SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Tasarım Soruları

1.  

Yazı içinde oluşan geometrik şekle ..... denir.

2.  

Yazı sayfalarında, iki sayfanın ortasında kalan ve iki sayfanın birleştiği iç kenarlarda normal boşluktan biraz ..... boşluk bırakılmalıdır.

3.  

Yazının iki yanında ve üstünde eşit, altta ise biraz daha geniş bir ........ bulunmalıdır.

4.  

Blok düzenlemelerinde sık ve siyah bir yazı bulunacaksa kenarlarında ...... beyazlık bırakılmalıdır.

5.  

Paragraf içinde yazıyı bütünleyen ...... ve şekiller kullanılabilir.

6.  

Düşünceyi tespite yarayan işaretler düzenine yazı denir.

Doğru      Yanlış
7.  

Yazı insan gözüne hitap etmez.

Doğru      Yanlış
8.  

Yazı en çok bilinen eşya ve aletlerden örnekler alınarak şematik biçimlerin çizilmesiyle başlamıştır.

Doğru      Yanlış
9.  

Kısmen resim kısmen fonetik ifade sistemine analitik sistem denir.

Doğru      Yanlış
10.  

Tablalı uçların bir diğer adı da noktalı uçlardır.

Doğru      Yanlış
11.  

Bir harfin yüksekliği kullanılan yazı kaleminin 5 katıdır.

Doğru      Yanlış
12.  

Karenin üçte ikisine yazılanlar harfler, A-D-H-N-T-U-Ü-V-Y-Z'dir.

Doğru      Yanlış
13.  

Büyük temel harflerde kelime aralıkları bir A harfi kadar bırakılmamalıdır.

Doğru      Yanlış
14.  

Küçük temel harflerde kelime aralıkları (e) harfi kadardır.

Doğru      Yanlış
15.  

İki satır arasındaki boşluk, harf yüksekliğinin iki katı olmalıdır

Doğru      Yanlış
16.  

Eğik temel harflerin açısı 50 derecedir.

Doğru      Yanlış
17.  

Harfler eşkenar dörtgen içine girecekmiş gibi yazılır.

Doğru      Yanlış
18.  

Yuvarlak karakterli harfler elips şeklinde yazılır.

Doğru      Yanlış
19.  

Eğik temel yazıda satır aralığı büyük harf yüksekliği kadardır.

Doğru      Yanlış
20.  

Eğik harflerde eğik çizgiler birbirine paraleldir.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 30 soru listeleniyor