SORU BANKASI Filtrele

Atölye Soruları


Soru 1

Seri üretim yapılan döküm atölyelerinde kalıplar aşağıdakilerden hangisinde bozulur?

A) Kupol ocağının yanında
B) Kalıplar döküldükten sonraki kaldığı yerde
C) Kalıp bozma makinelerinde
D) Döküm atölyesi dışına çıkarılarak

Soru 2

Kalıp bozma makineleri genel olarak aşağıdakilerden hangisine konur?

A) Atölye zeminine veya konveyör sonuna
B) Kalıplama makineleri önüne
C) Döküm çukuruna veya alaşım kısmına
D) Bekleme salonuna

Soru 3

Kalıp bozma makinesinde sarsıntının etkisini aşağıdakilerden hangisi artırır?

A) Motorun devir sayısı
B) Kalıp bozma makinesinin eğimi
C) Üzerine konulan kalıbın ağırlığı
D) Çalışan elamanın çalışma yeteneği

Soru 4

Kalıplar bozulurken çıkan gaz ve tozların atölye içine dağılmasını önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) Kalıp bozma makineleri atölye dışına yerleştirilir
B) Hareketli kalıp bozma makinesi kullanılır
C) Kalıp bozma makineleri üzerine aspiratör konulur
D) Atölyenin kapıları karşılıklı açılarak rüzgâr yaptırılır

Soru 5

Kalıp bozma makinesinde bozulacak kalıplar hangi derecelerde yapılmaz?

A) Çıkma derecelerde
B) Dökme demir derecelerde
C) Çelik sac derecelerde
D) Çıkma ve çelik sac derecelerde

Soru 6

Çelik dökümlerin ek kısımları aşağıdakilerden hangisiyle kesilir?

A) Demir testeresi ile
B) Şerit testeresi ile
C) Oksi-asetilen kaynağı ile
D) Sabit zımpara taşı makinesi ile

Soru 7

şerit testeresinde kesme yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A) Görmeyi kolaylaştırıcı ışık kullanılmalı
B) iş kazasını önleyici giysi giyilmeli
C) Kesme anında şerit testeresinin ısınması önlenmeli
D) Hepsi

Soru 8

Döküm işlerinde kullanılan şerit testeresinde aşağıdaki metallerden hangisi kesilir?

A) Dökme demirler B) Alüminyum alaşımları
C) Çelik dökümler D) Sert metaller

Soru 9

Seyyar kesme makinelerine takılan kesiciler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zımpara makinesi B) Disk
C) Matkap ucu D) Silecek

Soru 10

Maça kumu boşaltma tabancasına maça kumu boşaltmak için aşağıdakilerden hangisi takılır?

A) Keski B) Özel keski
C) Bara D) Matkap ucu

Soru 11

Tamburun gövde kısmı aşağıdakilerden hangisiyle yapılır?

A) Çelik döküm ile B) Kalın bakır levha ile
C) Kalın sac levha ile D) ince demir levha ile

Soru 12

Tamburun, temizlenecek döküm parça ile doldurulma oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 90-100 B) 70-80
C) 75-50 D) 58-60

Soru 13

Tambur içine ağaç takozlar konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Döküm parçalar birbirine çarpıp kırılmasın diye
B) Parçalar sürtünüp kumunu döksün diye
C) Çelik yıldızlar kırılmasın diye
D) Tamburdaki tozların etrafı kirletmesini engellemek için

Soru 14

Tamburun yataklandığı kısımlardan birinin içinin boş bırakılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tamburun yükü ağır olmasın diye
B) Kum taneleri o kısımdan aşağı dökülsün diye
C) Tambur içindeki tozları aspiratörle dışarı almak için
D) Tambur milini yatağına yerleştirmek için

Soru 15

Dökümden çıkmış döküm parçalar hangi aşamadan sonra tambura yüklenir?

A) Kalıptan çıkarıldığı gibi
B) Sadece çapakları kırılınca
C) Sadece çıkıcı ve besleyicileri ayrılınca
D) Çapak, besleyici, yolluk ve çıkıcılarından ayrılınca

Soru 16

iş temizlemede kullanılan kumun tane iriliği aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) 1-2B) 3-4C) 4-5D) 5-6

Soru 17

Kum püskürtme makinesinde kum, dökme demir işler üzerine kaç atmosfer basınçla püskürtülür?

A) 1B) 2C) 4D) 5

Soru 18

Kum püskürtme ile temizleme aşağıdakilerden hangisinde yapılır?

A) Ergitme ocaklarının yanında
B) Kalıplama sahasında
C) Ayrı bir bölmede veya atölye dışında
D) Maça yapım kısmında

Soru 19

Kum püskürtme ile temizlemede kullanılan kum hangi özellikleri taşımalıdır?

A) Kum tozsuz olmalıdır B) Kum nemsiz olmalıdır
C) Kum elenmiş olmalıdır D) Hepsi

Soru 20

iş temizlemede su kullanmanın sağlık açısından faydalı yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tozun oluşturduğu zararlı etkiyi yapmaz
B) Kullanılan su bedavadır
C) Diğer yöntemlere göre çok ucuza iş yapılır
D) Sistem ucuza mal edilir
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...12
12 Sayfada Toplam 237 soru listeleniyor