SORU BANKASI Filtrele

Atölye Soruları


Soru 1

Farklı kesitli parçalarda katılaşmayı dengeleyebilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Kalıbı hazırlarken yüzey kumu kullanırız.
B) Kalıba çok miktarda şiş çekeriz.
C) Dış soğutucu kullanırız.
D) Kalıba soğuk metal dökeriz.

Soru 2

Kalıplarda kullanılacak dış soğutucular nasıl olmalıdır?

A) Hızlı soğuma sağlayabilmek için büyük olmalı.
B) Yüzeyleri ısıyı daha çabuk iletebilmesi için kademeli olmalı.
C) Passız, yağsız ve temiz olmalı.
D) Yüzeyleri paslanmaması için yağlı boya ile boyanmalı.

Soru 3

Dış soğutucular kullanıldıklarında kalıp içinde paslanmaması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Kullanmadan önce çok iyi temizlenmeli.
B) Yüzeyleri grafit ve bezir yağı karışımı ile boyanmalı.
C) Kullanmadan önce yağlı boya ile boyanmalı.
D) Kalıplandıktan sonra uzun sürede dökülmeli.

Soru 4

Dış soğutucunun şekli aşağıdakilerden hangisine uygun olmalıdır?

A) Derece şekline B) Kullanılan kuma
C) Atölye şartlarına D) Modelin dış çevresine

Soru 5

Dış soğutucular modelin hangi kısmına yerleştirilirler?

A) ince kısımlarına B) Kalın kısımlarına
C) Eğimli kısımlarına D) Kırılacak kısımlarına

Soru 6

Dış soğutucular kum kalıplara ne zaman yerleştirilirler?

A) Kalıplama esnasında
B) Kalıp bitirildikten sonra
C) Sıvı metal kalıba dökülürken
D) Model imalatı yapılırken

Soru 7

iç soğutucu gerekenden büyük olursa aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) Çabuk bozulur B) Kalıbı soğutur
C) Parça ile kaynaşmaz D) Metalin yapısını değiştirir

Soru 8

iç soğutucu monte çivilerinde bulunması gereken önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vidalanır özellikte olmalı.
B) Dökülecek metal ile aynı özellikte olmalı.
C) Kolay temizlenir olmalı.
D) Sonradan tekrar kullanım imkân olmalı.

Soru 9

iç soğutucu gerekenden küçük olursa aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) Kalıpta kaybolur B) Kalıbın ısısını arttırır
C) Katılaşma dengeli olmaz D) Sıvı metal içinde yüzer

Soru 10

Dökme demir, çelik ve temper dökümlerde kullanılan iç soğutucular aşağıdaki hangi gereçten yapılmalıdır?

A) Alüminyum B) Bakır
C) Bronz D) Akma çelik

Soru 11

iç soğutucuların oksitlenmemesi için kullanmadan önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Kalay veya bakırla kaplanmalı.
B) Çok iyi yıkanmalı.
C) Dökmeden önce uzun süre bekletilmeli.
D) Yağlı boya ile boyanmalı.

Soru 12

iç soğutuculara ilave edilen çivinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Soğutucunun paslanmasını önlemek
B) Kalıp gazlarının çıkmasını kolaylaştırmak
C) Sıvı metalin kaldırma basıncını değiştirmek
D) Soğutucuyu istenilen yere sabitlemek

Soru 13

Modelin plakaya bağlanmasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Modelci istediği için
B) Yolluk sistemini belirlemek için
C) Seri üretim yapmak için
D) Çok amaçlı kalıplamak için

Soru 14

Mala yüzeyi düzgün olmayan modellerin plakaya bağlanmasıyla elde edilen plak model aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) Tek taraflı (tek plaka) plak modeller
B) Çift taraflı (tek plaka) plak modeller
C) Tersinir plak modeller
D) Çok parçalı (seri üretim) plak modeller

Soru 15

Plak modellerde kullanılan derecelerin üzerlerinde kaç adet pim bulunması gerekmektedir?

A) 2B) 3C) 4D) 5

Soru 16

Mala yüzeyi düzgün olmayan modellerin döküm yoluyla plak modele alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ana dereceden kurtulmak
B) Müşterinin isteğine uymak
C) Derece tasarrufuna gitmek
D) Yolluk sistemini belirlemek

Soru 17

Dökümcü plak modelleri yapılırken genelde hangi gereç tercih edilir?

A) Alüminyum B) Dökme demir
C) Ağaç D) Plastik

Soru 18

Dökümcü plak modeli üretilirken kalınlığı verebilmek için aşağıdaki hangi gereçten yararlanılır?

A) Gönye B) Metre
C) Yükseltme mastarları D) Pim

Soru 19

Dökümcü plak modeli üretimine başlamadan önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Metal Ergitimi B) Model etüdü
C) Kum seçimi D) Derece seçimi

Soru 20

Havalı tokmağa gelen hava, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Normal hava B) Basınçlı hava
C) Hızlı hava D) Yağlı hava
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...15
15 Sayfada Toplam 291 soru listeleniyor