SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarda Katı Modelleme Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi katı modelleme programı değildir?

A) Catia B) SpaceClaim
C) Photoshop D)  Solid Edge

Soru 2
SolidWorks’de yeni dosya oluşturmak için hangi klavye kısa yolu kullanılır?
A) CTRL+A B) CTRL+N
C) CTRL+Y D) CTRL+Z

Soru 3
Unsur ağacını gizlemek için hangi klavye kısa yolu kullanılır?
A) CTRL+G B) ALT+F4
C) F3 D) F9

Soru 4
Komut tipleri arasında geçiş yapmak için hangi tuş kullanılır?
A) AB) BC) CD) D

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi çizimden çıkmak için uygulanan bir yöntem değildir?
A) Menüden Ekle / Çizimden çık tıklanır.
B) Çizim alanında boş yerde çift tıklanır.
C) Klavyeden CTRL+B’ye basılır.
D) Klavyeden ESC tuşuna basılır.

Soru 6

 Çap 5mm çubuk demirden yükseklik 120mm, orta çap 60mm , en dar çap 20mm olan bir kozalak çiziniz.


Soru 7

 6mm kare demirden  yükseklik 120mm, orta çap 50mm ve uç kısımları 15mm olam kozalağı çiziniz.


Soru 8

Ölçüleri verilen fincanı çiziniz.


Soru 9

Aşağıda resmi verilen şekli çiziniz.


Soru 10

SolidWorks programında mevcut sac parçasının düz kenarlarına kıvrımlar ilave etmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edge flange B) Base flange
C) Miter flange D) Hem

Soru 11

SolidWorks programında metal sac parçalarını oluşturmak için çizilen temel kısmı oluşturan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edge flange B) Base flange
C) Miter flange D) Hem

Soru 12

SolidWorks programında bir veya daha fazla kenara gönye kıvrım eklemek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edge flange B) Base flange
C) Miter flange D) Hem

Soru 13

SolidWorks programında metal sac parçalarının uçlarına kenet şeklinde kıvrım ilave etmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edge flange B) Lofted bend
C) Miter flange D) Hem

Soru 14

SolidWorks programında iki taslak obje arasını birleştirerek sac parçası oluşturmak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edge flange B) Lofted bend
C) Miter flange D) Hem

Soru 15

SolidWorks programında şekillenmiş metal sac parçaların köşelerine pah kırmak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Break corner B) Hem
C) Sheet metal tab D) Cut extruded

Soru 16

SolidWorks programında oluşturulmuş sac parçaların köşelerini kapatmak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Break corner B) Closed corner
C) Sheet metal tab D) Cut extruded

Soru 17

SolidWorks programında açınımı yapılmış metal sac parçaların kıvrımlarını tekrar eski durumuna getirmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Break corner B) Closed corner
C) Sheet metal tab D) Fold

Soru 18

SolidWorks programında şekillendirilmiş metal sac parçalarına ekler ilave etmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Break corner B) Closed corner
C) Sheet metal tab D) Cut extruded

Soru 19

SolidWorks programında şekillenmiş sac parçaların düz hale getirmek yani açınımlarını elde etmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Break corner
B) Sheet metal tab
C) Closed corner
D) Flattening sheet metal bends

Soru 20

Çizim programında yeni bir teknik resim sayfası açmak için menüden hangi komutlar kullanılır?

A) Dosya / Aç B) Dosya / Kaydet
C) Dosya / Gönder D) Dosya / Yeni
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 70 soru listeleniyor