SORU BANKASI Filtrele

Basınçlı ve Kokil Döküm Soruları


Soru 1

Basınçlı dökümde aşağıdakilerden hangisi kalıp kullanılarak döküm parça elde edilir?

A) Metal kalıp B) Kum kalıp
C) Kabuk kalıp D) Seramik kalıp

Soru 2

Aşağıdaki metal ve alaşımdan hangisi ile basınçlı döküm yoluyla döküm parça üretimi yapılamaz?

A) Alüminyum B) Magnezyum
C) Pirinç D) Çelik

Soru 3

Sıcak hazneli ve soğuk hazneli basınçlı döküm makineleri için aşağıdaki yazılanlardan hangisi doğrudur?

A) Sıcak hazneli basınçlı döküm makinesinde eritme potasından kepçeyle alınan sıvı metal kullanılır
B) Soğuk hazneli basınçlı döküm makinesinde eritme potasına daldırılarak alınan sıvı metal kullanılır
C) Sıcak hazneli basınçlı döküm makinesinde eritme potasına daldırılarak alınan sıvı metal kullanılır
D) Soğuk hazneli basınçlı döküm makinesinde eritme potası birleşiktir

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi basınçlı döküm makinelerinde kalıp kapama sistemi olarak tercih edilmez?

A) Çubuklu hidrolik kapama sistemi
B) Çubuksuz hidrolik kapama sistemi
C) Tam hidrolik kapama sistemi
D) Mekanik kapama sistemi

Soru 5

iyi bir kalıba, çinko ya da magnezyum alaşımlarından yaklaşık kaç adet döküm yapılabilir?

A) Yüz bin B) Yüz elli bin
C) iki yüz bin D) iki yüz elli bin

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi metal ve alaşımların basınçlı döküme uygunluk kıstasları arasında önem sırasına göre en sondadır?

A) Metal ve alaşımın ergime derecesi
B) Metal ve alaşımların fiziksel özelliği
C) Metal ve alaşımların ekonomik değeri
D) Metal ve alaşımların kimyasal özelliği

Soru 7

Aşağıdaki metal ve alaşımlardan hangisiyle basınçlı döküm kalıplar yapılır?

A) Alüminyum B) Magnezyum
C) Çinko D) Çelik

Soru 8

Basınçlı döküm kalıplar ısıtılmadan döküm yapılırsa aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Döküm parça sakat olur
B) Sıvı metalin bileşiminde değişmeler görülür
C) Döküm parçanın mekanik özellikleri iyi olur
D) Sıvı metal basınçlı döküm kalıpları soğutur

Soru 9

Basınçlı döküm yoluyla parça üretiminde ilk yapılması gereken işlem hangisidir?

A) Kalıpların yapılması
B) Kalıplara sıvı metal dökülmesi
C) Sıvı metalin basınç odasına dökülmesi
D) Kalıpların basınçlı döküm makinesine bağlanması

Soru 10

Basınçlı döküm kalıplara sıvı metal ne şekilde gönderilir?

A) Savrularak B) Basınçla
C) Yerçekimi kuvvetiyle D) Sarsarak

Soru 11

Basınçlı döküm kalıplara sıvı metal basınçla gönderilip katılaşması sağlandıktan sonra aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) Metal kalıplar açılır
B) Metal kalıplar kapatılır
C) Metal kalıpları soğutma işlemi yapılır
D) Metal kalıpları ısıtma işlemi yapılır

Soru 12

Basınçlı döküm makinesinde kalıpların açılması ya da kapanması aşağıdakilerden hangisiyle yapılır?

A) El ile
B) Vinç ya da caraskal yardımı ile
C) Dişli ya da sonsuz vida sistemi ile
D) Otomatik ya da yarı otomatik sistem ile

Soru 13

Basınçlı döküm kalıplarından döküm parçanın çıkarılması aşağıdakilerden hangisiyle olur?

A) Sabitleme pimleri yardımı ile B) Hava kanalları yardımı ile
C) itici pimler yardımı ile D) Piston yardımı ile

Soru 14

Kapama, presleme, geri çekme ve itici pistonlar neden sık sık temizlenmeli ve piston yüzeylerine asitsiz gres sürülmelidir?

A) Basınçlı döküm makinesinin en önemli kısımları olduğu için
B) Basınçlı döküm makinesinin hareketli kısımları olduğu için
C) Basınçlı döküm makinesinin sabit kısımları olduğu için
D) Basınçlı döküm makinesinin dışardan görünen yerleri olduğu için

Soru 15

Basınçlı döküm makineleri aşağıdaki bakım periyotlarından hangisine uymaktadır?

A) Günlük B) Aylık
C) Yıllık D) Hepsi

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kokil kalıbı anlatmaktadır?

A) içine bir döküm yapılan kalıplardır
B) içine birden fazla döküm yapılan kalıplardır
C) Karmaşık biçimli kalıplardır
D) Karmaşık olmayan basit kalıplardır

Soru 17

Kokil kalıp yapımında genel olarak hangi metal ya da alaşım en çok kullanılmaktadır?

A) Dökme demir B) Çelik
C) Bronz D) Alüminyum

Soru 18

Kokil kalıpta, sıvı metalin soğuma hızı kum kalıba göre nasıldır?

A) Aynı B) Yavaş
C) Hızlı D) Normal

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kokil kalıpların yararlarındandır?

A) Bu yöntemde her metal ve alaşım dökülmez
B) Genelde küçük parçaların üretimi yapılır
C) Kokil kalıp pahalıdır
D) Kokil dökümle, yüzey kalitesi iyi ve her yönüyle sağlamdır

Soru 20

Kokil kalıplarda konikliklerin daha fazla olması ve en ince kesitli yerin 3 mm’den az olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parçanın kalıptan kolay çıkması
B) Parçanın kalıptan zor çıkması
C) Sıvı metalin kalıpta yavaş ilerlemesi
D) Sıvı metalin kalıpta hızlı ilerlemesi
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 23 soru listeleniyor