SORU BANKASI Filtrele

Araçlarda Hidrolik Pnömatik Sistemler Soruları

1.  

Aşağıdakilerden hangisi basınç birimlerinden birisi değildir?

A) PSI B) Newton
C) Bar D) Pascal
2.  

Hareketli akışkanları inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hidroelektrik B) Hidrostatik
C) Hidrodinamik D) Mekanik
3.  

Aşağıdakilerden hangisi hidroliğin uygulama alanlarından birisi değildir?

A) İş makineleri
B) Mekanik kontrol mekanizmaları
C) Ağır sanayi
D) Otomotiv sanayi
4.  

Aşağıdakilerden hangisi hidrolik sistemin üstünlüklerinden biri değildir?

A) Diğer sistemlere göre sessiz ve gürültüsüz çalışır
B) Sistem çalışma sırasında kendi kendini yağlar
C) Uzaktan kontrol edilebilir
D) Parça ömrü kısadır
5.  

Aşağıdakilerden hangisi hidrolik sistemlerde kullanılan kuvvet birimlerden değildir?

A) Atm B) Newton
C) daN D) kgf
6.  

Hidrostatik basıncın değeri aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A) Yer çekimi ivmesi B) Sıvının ağırlığı
C) Sıvının yoğunluğu D) Sıvının yüksekliği
7.  

Durgun sıvı hareketlerini inceleyen hidrolik prensibi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hidrostatik B) Hidrodinamik
C) Hidroelektrik D) Jeoloji
8.  

“Sıvı dolu bir kaba uygulanan kuvvet sonucu meydana gelen basınç sıvı tarafından kabın bütün yüzeylerine aynen iletilir.” prensibi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bernoulli B) Newton
C) Pascal D) Arşimet
9.  

Bir mesafe boyunca sarf edilen kuvvet aşağıdakilerden hangisini belirtir?

A) Basınç B) Ağırlık
C) Güç D) İş
10.  

Güç birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Joule B) Watt
C) Bar D) Pascal
11.  

“Farklı kesitlerden oluşan bir boru içinden akan akışkanın debisi, borunun her noktasında aynı değerdedir.” prensibi aşağıdakilerinden hangisini ifade eder?

A) Süreklilik Denklemi B) Hidrostatik basınç
C) Hidrodinamik basınç D) Pascal Kanunu
12.  

“Belirli bir kesitten birim zamanda (1 dakikada, 1 saniyede vb.) geçen akışkan miktarıdır.” olarak ifade edilen hidrolik terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hız B) Hacim
C) Basınç D) Debi
13.  

Akım çizgisi boyunca boru çapı küçültülürse akışkanın basınç ve hız nasıl değişir?

A) Basıncı artar-Hızı azalır
B) Basıncı azalır-Hızı azalır
C) Basıncı azalır-Hızı artar
D) Basınç artar-Hız artar
14.  

Enerjinin korunumu prensibini bulan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Newton B) Bernoulli
C) Pascal D) Toricelli
15.  

Sürtünme kayıplarının büyüklüğü aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A) Boru uzunluğu B) Boru çapı
C) Akış hızı D) Boru sayısı
16.  

Aşağıdakilerden hangisi hidrolik yağların görevlerinden değildir?

A) Güç taşıma B) Aşındırma
C) Pasa karşı koruma D) Soğutma
17.  

Aşağıdakilerden hangisi yağlarda aranan özelliklerden değildir?

A) Viskozite B) Oksidasyon
C) Sertleşme D) Polimerleşme
18.  

Sıvıların akmaya karşı göstermiş olduğu dirence ne ad verilir?

A) Viskozite B) Polimerleşme
C) Oksidasyon D) Köpüklenme
19.  

Hidrolik borular 90º kıvrılırsa ne gibi sorun meydana gelir?

A) Viskozite artar B) Yağ yanar
C) Oksitlenme olur D) Yağda köpük oluşur
20.  

Yüksek basınç ve ısıda yağın özelliğini korumasına ne denir?

A) Viskozite B) Köpüklenme
C) Oksidasyon D) Polimerleşme
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...7
7 Sayfada Toplam 131 soru listeleniyor