SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim (cad/cam) Soruları


Soru 1

Tornada imal edilmiş bir parçanın alın kısmına yazı yazdırmak için hangi eksene ihtiyaç vardır?

A) X ekseni B) Y ekseni
C) Z ekseni D) C ekseni

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi talaş derinliğini ifade eder?

A) Dept Cuts B) Clearance
C) Feed plane D) Top of stock

Soru 3

Çizgisel ve katı takım yolu simülasyonlarını görmek için hangi komut kullanılır?

A) Toolpath
B) Backplot - Verify Selected Operation
C) Post Selected Operation
D) Backplot Selected Operation

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kesici takım boy telafisi numarasını ifade eder?

A) Diameter Offset B) Head
C) Lenght Offset D) Tool

Soru 5

Aşağıdaki simgelerden hangisi takım yollarının hepsini seçmek için kullanılır?

A) Backplot Selected Operations
B) Select All Operation
C) Regenerate All Operations
D) Post Selected Operations

Soru 6

C eksenli torna tezgahlarında alın kısmına kanal açmak için hangi takım yolu kullanılır?

A) C-Axis Contour B) Cross Contour
C) Cross Drill D) Face Contour

Soru 7

Chainin penceresinden zincirleme seçim yapmak için hangi komut seçilir.?

A) Window B) Area
C) Single D) Chain

Soru 8

C eksenli torna tezgâhlarında Dönel Eksen Kontrolü için kangi parametre kullanılır?

A) Planes B) Rotary Axis Control
C) Lead in/out D) Tool

Soru 9

Oluşturulan takım yolları ile ilgili açıklama yazmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) Home/Ref.point B) Rotary Axis Control
C) Arc/filter D) Canned Text

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi takım uç telafisi anlamına gelir?

A) Tip comp B) Cut Parameters
C) Compensation type D) Compensation Direction

Soru 11

Tornada imal edilmiş bir parçanın sırt kısmına yazı yazdırmak için hangi eksene ihtiyaç vardır?

A) X ekseni B) Y ekseni
C) Z ekseni D) C ekseni

Soru 12

CNC tezgâhları için G kodlarını elde etmek için hangi tuşa basılır?

A) Backplot selected operations
B) Verify selected operations
C) Post selected operations
D) Regenerate all selected operations

Soru 13

MasterCAM programında oluşturulan parçanın çizgisel simulasyonunu görmek için hangi komut kullanılır?

A) Toolpath
B) Verify Selected Operation
C) Post Selected Operation
D) Backplot Selected Operation

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kesici takım çap telafisi numarasını ifade eder?

A) Diameter Offset B) Head
C) Lenght Offset D) Tool

Soru 15

Tezgah tipi seçmek için hangi menü kullanılır?

A) Toolpath B) Machine type
C) Opertion manager D) Settings

Soru 16

Aşağıdaki simgelerden hangisi takım yollarında yapılan değişiklikleri onaylayarak yeniden oluşturmada kullanılır?

A) Backplot Selected Operations
B) Select All Operations
C) Regenerate All Operations
D) Post Selected Operations

Soru 17

C eksenli torna tezgahlarında alından çevresel işleme yapmak için hangi takım yolu kullanılır?

A) C-Axis Contour B) Face Contour
C) Cross Drill D) ross Contour

Soru 18

C eksenli torna tezgahlarında iş parçasının sırtı (boy kısmı) üzerinde cep boşaltmak için hangi takım yolu kullanılır?

A) C-Axis Contour B) Canned Rough
C) Face Drill D) Cross contour

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi “Dosya” komutudur?

A) Modify B) Solids
C) Create D) File

Soru 20

Çizilmiş bir dosyayı açmak için hangi komut kullanılınır?

A) GetB) MergeC) ListD) Save
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...8
8 Sayfada Toplam 159 soru listeleniyor