SORU BANKASI Filtrele

Araçlarda Hidrolik-pnömatik Sistemler Soruları


Soru 1

Pnömatik sistemler ……...................……………. istenen yerlerde kullanılamaz.

A) Emniyet B) Hız
C) Temizlik D) Büyük Güç

Soru 2

Yeryüzünü çeviren hava tabakasının, yeryüzüne yapmış olduğu basınca.................denir

A) Atmosfer Basıncı B) Alçak Basınç
C) Yüksek Basınç D) Normal Basınç

Soru 3

Atmosferden emdikleri havayı sıkıştırarak, basınçlı hale getiren devre elemanlarına..................adı verilir

A) Kurutucu B) Kompresör
C) Filtre D) Valf

Soru 4

Üzerinde filtre, basınç ayarlayıcısı ve yağlayıcı bulunduran, basınçlı havayı istenilen çalışma şartlarına hazırlayan pnömatik devre elemanına................... denir.

A) Şartlandırıcı B) Kompresör
C) Manometre D) Basınç Kontrol Valfi

Soru 5

Basınçlı havayı temizleyerek sisteme kirletici parçacıkların gitmesini engelleyen devre elemanına ................. denir.

A) Kurutucu B) Çekvalf
C) Filtre D) Yağlayıcı

Soru 6

1 bar kaç Pascal’dır?

A) 100 B) 1000
C) 10000 D) 100000

Soru 7

Sabit hacimdeki bir silindir içinde bulunan gaza ısı uygulandığında ne olur?

A) Basınç artar B) Hacim artar
C) Silindir genleşir D) Kütle azalır

Soru 8

Pnönatik sistemlerin yağlanması..................... amacıyla yapılır.

A) Basıncın artması için
B) Pnömatik elemanların krozyona uğraması için
C) Pnömatik elemanları nemden uzaklaştırmak için
D) Pnömatik elemanların sürtünmesiz çalışmaları için

Soru 9

Otobüs kapılarının otomatik açılma sistemlerinde enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elektrik B) Hava
C) Hidrolik D) Mekanik

Soru 10

Taban alanı 0,1 m2 ve ağırlığı 50 kg olan bir cismin tabanına uyguladığı basıncı hesaplayınız. Yerçekimi ivmesi a=10 m/s2 alınacaktır.

A) 5000B) 2000C) 1000D) 5400

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, piston geri çekilme hızının kontrolünü sağlar?

A) Kompresör B) Akış kısma valfi
C) YKV D) Silindir

Soru 12

Pnömatik silindirlerin hidrolik silindirlerden en belirgin farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dönüş hattının olmaması B) Montaj yöntemi
C) Silindir iç kesit çapı D) Strok uzunluğu

Soru 13

Aşağıdaki elemanlardan hangisini kullanarak, bir pnömatik silindir içindeki darbeler önlenir?

A) Durdurma takozları B) Hava kontrol valfleri
C) Yastıklama sistemi D) Sıkıştırma yayları

Soru 14

Aşağıdaki değerlerden hangisi, bir pnömatik motor seçiminde dikkate alınması gereken en önemli faktördür?

A) Hava tüketimi B) Yağlama gereksinimi
C) Çıkış mil çapı D) Montaj özelliği

Soru 15

Dört bağlantı noktası ve iki iş yapacak olan valf, .......... yön kontrol valfi olarak adlandırılır.

A) 3/2B) 2/4C) 4/2D) 5/2

Soru 16

Pnömatik şartlandırıcı üzerinde aşağıdaki elemanlardan hangisi bulunmaz?

A) Filite B) Basınç ayarlayıcı
C) Motor D) Yağlayıcı

Soru 17

Aşağıdaki sembollerden hangisi 3/2 valfe aittir?

A)  B)
C)  D)

Soru 18

Aşağıdaki sembollerden hangisi butonlu kumandaya aittir?

A)  B)
C)  D)

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi pnömatik bir devreden beklenen şart olamaz?

A) Sistem için ve ya da veya şartının varlığı
B) Sistemin çalışması veya durması için ek bir şartınını varlığı
C) Sistemin çalışma durumunun otomatik olup olmadığı
D) Devre elemanlarının sulu ortamda çalışmaları

Soru 20

Aşağıdaki devrelerden hangisinde 3/2YKV, kompresör, şartlandırıcı, 5/2YKV ve çift etkili silindir elemanları ile kurulmuş devre çizimi vardır?

A)  B)
C)  D)
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...7
7 Sayfada Toplam 125 soru listeleniyor