım Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi tipografiye güç katan renk özelliklerinden değildir?

A) Ayırt EdiciB) TamamlayıcıC) Vurgulayıcı
D) YalınE) Yön Gösterici

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tipografide hiyerarşi ögelerindendir?

A) Cümle BölmeB) RenkC) Ritim
D) SimetrikE) Zıtlık

Soru 3

Tipografik olarak metnin bir merkezden dairesel olarak düzenlenmesine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) EspasB) HareketC) Koram
D) SimetrikE) Zıtlık

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi güveni, huzuru, yaratıcılığı, rahatlatıcılığı, saflığı ve doğayı temsil eden renktir?

A) BeyazB) PembeC) Siyah
D) TuruncuE) Yeşil

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi harflerin tasarımsal yapısına uygun değildir?

A) DörtgenB) KareC) Üçgen
D) YuvarlakE) Beşgen

Soru 6

Harflerin yapısal özellikleriyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Harflerin her birinin ayrı karakteri vardır.
B) Harf ve kelime aralıklarının değiştirilmesi farklı görsel algılar oluşturur.
C) Harfler arası boşluk artırıldığında kelimeler arası boşluk da artırılmalıdır.
D) Kelimede okunurluk ve anlaşılırlık dikkate alınır.
E) Tipografide bütün harflere deformasyon uygulanır.

Soru 7

Vektörel programda nesne, harf veya kelimenin dış hattı aşağıdakilerden hangisi ile oluşturulur?

A) Renk ve Opacity ayarları
B) Type > Create Outlines komutu
C) Type Tool aracı
D) Transform aracı
E) Object menüsü

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisiyle vektörel programda katmanlar paneline ulaşılabilir?

A) EditB) EffectC) Object
D) WindowE) View

Soru 9

Tırnak biçiminde uzantı olmayanlar harflere .................. denir.


Soru 10

Tekrarlanan hareketler düzeni ................ oluşturur.


Soru 11

Matbaanın icadından sonra 1400´lü yıllarda yaygın basımın artmasıyla ............... gelişmiştir.


Soru 12

Renkler, tipografik ............. ya da izleme yapıldığında farklı algı yaratır.


Soru 13

Koram, tipografik ögelerin dairesel ve ............... hareketi ile düzenlenmesidir.


Soru 14

İki yazı blokunu veya iki şekli hizalamak için ............. paneli kullanılır.


Soru 15

Çizgi, leke, nokta gibi ögelerin tasarımda tekrarlanarak kullanılmasına ............. denir


Soru 16

Tipografi nedir? Açıklayınız.


Soru 17

Simetrik ve asimetrik denge nedir? Açıklayınız.


Soru 18

Vektörel programda ikiden fazla yazı veya şekil nasıl hizalanır?


Soru 19

Tipografideki tonlama vektörel programda nasıl yapılmalıdır?


Soru 20

Tipografik baskı tekniği ilk olarak Almanya´da gelişmiştir.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...9
9 Sayfada Toplam 173 soru listeleniyor