SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayardan Kalıba Çıkış Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi gazete sayfası düzenlemenin temel amaçlarından değildir?

A) Dikkat çekmek
B) Görsel karakter kazandırmak
C) İçeriğin önemini vurgulamak
D) Çok sayıda haber girmek

Soru 2

Gazetelerde haber metinleri için en çok tercih edilen punto aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10B) 12C) 14D) 8

Soru 3

Gazetelerde spotlar için en çok tercih edilen punto aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10B) 12C) 14D) 8

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi gazete sayfa tasarımını belirleyen temel etkenlerden değildir?

A) Gazetenin türü
B) Kullanılan alfabe
C) Gazetenin fiyatı
D) Sanat akımlarındaki gelişmeler

Soru 5

Yaygın kural olarak gazetelerde haber başlığı en fazla kaç satır olmalıdır.

A) 2B) 4C) 3D) 1

Soru 6

Yaygın kurallara göre genellikle dikey çizgilerin ....., yatay çizgilerin ise .... puntodan büyük olmamasına dikkat edilir.


Soru 7

Sayfayı planlamak ve düzenlemek için öncelikle sayfayı bölmemiz gerekir. Sayfayı bölmek için kullandığımız yatay ve dikey çizgilere .............. adı verilir.


Soru 8

Basılacak fotoğraflar, uygun çözünürlükte, siyah beyaz fotoğraflar için grayscale, renkli fotoğraflar için .......... modunda olmalı ve ........... formatında kaydedilmelidir.


Soru 9

Gazetelerde harf aralıkları genellikle daraltılır. Çoğunlukla ...... değeri kullanılır.


Soru 10

Sütunların genişlikleri ve sayıları konusunda bir standarttan söz etmek mümkün değildir. Ancak estetik ve okunulurluk açısından bazı yaygın kurallardan söz edilebilir. Haber metinlerinin ...... cm'den az, ..... cm'den çok olmamasına dikkat edilmelidir.


Soru 11

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 55’lik tram 1 cm üzerinde 55 nokta olduğunu anlatır
B) Ton değeri tram noktalarının çapının büyüyüp küçülmesi ile değişir
C) 1 cm çizgi üzerindeki nokta sayısı tram sıklığı değeridir
D) Tram nokta çapı arttıkça ton değeri azalır

Soru 12

Tram açısı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz?

A) Kristal tram kullanılan çalışmalarda muare oluşmaz
B) Doğru tram açıları ile baskı yapılmazsa muare oluşur
C) Baskıda tram açısının çok büyük bir önemi yoktur
D) Tram açıları her renk için farklı olmak zorundadır

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi basılacak işin kalıba ve sonrasında baskı malzemesine aktarımı sırasında oluşan nokta kaybını en aza indirmede önemli olan faktörlerden değildir?

A) Tram sıklığı önemlidir
B) Daha fazla renk kullanılması önemlidir
C) Tram ton değeri önemlidir
D) Kâğıt emiciliği önemlidir

Soru 14

55’lik tramla basılacak bir işin LPI değeri kaç olarak verilmelidir?

A) 280 LPI B) 300 LPI
C) 180 LPI D) 140 LPI

Soru 15

70’lik tramla basılacak bir işin LPI, PPI ve DPI değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 178 LPI, 356 PPI, 2848 DPI B) 178 LPI, 365 PPI, 2500 DPI
C) 300 LPI, 356 PPI, 2800 DPI D) 178 LPI, 400 PPI, 2000 DPI

Soru 16

Aşağıda banyo işlem basamakları karışık olarak verilmiştir. Doğru sıralamayı bulunuz.

I. Banyoda emülsiyonun çözünmesi
II. Zamklama
III. Kurutma
IV. Durulama

A) IV-III-II-I B) III-IV-II-I
C) I-IV-III-II D) I-III-II-IV

Soru 17

Bir görüntünün piksellerle ölçülen eni ve boyu ……………………… olarak adlandırılır.


Soru 18

Dijital görüntülerin temelini kare şeklinde, görüntünün parçalanamaz birimi olan …………………… oluşturur.


Soru 19

Basılacak işin ……………………… değerini bilgisayar ekranında verirken inç başına düşen çizgi sayısı hesaplanır.


Soru 20

DPI 1 inç’teki ……………………… sayısıdır.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...6
6 Sayfada Toplam 117 soru listeleniyor