SORU BANKASI Filtrele

Cisimlerin Dayanımı Soruları

1.  

Cismin kopmadan önceki en büyük gerilimine ne denir?

A) Normal gerilim B) Maksimum gerilim
C) Doğru gerilim D) Emniyetli gerilim
2.  

Malzemelerin etkilendikleri dış kuvvetleri emniyetle taşıyabilmeleri ve görevlerini aksatmadan sürekli yapabileceği gerilime ne denir?

A) Normal gerilim B) Ters gerilim
C) Doğru gerilim D) Emniyetli gerilim
3.  

Çok kısa zaman aralığında makine ve sisteme tesir eden yüklere …………… denir

A) Statik yük B) Periyodik yük
C) Alternatif yük D) Ani yük
4.  

Makine elemanına etkiyen kuvvetin değerinin kısa zaman aralığında değişmesine ne denir?

A) Hızlı yük B) Dinamik yük
C) Alternatif yük D) Ani yük
5.  

Cismin bünyesinde dış kuvvetleri dengelemeye çalışan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İç kuvvet B) Dış kuvvet
C) Alternatif kuvvet D) Basılma kuvveti
6.  

Dış kuvvetler kesit alanına yapışık ya da teğet gerilimler meydana getiriyorsa buna ne gerilimi denir?

A) Kayma gerilimi B) Maksimum gerilim
C) Düz gerilim D) Yapışık gerilim
7.  

Basılma anında cismin iç bünyesindeki iç kuvvetlerin birim alanına gelen miktarına ne ad verilir?

A) Kayma gerilimi B) Maksimum gerilim
C) Basılma gerilimi D) Yapışık gerilim
8.  

Yükler ya da dış kuvvetler, çubuğun ekseni doğrultusunda doğrudan etki ediyorsa buna ne denir?

A) Doğru yükleme B) Dış yükleme
C) Dolaylı yükleme D) Direkt yükleme
9.  

Birim kesit alanına etki eden iç kuvvetlere ne ad verilir?

A) Dış kuvvet B) İş
C) Gerilim D) Güç
10.  

Cismi çekmeye zorlayan dış kuvvetler, cismin bünyesinde meydana gelen iç kuvvetlerle dengelenmeye çalışır. İç kuvvetlerin birim alanı etkileyen miktarı hangi gerilmeyi verir?

A) Basılma gerilmesi B) Çekilme gerilmesi
C) Kesme gerilmesi D) Akma gerilmesi
11.  

Çekme deneyinde hangi çubuklar kullanılır?

A) Çekme çubukları B) Basılma çubukları
C) Kesme çubukları D) Standart deney çubuğu
12.  

Uzama ile kuvvet arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cisimler daima uzar
B) Uzama ile kuvvet ters orantılıdır
C) Uzama ile kuvvet doğru orantılıdır
D) Cisimlere kuvvet uygulandığında uzayarak kopar
13.  

Cıvataların belli bir kuvvetle sıkılma işlerinde hangi alet kullanılır?

A) Torkmetre B) Pirometre
C) İngiliz anahtarı D) Manometre
14.  

Bir parçaya birbirine dik zıt yönde iki kuvvet uygulandığında parçada makaslanma olayı meydana gelir. Bunun neticesinde parçada hangi olay gerçekleşir?

A) Yırtılma B) Çatlama
C) Kırılma D) Kesilme
15.  

Sökülebilen bağlantı elemanları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Perçinler B) Vidalar
C) Kaynaklar D) Hiçbiri
16.  

Vidalar sıkılma esnasında hangi kuvvete maruz kalır?

A) Burulma B) Kayma
C) Basma D) Çekilme
17.  

Kesilme kuvvetine hangi makine elemanı maruz kalmaktadır?

A) Saplamalar B) Perçinler
C) Kaynaklar D) Somunlar
18.  

Şekilde boru iki kapak arasında ve ekseni doğrultusunda F = 320 kN’luk bir kuvvetle bastırılmaktadır. Fe 42 boru malzemesinin, emniyetli basılma gerilimi ϑdem =1000daN/cm2 ve dış çapı D = 20cm’dir. Buna göre borunun et kalınlığı kaç mm’dir?

A) 5.2B) 0.52C) 1.04D) 10.4
19.  

Yukarıdaki borunun emniyet katsayısı (E:M:K) kaçtır?

A) 42B) 5.5C) 4.2D) 5
20.  

Kopma gerilmesi 4000 daN/cm2 olan cıvatanın emniyet katsayısı 10’dur. Cıvatanın güvenle taşıyabileceği yük 1200 daN olduğuna göre cıvatanın çapı kaç cm’dir?

A) 4.45B) 5.5C) 2.45D) 4.25
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 39 soru listeleniyor