SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Tasarım Soruları


Soru 1

Yazı içinde oluşan geometrik şekle ..... denir.


Soru 2

Yazı sayfalarında, iki sayfanın ortasında kalan ve iki sayfanın birleştiği iç kenarlarda normal boşluktan biraz ..... boşluk bırakılmalıdır.


Soru 3

Yazının iki yanında ve üstünde eşit, altta ise biraz daha geniş bir ........ bulunmalıdır.


Soru 4

Blok düzenlemelerinde sık ve siyah bir yazı bulunacaksa kenarlarında ...... beyazlık bırakılmalıdır.


Soru 5

Paragraf içinde yazıyı bütünleyen ...... ve şekiller kullanılabilir.


Soru 6

Düşünceyi tespite yarayan işaretler düzenine yazı denir.

Doğru      Yanlış

Soru 7

Yazı insan gözüne hitap etmez.

Doğru      Yanlış

Soru 8

Yazı en çok bilinen eşya ve aletlerden örnekler alınarak şematik biçimlerin çizilmesiyle başlamıştır.

Doğru      Yanlış

Soru 9

Kısmen resim kısmen fonetik ifade sistemine analitik sistem denir.

Doğru      Yanlış

Soru 10

Tablalı uçların bir diğer adı da noktalı uçlardır.

Doğru      Yanlış

Soru 11

Bir harfin yüksekliği kullanılan yazı kaleminin 5 katıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 12

Karenin üçte ikisine yazılanlar harfler, A-D-H-N-T-U-Ü-V-Y-Z'dir.

Doğru      Yanlış

Soru 13

Büyük temel harflerde kelime aralıkları bir A harfi kadar bırakılmamalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 14

Küçük temel harflerde kelime aralıkları (e) harfi kadardır.

Doğru      Yanlış

Soru 15

İki satır arasındaki boşluk, harf yüksekliğinin iki katı olmalıdır

Doğru      Yanlış

Soru 16

Eğik temel harflerin açısı 50 derecedir.

Doğru      Yanlış

Soru 17

Harfler eşkenar dörtgen içine girecekmiş gibi yazılır.

Doğru      Yanlış

Soru 18

Yuvarlak karakterli harfler elips şeklinde yazılır.

Doğru      Yanlış

Soru 19

Eğik temel yazıda satır aralığı büyük harf yüksekliği kadardır.

Doğru      Yanlış

Soru 20

Eğik harflerde eğik çizgiler birbirine paraleldir.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 30 soru listeleniyor