SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Modellemeler Soruları


Soru 1

Helis açınımını çizmek için çevre hesabı hangi formül ile bulunur ?

A) Yarıçap x π B) Çap x π
C) Yarıçap / π D) Çap / π

Soru 2

Helisin açınımında oluşan şekil, nasıl bir geometrik şekle sahiptir ?

A) Kare B) Dikdörtgen
C) Dik üçgen D) Daire

Soru 3

Yığma mastarının uç genişliği nasıl elde edilir ?

A) Helisin kanat dış çapına göre çizilen açınımından
B) Helisin göbek çapına göre çizilen açınımından
C) Helis açısından
D) Helis açınımındaki helis eğrisinden

Soru 4

Yığma parçalarının kalınlıkları hangi ölçüye uygun olmalıdır ?

A) Helis kanat çapı ölçüsüne
B) Helisin göbek çapı ölçüsüne
C) Helis açısının ölçüsüne
D) Helis hatvesini eşit olarak böldüğümüz ölçüye

Soru 5

Yığma parçaları üst üste hangi ölçüyü esas alarak yapıştırmalıyız ?

A) Kaydırma marka çizgisi
B) Helisin açısı değeri
C) Helisin hatvesi
D) Herhangi bir ölçüye bağlı kalmadan

Soru 6

Pervanelerde kanadın ilerleme yönündeki kenarına ……………………… adı verilir.

A) Çıkış kenarı B) Giriş kenarı
C) Sırt D) Yüz

Soru 7

Pervane kanadının boyca kesitindeki kalınlıklar, merkezden çevreye doğru uzaklaştıkça ………………………

A) Kalınlaşır B) Şişkinleşir
C) İncelir D) Değişmez

Soru 8

Pervanelerin kanat yüzeyleri nasıldır ?

A) Heliseldir B) Eğridir
C) Dikdörtgen kesitlidir D) Düzdür

Soru 9

Bir pervanenin açınımının çizilebilmesi için hangi görünüş gereklidir ?

A) Sağ yan görünüş B) Sol yan görünüş
C) Kesit görünüşü D) Üst görünüş

Soru 10

Yığma katlarını üst üste yapıştırırken hangi mastardan yararlanılır ?

A) Yığma mastarından
B) Kesit mastarından
C) Kaydırma mastarından
D) Herhangi bir mastar kullanılmaz

Soru 11

Modelleme gereci neye göre belirlenir?

A) Modellemenin rahat işlenebilirliğine göre
B) Modellemenin kaliteli yapılabilmesi amacıyla
C) Modelleme üretim sayısına göre belirlenir
D) Modelleme istenilen malzemeden yapılır

Soru 12

imalat resmini ifade eden özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Modellemenin hangi gereçten yapıldığını gösterir
B) Bu resimde ölçüler, toleranslar, simgeler bellidir
C) işleme payları bu resimde gösterilir
D) Hepsi doğru

Soru 13

Modelleme yaparken hangi ölçü aletleri kullanılır?

A) Normal metre kullanılır
B) Döküm gerecine göre çekmeli çelik metre, çekmeli kumpas kullanılır
C) Normal kumpasla çalışılır
D) şerit metre kullanılır

Soru 14

Yatık maçabaşı ölçüsü nasıl olmalıdır?

A) Her ikisinin de ölçüsü aynı olmalıdır
B) Maçabaşları modellemeden ayrı yapılmalıdır
C) Üst maçabaşları kısa alt maçabaşları uzun olmalıdır
D) Alt maçabaşları kısa üst maçabaşları uzun olmalıdır

Soru 15

Kalıp resimlerinde hangi resim kullanılır?

A) Modelleme yapım resmi B) Modelleme resmi
C) imalat resmi D) Maça sandığı resmi

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi modelleme çizimlerinde kullanılan CAD programı değildir ?

A) Paint B) Solidworks
C) Cacia D) Autocad

Soru 17

Bir adet dökümlerde kullanılan modelleme gereci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahşap B) Köpük
C) Plastik D) Metal

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi maçabaşı ve maça sandığı uyumunu ifade eder?

A) Maçabaşı ölçüsü, maça sandığındaki ölçüsünden en az 3 mm uzun olur
B) Maça sandığındaki ölçüsü, maçabaşı ölçüsünden en az 3 mm uzun olur
C) Maçabaşı ölçüsü, maça sandığındaki ölçüsüne ya eşit ya da en fazla 1 mm uzun olur
D) Hiçbiri

Soru 19

Maçanın kalıp içine oturduğu yere ne ad verilir?

A) Mala yüzeyi B) Maçabaşı
C) Kalıp boşluğu D) Derece

Soru 20

Modellemenin dış yüzeyinde yapılan iyileştirme işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tornalama B) Mala yüzeyi
C) Markalama D) Üst yüzey işlemleri
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...7
7 Sayfada Toplam 125 soru listeleniyor