SORU BANKASI Filtrele

Çalışma Hayatı Soruları

Soru 1

Yeme, içme, dans etme, oturma usullerini düzenleyen kurallar aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Din kuralları B) Ahlak kuralları
C) Hukuk kuralları D) Görgü kuralları
Soru 2

Sosyal hayatı düzenleyici kurala aykırı davrandığımızda karşılaşacağınız tepkiye ne denir ?

A) Ayıplama B) Sosyal ilişki
C) Yaptırım D) Kabalıkla suçlama
Soru 3

Cumhurbaşkanının yetki ve görevlerini düzenleyen kurallar aşağıdakilerden hangisidir ?

A) cdare Hukuku B) Anayasa Hukuku
C) Medeni Hukuku D) Devletler Özel Hukuku
Soru 4

işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Özel Hukuk- Ticaret Hukuku
B) Kamu Hukuku-idare Hukuku
C) Kamu Hukuku- Ceza Hukuku
D) Özel Hukuk-iş Hukuku
Soru 5

Aşağıdakilerden hangi kurala uyulması zorunlu değildir?

A) Tüzük B) Kanun
C) Yönetmelik D) içtihat
Soru 6

Hakim, uyuşmazlığa çözüm bulmak için aşağıdaki dizilerden hangisini sırasıyla uygular ?

A) Kanun hükümleri-örf ve adet kuralları-içtihatlar
B) Örf ve adet kuralları-Tüzükler-içtihatlar
C) Kanun hükümleri-içtihatlar-Örf ve adet kuralları
D) içtihatlar-Örf ve Adet Kuralları-Kanun Hükümleri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilme şartlarından biri değildir ?

A) Türk vatandaşı olmak
B) ilkokul mezunu olmak
C) Askerlik hizmetini yapmış olmak
D) 40 yaşını doldurmuş olmak
Soru 8

Askerî mahkemelerce verilen hükümlere karşı hangi yüksek mahkemede tekrar incelenme yoluna gidilir ?

A) Anayasa Mahkemesi
B) Devlet Güvenlik Mahkemesi
C) Askerî Yargıtay
D) Sayıştay
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Yürütme Organı içinde yer almaz ?

A) Cumhurbaşkanı B) Bakanlar
C) Milletvekilleri D) Başbakan
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ nin kanun yapma yetkisi ile doğrudan ilgilidir?

A) Bakanlar Kurulu ile kamu kurumlarına verilebilir
B) Hükümete verilebilir
C) Bakanlar kuruluna bırakılabilir
D) Yasama yetkisi devredilemez
Soru 11

Aşağıdaki kurallardan hangisi görgü kurallarına örnek değildir?

A) Özür dilemesini bilmek
B) Otobüste yaşlılara yer vermek
C) Büyüklerine saygılı olmak
D) Fakirlere yardım etmek
Soru 12

Düğünlerde gelin ve damada takı takılması hangi toplumsal kurala örnektir?

A) Görgü kurallarına B) Ahlak kurallarına
C) Din kurallarına D) Hukuk kurallarına
Soru 13

“Kişilerin çalışma ve sözleşme hürriyeti” aşağıdaki anayasal haklar grubundan hangisine girer?

A) Kişisel haklar
B) Sosyal ve ekonomik haklar
C) Siyasal haklar
D) Kişilerin dokunulmazlık hakları
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi suçu kesinleşmemiş, suç işlediği şüphesi bulunan kişiye denir?

A) Mahkûm B) Suçlu
C) Hâkim D) Sanık
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden değildir?

A) Mahkemelerce konulmaları
B) Bir değer yargısına dayanmaları
C) Soyut bir özellik taşımaları
D) Yaptırıma dayalı olmaları
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bağlayıcı yazılı hukuk kaynaklarından değildir?

A) Anayasa
B) İçtihatları birleştirme kararları
C) Mahkeme kararları
D) Tüzükler
Soru 17

Şu anda yürürlükte olan Anayasa’mız kaç yılında kabul edilmiştir?

A) 1921B) 1961C) 2000D) 1982
Soru 18

Kanunları hazırlama, kabul etme, değiştirme ve yürürlükten kaldırma görevi aşağıdilerden hangisine aittir?

A) TBMM B) Bakanlar Kurulu
C) Anayasa Mahkemesi D) Cumhurbaşkanı
Soru 19

Daha önce verilmiş mahkeme kararlarına ne ad verilir?

A) Tüzük B) İçtihat
C) Anayasa D) Yönetmelik
Soru 20

Hâkim uyuşmazlığa çözüm bulmak için aşağıdakilerden hangisini sırasıyla uygular?

A) Kanun-örf ve âdet kuralları-içtihatlar
B) Örf ve âdet kuralları-tüzükler-içtihatlar
C) Kanun-içtihatlar-örf ve âdet kuralları
D) İçtihatlar-örf ve âdet kuralları-kanun
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...8
8 Sayfada Toplam 154 soru listeleniyor