SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarda İki Boyutlu Çizim Soruları

1.  

Autocad programında ZOOM komutu aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?

A) Ekrandaki nesnelere yakından ve uzaktan bakmak için kullanılır
B) Katman oluşturmak için kullanılır
C) Kırpmak için kullanılır
D) Radius (yay) oluşturmak için kullanılır
2.  

ZOOM SCALE komutu aşağıdaki işlemlerden hangisi için kullanılır?

A) Blok oluştururken kullanılır
B) Pah kırarken kullanılır
C) Ölçek vererek yakınlaştırma-uzaklaştırma için kullanılır
D) Çokgen oluştururken kullanılır
3.  

PAN komutunun kulanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Slayt oluşturmak
B) Çizimin görünüm ölçeğini değiştirmek
C) Çizim Penceresini taşımak
D) Resmi ölçülendirmek
4.  

ZOOM-WINDOW komutunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Limits komutuyla ayarlanmış çizim limitlerini ekrana yerleştirmek
B) Seçilen noktayı ekranın merkezine göre verilen oranda göstermek
C) Çizimin tamamını ekranda görüntülemek
D) Pencere içerine alınan bölgeyi ekranı kaplayacak Gekilde büyültmek
5.  

ZOOM- PREVIOUS komutunu aşağıdaki işlemlerden hangisi için kullanırız?

A) Bir önceki “Zoom” işlemlerine sırayla dönmek için kullanırız
B) Pencere içerine alınan bölgeyi ekranı kaplayacak şekilde büyütmek için kullanırız
C) Limits komutuyla ayarlanmış çizim limitlerini ekrana yerleştirmek için kullanırız
D) Çizim üzerinde istenilen ayrıntıyı görüntülemek için kullanırız
6.  

Yazı komutları, teknik resimde değişik bilgiler vermek amacıyla yazı yazmada kullanılır.

Doğru      Yanlış
7.  

Justify komutu, yazının nereye hizalanacağı konusunda seçenekler sunmaktadır.

Doğru      Yanlış
8.  

%c yazının önüne yazılırsa % işareti konulur.

Doğru      Yanlış
9.  

“Mtext” yazı komutu, daha önceden yazı komutları veya ölçülendirme esnasında yazılmış olan yazıların üzerinde değişiklik yapmak için kullanılan bir komuttur.

Doğru      Yanlış
10.  

Yazı karakterlerini seçerken yabancı dil karakterleri içeren stillerin seçilmesi, yazı yazarken kolaylık sağlayacaktır.

Doğru      Yanlış
11.  

“Text Style” komutu, kullanıcılara çizim programlarının sunduğu standart yazı tiplerinin dışında çizimlerinde kendi yazı tiplerini oluşturmalarına olanak sağlayan bir komuttur.

Doğru      Yanlış
12.  

“Edit Text” komutu, çok satırlı (multiline text) yazı yazmak için kullanılır.

Doğru      Yanlış
13.  

Aşağıdakilerden hangisi doğrusal ölçülendirme komutudur?

A) Dimangular B) Dimordinate
C) Dimradius D) Dimlinear
14.  

Aşağıdakilerden hangisi çap ölçülendirme komutudur?

A) Dimradius B) Dimbaseline
C) Dimdiameter D) Dimaligned
15.  

Aşağıdakilerden hangisi ölçü yazısının düzenlenmesi komutudur?

A) Dimscale B) Dimangular
C) Dimedit D) Scale
16.  

Aşağıdakilerden hangisi ölçü yazısı ve oklarının ölçeğini ayarlar?

A) Dimedit B) Dimscale
C) Leader D) Dimaligned
17.  

Açılar Aşağıdaki hangi komutla ölçülendirilir?

A) Dimradius B) Dimaligned
C) Dimangular D) Dimcontinue
18.  

Ölçülendirme stilleri aşağıdaki hangi komutla ayarlanır?

A) Dimstyle B) Dimscale
C) Dimformat D) Dimordinate
19.  

Ölçülendirme stilinde oklar ve bağlama çizgileri aşağıdakilerden hangisiyle ayarlanır?

A) Lines and Arrows B) Text
C) Alternate Units D) Primary Units
20.  

Autocad programında ölçülendirme stilinde yazıların özellikleri ve stilleri aşağıdakilerden hangisi ile ayarlanır?

A) Primary units B) Fit
C) Tolerances D) Text
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 89 soru listeleniyor