SORU BANKASI Filtrele

Atölye Soruları


Soru 1

Modelin plakaya bağlanmasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Modelci istediği için
B) Yolluk sistemini belirlemek için
C) Seri üretim yapmak için
D) Çok amaçlı kalıplamak için

Soru 2

Mala yüzeyi düzgün olmayan modellerin plakaya bağlanmasıyla elde edilen plak model aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) Tek taraflı (tek plaka) plak modeller
B) Çift taraflı (tek plaka) plak modeller
C) Tersinir plak modeller
D) Çok parçalı (seri üretim) plak modeller

Soru 3

Plak modellerde kullanılan derecelerin üzerlerinde kaç adet pim bulunması gerekmektedir?

A) 2B) 3C) 4D) 5

Soru 4

Mala yüzeyi düzgün olmayan modellerin döküm yoluyla plak modele alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ana dereceden kurtulmak
B) Müşterinin isteğine uymak
C) Derece tasarrufuna gitmek
D) Yolluk sistemini belirlemek

Soru 5

Dökümcü plak modelleri yapılırken genelde hangi gereç tercih edilir?

A) Alüminyum B) Dökme demir
C) Ağaç D) Plastik

Soru 6

Dökümcü plak modeli üretilirken kalınlığı verebilmek için aşağıdaki hangi gereçten yararlanılır?

A) Gönye B) Metre
C) Yükseltme mastarları D) Pim

Soru 7

Dökümcü plak modeli üretimine başlamadan önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Metal Ergitimi B) Model etüdü
C) Kum seçimi D) Derece seçimi

Soru 8

Havalı tokmağa gelen hava, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Normal hava B) Basınçlı hava
C) Hızlı hava D) Yağlı hava

Soru 9

Havalı tokmak ile kum sıkıştırılırken nasıl tutulmalıdır?

A) Eğik B) Çapraz
C) Düz D) Yan

Soru 10

Havalı tokmak, derece içerisinde çalıştırılırken nasıl hareket ettirilmelidir?

A) Sabit tutarak B) Kum yüzeyinde gezdirerek
C) Kaldırarak D) Çektirerek

Soru 11

Günlük çalışma sonunda havalı tokmağı temizleme işlemi aşağıdaki gereçlerden hangisi ile yapılmalıdır?

A) Mazot ile B) Benzin ile
C) Metali yağ ile D) Su ile

Soru 12

Havalı tokmağa gelen hava neden yağ filtresinden geçirilir?

A) Temizlenmesi için
B) Basıncının artması için
C) Hızlandırılması için
D) Neminin alınması ve kuru hava için

Soru 13

Kalıplamada çıkma derece kullanılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Modeli rahat çıkarmak için B) Yolluk sistemi için
C) Seri kalıp yapmak için D) Kum tüketimini azaltmak için

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi plak modelin alt kısmında bulunur?

A) Gidici B) Meme
C) Curufluk D) Çıkıcı

Soru 15

Kalıp, döküme hazırlanırken alt dereceyi neden kum yatağına alırız?

A) Düzgün durması için B) Sıvı metal kaçırmaması için
C) Tampon yapabilmek için D) Kalıbın çatlamaması için

Soru 16

Kalıp açılmadan önce plak model nereden takalanır?

A) Plak model kulaklarından
B) Derece saplarından
C) Derece kulaklarından
D) Pimlerden

Soru 17

Plak model ve çıkma derece ile yapılmış kalıpların mala yüzeyinden sıvı metal kaçırmaması için yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yatak yapmak B) Tampon yapmak
C) Plakaya almak D) Kalıpları birleştirmek

Soru 18

Kalıpların dökümü yapılırken, sıvı metal basıncını dengelemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) A Tampon yapılmalı B) Çapak kesilmeli
C) Ağırlık yüklemeli D) Sıvı metali yavaş dökmeli

Soru 19

Kalıplama makinelerinde kullanılan hava aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hızlı hava B) Basınçlı hava
C) Normal hava D) Nemli hava

Soru 20

Aşağıdaki kalıplama makinelerinin hangisinde, derece kullanılmadan kalıp yapılır?

A) Sarsmalı B) Savurmalı
C) Disamatik D) Sıkıştırmalı
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...7
7 Sayfada Toplam 131 soru listeleniyor