SORU BANKASI Filtrele

Bakım Onarım Meslek Resmi Soruları


Soru 1

Birçok parçadan oluşan makine parçalarının bir veya daha fazla görünüşte birleştirilerek çizilmesine ne ad verilir?

A) Kesit resmi B) Organ resmi
C) Komple resim D) Yapım resmi

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi komple resimlerin başlık kısmında yer almaz?

A) Kurumun adı ve sembolü B) Çizilen resmin ölçeği
C) Resim numarası D) Standart numarası

Soru 3

Komple resimler için hazırlanan parça listesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Montaj nr B) Gereç
C) Ölçek D) Açıklamalar

Soru 4

Komple resimlerde numaralandırma kaç değişik sistemde yapılır?

A) 1B) 3C) 5D) 7

Soru 5

Kılavuz çizgilerin parçalara birleştirilmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A) Çember B) Kalın nokta
C) Kanca D) Ok

Soru 6

Komple resimlerde, başlığa yazılan resim numaralarında aşağıdakilerden hangileri yazılır?

A) Ana numara B) Grup numarası
C) Organ numarası D) Hepsi

Soru 7

Parça listesi oluşturulurken satır sayısı neye göre belirlenir?

A) Standart parça sayısına göre
B) Resim numaralarına göre
C) Parça sayısına göre
D) Toplam parça sayısına göre

Soru 8

Aşağıdaki küçültme ölçeklerinden hangisi yanlıştır?

A) 1:2B) 1:5C) 1:25D) 1:50

Soru 9

Komple resimlerde hangi ölçü verilmez?

A) Detay ölçüleri B) Dış hacim ölçüleri
C) Eksenler arası D) Hareket miktarı

Soru 10

Aynı zamanda Kontrol mekanizması olarakta kullanılan resim hangisidir?

A) Grup komple resmi B) Genel komple resim
C) Organ komple resmi D) Parça montaj resmi

Soru 11

“Komple bir resim üzerinde bir grupta toplanabilen elemanların konumlarını ve biçimlerini, ölçekli ve toplu olarak gösteren resimlerdir.” cümlesi ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?

A) Grup komple resimleri B) Genel komple resimler
C) Organ komple resimleri D) Detay resimleri

Soru 12

Grup montaj resimlerinin en belirgin özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Komplenin tamamını görebilmek
B) Detayları görebilmek
C) Komplenin bir kısmını görebilmek
D) Ölçülendirme yapabilmek

Soru 13

11 Organdan meydana gelen bir gruba montaj numarası verilirken kullanılacak numaralandırma sistemi kaç haneli olmalıdır?

A) Dört haneli B) Üç haneli
C) iki haneli D) Tek haneli

Soru 14

işin adı ya da parça adı yazılan kısımda kullanılan yazı yüksekliği ne kadar olmalıdır?

A) 2,5 mm B) 3 mm
C) 5 mm D) 7 mm

Soru 15

Birden fazla organdan meydana gelen grupların ayrı çizilmiş resimlerine, organ montaj Resmi denir.

Doğru      Yanlış

Soru 16

Organ montaj resim çizim ölçeği 1:1 olmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 17

Görünüşler tek tek ölçülendirilmelidir.

Doğru      Yanlış

Soru 18

Montaj numaraları, görünüşlerin hemen yanına verilmelidir.

Doğru      Yanlış

Soru 19

Organ montaj antedi, iki kısımdan oluşur.

Doğru      Yanlış

Soru 20

Antet başlık kısmı, çizim kağıdının tam ortasında yer almalıdır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 86 soru listeleniyor