SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim (cad/cam) Soruları

1.  

Tornada imal edilmiş bir parçanın alın kısmına yazı yazdırmak için hangi eksene ihtiyaç vardır?

A) X ekseni B) Y ekseni
C) Z ekseni D) C ekseni
2.  

Aşağıdakilerden hangisi talaş derinliğini ifade eder?

A) Dept Cuts B) Clearance
C) Feed plane D) Top of stock
3.  

Katı modellerin takım yollarını görmek için hangi komut kullanılır?

A) Toolpath
B) Verify Selected Operation
C) Post Selected Operation
D) Backplot Selected Operation
4.  

Aşağıdakilerden hangisi kesici takım boy telafisi numarasını ifade eder?

A) Diameter Offset B) Head
C) Lenght Offset D) Tool
5.  

Aşağıdaki simgelerden hangisi takım yollarının hepsini seçmek için kullanılır?

A) Backplot Selected Operations
B) Select All Operation
C) Regenerate All Operations
D) Post Selected Operations
6.  

C eksenli torna tezgahlarında alın kısmına kanal açmak için hangi takım yolu kullanılır?

A) C-Axis Contour B) Cross Contour
C) Cross Drill D) Face Contour
7.  

Chainin penceresinden zincirleme seçim yapmak için hangi komut seçilir.?

A) Window B) Area
C) Single D) Chain
8.  

C eksenli torna tezgâhlarında Dönel Eksen Kontrolü için kangi parametre kullanılır?

A) Planes B) Rotary Axis Control
C) Lead in/out D) Tool
9.  

Oluşturulan takım yolları ile ilgili açıklama yazmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) Home/Ref.point B) Rotary Axis Control
C) Arc/filter D) Canned Text
10.  

Aşağıdakilerden hangisi takım uç telafisi anlamına gelir?

A) Tip comp
B) Cut Parameters
C) Compensation type
D) Compensation Direction
11.  

Tornada imal edilmiş bir parçanın sırt kısmına yazı yazdırmak için hangi eksene ihtiyaç vardır?

A) X ekseni B) Y ekseni
C) Z ekseni D) C ekseni
12.  

CNC tezgâhları için G kodlarını elde etmek için hangi tuşa basılır?

A) Backplot selected operations
B) Verify selected operations
C) Post selected operations
D) Regenerate all selected operations
13.  

Oluşturulan parçanın çizgisel simulasyonunu görmek için hangi komut kullanılır?

A) Toolpath
B) Verify Selected Operation
C) Post Selected Operation
D) Backplot Selected Operation
14.  

Aşağıdakilerden hangisi kesici takım çap telafisi numarasını ifade eder?

A) Diameter Offset B) Head
C) Lenght Offset D) Tool
15.  

Tezgah tipi seçmek için hangi menü kullanılır?

A) Toolpath B) Machine type
C) Opertion manager D) Settings
16.  

Aşağıdaki simgelerden hangisi takım yollarında yapılan değişiklikleri onaylayarak yeniden oluşturmada kullanılır?

A) Backplot Selected Operations
B) Select All Operations
C) Regenerate All Operations
D) Post Selected Operations
17.  

C eksenli torna tezgahlarında alından çevresel işleme yapmak için hangi takım yolu kullanılır?

A) C-Axis Contour B) Face Contour
C) Cross Drill D) ross Contour
18.  

C eksenli torna tezgahlarında iş parçasının sırtı (boy kısmı) üzerinde cep boşaltmak için hangi takım yolu kullanılır?

A) C-Axis Contour B) Canned Rough
C) Face Drill D) Cross contour
19.  

Aşağıdakilerden hangisi “Dosya” komutudur?

A) Modify B) Solids
C) Create D) File
20.  

Çizilmiş bir dosyayı açmak için hangi komut kullanılınır?

A) GetB) MergeC) ListD) Save
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...8
8 Sayfada Toplam 143 soru listeleniyor