SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarlı Tasarım Uygulamaları Soruları


Soru 1

Teknik resimde görünen çevreler ve ayrıtlar (kenarlar) hangi çizgi ile çizilir?

A) Sürekli ince çizgi B) Sürekli kalın çizgi
C) Kesik orta çizgi D) Noktalı ince çizgi

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan kalem değildir?

A) Kurşun kalem B) Tükenmez kalem
C) Takma uçlu kalem D) Rapido

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan cetvellerden değildir?

A) Ölçü cetvelleri B) Pistole
C) Paralel cetvel D) Pergel

Soru 4

Elektrik – elektronik teknik resminde hangi yazı tipi kullanılır?

A) Dik yazı B) Eğik yazı
C) Kalın yazı D) Yamuk yazı

Soru 5

Teknik resimde yazı kalınlığını belirten harf hangisidir?

A) DB) AC) c1D) h

Soru 6

45° ve 30° – 60° lik gönyeler ile aşağıdaki açılardan hangisi çizilemez?

A) 15°B) 30°C) 70°D) 105°

Soru 7

Perspektiflerden görünüş çıkarırken önce hangi görünüş çizilir?

A) ÖnB) ÜstC) YanD) Arka

Soru 8

“Gerçek ölçekte, ölçek ………………… diye belirtilir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 1:2B) 2:1C) 1:1D) 1:4

Soru 9

Perspektiflerden görünüş çıkarırken görünmeyen çevre ve kenarların çiziminde hangi çizgi kullanılır?

A) Sürekli ince çizgi B) Sürekli kalın çizgi
C) Kesik orta çizgi D) Noktalı ince

Soru 10

Ölçülendirme yapılırken ölçü çizgisi görünüşten yaklaşık ne kadar uzaklıkta bulunmalıdır?

A) 1-3mm B) 7-10mm
C) 15-18mm D) 18-20mm

Soru 11

Sinemada perdeye düşen görüntüye ne denir?

A) Şekil B) Resim
C) Perspektif D) İz düşüm

Soru 12

Teknik resimde görünmeyen kenarlar ve çevreler aşağıdakilerden hangisi ile çizilir?

A) Sürekli ince çizgi B) Sürekli kalın çizgi
C) Kesik orta çizgi D) İnce kesik çizgi
E) Noktalı kesik ince çizgi

Soru 13

Teknik resimde kullanılan kurşun kalemlerden orta sertlikteki kalemlerin kodu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2HB) 2BC) HBD) 3HE) 3B

Soru 14

Aşağıdaki yazı tiplerinden hangisinin yazı kalınlığı daha incedir?

A) Yazı tipi AB) Yazı tipi BC) Yazı tipi C
D) Eğik yazıE) Dik yazı

Soru 15

45-30-60 derecelik gönyeler ile aşağıdaki açılardan hangisi çizilemez?

A) 45B) 75C) 105D) 90E) 20

Soru 16

Teknik resimde aşağıdaki kâğıtlardan hangisi kullanılmaz?

A) Aydınger B) Kraft kâğıdı
C) Ozalit kâğıdı D) Milimetrik kâğıt
E) Saydam olmayan resim kâğıdı

Soru 17

I. Pergel
II. 45⁰ lik gönye
III. 30⁰-60⁰ lik gönye
IV. İletki

Birbirine paralel çizgiler çizmek için yukarıdaki araçların hangisi ya da hangilerinin kullanılması yeterlidir?

A) I ve IIB) III ve IVC) II ve III
D) II ve IVE) I, II ve III

Soru 18

Bir cismin izdüşüm düzlemine düşen görüntüsüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzdüşüm B) İzdüşüm ışını
C) İzdüşüm noktası D) Odak noktası
E) Bakış açısı

Soru 19

Teknik resimde en çok kullanılan izdüşüm şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konik izdüşüm B) Eğik izdüşüm
C) Dik izdüşüm D) Paralel izdüşüm
E) Çapraz izdüşüm

Soru 20

İzdüşüm ışınlarının çıktığı varsayılan noktaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzdüşüm noktası B) Kaçış noktası
C) Ufuk çizgisi D) Odak noktası
E) İzdüşüm ışın noktası
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 70 soru listeleniyor