SORU BANKASI Filtrele

Ark Kaynak Teknikleri Soruları

1.  

Kaynakta gerekli olan arkın oluşması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Elektrik amperi B) Elektrik akımı
C) Elektrik direnci D) Elektrik voltu
2.  

Kaynak akımını aşağıdakilerden hangisi üretir?

A) Elektrot B) Kaynak kablosu
C) Kaynak makinesi D) Kaynak pensi
3.  

iş parçası üzerinde ark oluşturarak görevini yerine getiren kaynak akımını kaynak makinesine geri dönmesini sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elektrot B) Kaynak kablosu
C) Kaynak makinesi D) Kaynak pensi
4.  

Arkın ilk başlangıcında sıcaklığın etkisiyle akışkan bir hâldeki kaynak metali aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A) Elektrot metali B) Kaynak banyosu
C) Çekirdek metali D) Kaynak metali
5.  

Elektrotun belli bir düzen içerisinde ilerletilmesi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A) Parça hızı B) Kaynak ilerlemesi
C) Kaynak yönü D) Kaynak hızı
6.  

Kaynak metalinin bir düzen içinde yığılmış hâli aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A) Elektrot hızı B) Kaynak ilerlemesi
C) Kaynak dikişi D) Kaynak cürufu
7.  

Kaynağın başlangıç ile bitiş noktaları arasında bir doğru üzerinde ilerletilmesi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A) Elektrot hızı B) Kaynak ilerlemesi
C) Kaynak yönü D) Kaynak hızı
8.  

Kaynak dikişinin en rahat ve düzgün olarak biçimlendirildiği konum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dik kaynak B) Yatay kaynak
C) Düz kaynak D) Korniş kaynak
9.  

Yatay kaynak ile diğer kaynak konumlarını bir birinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kullanılan elektrot B) Kullanılan akım
C) Kullanılan makine D) Kullanılan amper
10.  

Yukarıdan aşağıya pozisyonunda kaynağa bağlantının neresinden başlanır?

A) Üstünden B) Uygun yerden
C) istenilen yerden D) Alttan
11.  

Emniyetin ön planda olduğu kaynaklarda kesinlikle kullanılması önerilmeyen pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yukarıdan aşağıya dış köşe
B) Aşağıdan yukarıya bindirme
C) Aşağıdan yukarıya dış köşe
D) Yukarıdan aşağıya bindirme
12.  

Estetik dikişler arzu edilen ancak dayanımın ikinci planda kaldığı dikişler için önerilen pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yukarıdan aşağıya dış köşe
B) Aşağıdan yukarıya bindirme
C) Aşağıdan yukarıya dış köşe
D) Yukarıdan aşağıya bindirme
13.  

Daha çok 8 mm ve daha aşağıdaki kalınlıklardaki parçalara uygulanan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yukarıdan aşağıya dış köşe
B) Aşağıdan yukarıya bindirme
C) Aşağıdan yukarıya dış köşe
D) Yukarıdan aşağıya bindirme
14.  

Yukarıdan aşağıya dış köşe kaynaklarının 8 mm'den kalın parçalarda aşağıdakilerden hangi elektrot önerilir?

A) Selülozik B) Bazik
C) Demir tozlu D) Rutil
15.  

Yukarıdan aşağıya dış köşe kaynağında bağlantının neresinden başlanır?

A) En üstünden B) Ortadan
C) En altından D) Alttan
16.  

Yukarıdan aşağıya iç köşe kaynaklarında bazik elektrot aşağıdakilerden hangisine önerilir?

A) 8 mm'den ince B) 8 mm'den kalın
C) 6 mm'den kalın D) 6 mm'den ince
17.  

Yukarıdan aşağıya iç köşe kaynaklarında kaynak banyosu göreceli olarak aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) BüyükB) inceC) KüçükD) Kalın
18.  

Yukarıdan aşağıya kaynaklarda en fazla ark boyu için elektrotun çekirdek çapına oranı aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) BüyükB) EşitC) KüçükD) Kalın
19.  

Yukarıdan aşağıya iç köşe kaynaklarında arkın kısa tutulması aşağıdaki elektrotlardan hangisi kullanıldığında önerilir?

A) Özellikle rutil B) Özellikle selülozik
C) Özellikle bazik D) Özellikle demir tozlu
20.  

Bazik elektrotlarda ark boyu çekirdek çapına oranı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Büyük B) Eşit uzunlukta
C) Yarısı uzunluğunda D) Kalın
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...16
16 Sayfada Toplam 303 soru listeleniyor